Zakończyła sie 76. Doroczna Konferencja Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego w Chicago

CHICAGO: W dniach od 3-6 stycznia odbyła się w Wietrznym Mieście – 76. Doroczna Konferencja Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego (PAHA).  PAHA była częścią 133. dorocznej konferencji American Historical Association/Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego. Konferencja odbyła się w Hiltonie, w centrum Chicago. Wykłady odbywały się oczywiście w języku angielskim. Były prezentowane przez wykładowców z USA, Polski i innych krajów europejskich.

W ramach konferencji PAHA zorganizowano 9. sesji naukowych, po kilka prezentacji w każdej z sesji. Tematy były związane z różnymi zagadnieniami życia polonijnego, historią Polonii, Polski, Stanów Zjednoczonych.

Agata Blaszczyk, z Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie/Polish University Abroad, zaprezentowała bardzo interesujący wykład n/t „Polskiej Diaspory na Emigracji po II wojnie światowej: Kulturowa Identyfikacja i lojalność polskich imigrantów po przesiedleniach” na obszarze Wielkiej Brytanii.

Maja Trochimczyk z Kalifornii miała wykład o zagadnieniach muzycznych związanych z obchodami 100. lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości: „Defining Poland through Music: American Musical Celebrations of the Centennial of Poland’s Regained Independence”. Jej wykład koncentrował się na wydarzeniach muzycznych w Kalifornii. W Chicago odbyło się wiele koncertów w 2018 roku, o których wielokrotnie pisaliśmy. Koncerty
odbywały się w różnych krajach świata.

Konferencja PAHA zakończona została uroczystym bankietem w Teatrze Chopina i wręczeniem nagród dla zasłużonych działaczy w działalności organizacji.

Warto dodac, że PAHA obchodziła w 2018 roku 75. Lecie działalności w Stanach Zjednoczonych. PAHA zrzesza historyków z USA, z Polski i z różnych krajów europejskich.

Prof. John Dunn z Valdosta State University, jako Amerykanin jest zafascynowany Polską.Studiuje, pogłebia wiedzę o Powstaniu Listopadowym.

Autor, Andrzej Mikolajczyk z Vivian Reed

Vivian Reed, emerytowana nauczycielka gry na pianinie, napisała na emeryturze książkę o pierwszym amerykańskim ambasadorze w Polsce w latach 1919-24 „Hugh S. Gibson: An American Diplomat in Warsaw, 1919-24” . Publikacja została wydana przez drukarnię przy Western Oregon University. Poświęciła kilka lat na badania naukowe na ten temat. Poinformowała nas, że książka jest już przetłumaczona na język polski.

Dziękujemy historykom za ich ważną pracę naukową. Historia wymaga dogłębnych studiów, poszukiwań w archiwach, jest czymś co wymaga wiele czasu, cierpliwości i wytrwałości. Dzięki ich pracy naukowej możemy poznać wiele ważnych wydarzeń z przeszłości.

Tekst i zdjęcia @ Andrzej Mikołajczyk

http://wiadomosci.com/