XXV JUBILEUSZOWY POLONIJNY SEJMIK OLIMPIJSKI PKOL

20 lipca, w Gdyni rozpoczął się XXV Jubileuszowy Polonijny Sejmik Olimpijski organizowany przez Polski Komitet Olimpijski. Obrady potrwają do 26 lipca.

Na rozpoczęciu obecny był Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, który przekazał list gratulacyjny dla Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego z okazji Jubileuszowego Sejmiku.

W słowie do uczestników isławski podkreślił wielkie znaczenie sportu, w tym polonijnego, dla budowy wspólnoty Polaków na całym świecie. Podziękował działaczom olimpijskim za ich pracę i wyraził uznanie dla osiągnięć zawodników. już niebawem będą mieli okazję do wykazania swoich umiejętności w trakcie XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych w Gdyni.

W uroczystości wzięli udział również Adam Krzesiński sekretarz generalny PKOl, senator Antoni Szymański, dyrektor Grzegorz Seroczyński z Kancelarii Senatu RP, Iwona Kozłowska dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, ambasador Witold Rybczyński przewodniczący Komisji ds. współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Tomasz Różniak skarbnik, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz ponad 150 uczestników, sportowych działaczy polonijnych ze wszystkich kontynentów.

W trakcie uroczystości Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zostało wyróżnione złotym medalem Polskiego Komitetu Olimpijskiego za pracę na rzecz sportu polonijnego i wzorowe partnerstwo z Komitetem.

http://wspolnotapolska.org.pl