Zwiedzając stare Krynki

Sztuka w Krynkach

Krynki, to malownicza wieś usytuowana w województwie świętokrzyskim w gminie Brody. Pan Jerzy Kupisz Salamon, zaprosił Redakcję Polish News na zwiedzanie tej niebywałej miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem mieszczącego się tam kościoła.

Modrzewiowa brama

W Gutanowie

Pierwotnie nazwa wsi brzmiała Gutanów. Nazwa Krzinki alias Gutanów, pojawia się w źródłach parafialnych pochodzących z roku 1384. Jako Gutanów występuje nazwa tej wioski w zapiskach historycznych pochodzących z roku 1441, o czym czytamy także w brodzkich kronikach administracyjnych. W wieku XV wieś ta, była własnością biskupów krakowskich, którzy ufundowali tu parafię i kościół, a Jan Długosz nazywa tę wieś Guthanow, Krzinki. Termin Gutanów odnotowano jeszcze w dokumentach zmarłych tutaj osób w roku 1694.

Wieża w Krynkach

Pierwszy kościół

Około lat 1470-90 istniał tu kościół, jako budowla drewniana, pw. św. Marcina, o czym pisze w swoich kronikach Jan Długosz. Obecnie istniejący tu murowany kościół, wzniósł na miejscu drewnianego w 1727 roku Mikołaj Zacharski, dzierżawca kuźnic brodzkich.

 

Figury na Krynkach

XIX wiek

Krynki w dziewiętnastym stuleciu, opisano jako wieś i folwark w powiecie opatowskim, należącym do gminy Kunów. Wieś ta znajdowała się przy drodze bitej, a była ona odległa o 28 wiorst od Opatowa. We wsi tej w roku 1883 istniał kościół parafialny, a także murowany przytułek dla starców i kalek.

Redakcja Polish News, miała okazję podziwiać piękną bramę wykonaną z drzewa modrzewiowego, która prowadziła niegdyś do wspomnianego wcześniej kościoła drewnianego. Mogliśmy tutaj podziwiać także ekspozycję rzeźbiarską, która przedstawia świętych kościoła katolickiego.

Ewa Michałowska -Walkiewicz