Z myślą o zdrowiu Polonii

Stoją od lewej: prezes ZLP Bronisław Orawiec MD, Bożena Pakuła RN, Agnieszka Mierzejewska RN. Sala Borowczyka, Kościół św. Konstancji, Chicago, 15 listopada 2008.

Bywają jednak przypadki zachorowań wymagające nawet leczenia szpitalnego. Najbardziej sprzyjającymi jej rozwojowi porami roku są jesień i zima. Każdego roku szczepionkę powinny otrzymać osoby starsze, które mają problemy zdrowotne m.in.: choroby serca, choroby płuc, anemię, astmę, choroby nerek, cukrzycę, a także osoby prowadzące prace o charakterze usługowym z dużą ilością kontaktów. Uodpornienie po szczepieniu wytwarza się w ciągu 2 tygodni i może trwać do roku.

Podczas szczepień w Kościele św. Konstancji 15 listopada 2008.
Podczas szczepień w Kościele św. Konstancji 15 listopada 2008.

Szczepionki nie powinny otrzymać osoby, które kiedykolwiek miały wykrytą alergię na jajka czy szczepionki przeciwgrypowe oraz osoby z wywiadem zespołu Guillain-Barre-Syndrome (jest to rzadka choroba układu nerwowego). Jeśli ktoś ma objawy przeziębienia czy grypy w czasie szczepień, lepiej poczekać, aż te objawy zupełnie ustąpią.

Od lewej: Bożena Pakuła RN, Agnieszka Wiatr RN, Dorota Myśliwska RN, Agnieszka Mierzejewska RN.
Od lewej: Bożena Pakuła RN, Agnieszka Wiatr RN, Dorota Myśliwska RN, Agnieszka Mierzejewska RN.

Ze szczepień, które prowadzę od 1994 roku w środowisku polonijnym w Chicago, skorzystało kilka tysięcy osób, unikając wielu zachorowań, a może nawet poważnych powikłań pogrypowych.

W tym roku bezinteresownie szczepienia prowadził personel kliniki dr. Orawca (w kolejności alfabetycznej): Elżbieta Dąbrowa, Sylwia Gawrysiuk MA, Jolanta Jaworska MA oraz Agata Wojnarowicz. Z Resurrection Medical Center uczestniczyły następujące osoby: Francisco Chang RN, Marianna Magnuszewska PCT, Dorota Myśliwska RN, Bożena Pakuła RN, Anne Varughese RN i Agnieszka Wiatr RN. Rejestrację prowadziły Panie z Zrzeszenia Polsko-Amerykańskiego: Agnieszka Ładzińska, Agnieszka Mierzejewska RN oraz Halina Szarkowska. Cała akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie i wszystkie chętne osoby otrzymały szczepionkę.

Zespół biorący udział w akcji szczepień. Od lewej: Halina Szarkowska, Agnieszka Ładzińska, Agnieszka Mierzejewska, Anne Varughese, Agnieszka Wiatr, dr Bronisław Orawiec, Francisco Chang, Marianna Magnuszewska, Dorota Myśliwska, Bożena Pakuła. Kościół św. Konstancji. Chicago, 15 listopada 2008.
Zespół biorący udział w akcji szczepień. Od lewej: Halina Szarkowska, Agnieszka Ładzińska, Agnieszka Mierzejewska, Anne Varughese, Agnieszka Wiatr, dr Bronisław Orawiec, Francisco Chang, Marianna Magnuszewska, Dorota Myśliwska, Bożena Pakuła. Kościół św. Konstancji. Chicago, 15 listopada 2008.

Sponsorami tegorocznych szczepień byli: Chicago Department of Public Health, Zrzeszenie Polsko-Amerykańskie oraz dr Bronisław Orawiec. Dziękuję wszystkim wymienionym osobom, które pomogły w przeprowadzeniu tegorocznych szczepień.

Szczepienia przeciw grypie w Domu Podhalan. 17 listopada 2008
Szczepienia przeciw grypie w Domu Podhalan. 17 listopada 2008

Od lewej: Halina Szarkowska, lekarz ZPPA, prezes ZLP dr Bronisław Orawiec, red. mgr Jan Skupieñ, red. Miłosz Sowa, Sylwia Gawrysiuk, Jolanta Jaworska. Dom Podhalan, Chicago, 17 listopada 2008.
Od lewej: Halina Szarkowska, lekarz ZPPA, prezes ZLP dr Bronisław Orawiec, red. mgr Jan Skupieñ, red. Miłosz Sowa, Sylwia Gawrysiuk, Jolanta Jaworska. Dom Podhalan, Chicago, 17 listopada 2008.

Jestem wdzięczny proboszczowi parafii św. Konstancji, ks. kanonikowi Tadeuszowi Dzieszce oraz prezesowi ZPPA Stanisławowi Zagacie za udostępnienie pomieszczeń, gdzie przeprowadzono kolejną akcję zdrowotną dla Polonii i Podhalan. Dziękuję również red. Robertowi Szabli z Polvision, red. Andrzejowi Baraniakowi z Dziennika Związkowego, red. Miłoszowi Sowie z Tygodnika Podhalańskiego oraz red. Janowi Skupniowi ze Związku Podhalan w Ameryce za informacje oraz popularyzacje akcji w telewizji, radiu i prasie.

dr B. Orawiec

Podczas szczepień przeciw grypie dla Podhalan w Chicago. W środku organizator szczepień, lekarz ZPPA, prezes ZLP dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Dom Podhalan, Chicago, 17 listopada 2008.
Podczas szczepień przeciw grypie dla Podhalan w Chicago. W środku organizator szczepień, lekarz ZPPA, prezes ZLP dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Dom Podhalan, Chicago, 17 listopada 2008.