XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój

 W dniach 2 – 3 – 4 września 2014 r. w Krynicy Zdrój odbyło się XXIV Forum Ekonomiczne. Na forum przybyło ponad 3000 gości z Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych i Rosji. Wyjątkowymi uczestnikami na forum byli były prezydent RP Lech Wałęsa oraz były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, były premier RP dr Jarosław Kaczyński, były premier RP Józef Oleksy, były premier RP Leszek Miller. Mottem tegorocznego forum było „Pokryzysowy świat — czas nowych liderów”, odnosząc się tym samym do wzrostów gospodarczych zarejestrowanych w krajach Europejskich także i w Polsce. Na sesjach plenarnych zwracano uwagę, że potrzeba jest młodych liderów, osób, które mają dobre wykształcenie oraz posiadają umiejętności do zarządzania firmami w trudnych czasach wymagających śmiałych decyzji. Podczas trzydniowej konferencji odbyło się ponad 180 wydarzeń – debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów, bloków tematycznych, spotkań z politykami, którzy przedstawiali swoje poglądy na temat gospodarki Polskiej oraz o umowie o wolnym handlu między UE i USA.

 

Przemawia były prezydent RP Lech Wałęsa

Na Forum Ekonomicznym komentowano nominację premiera Donalda Tuska na stanowisko Przewodniczącego Rady Europejskiej oraz jak objęcie tego stanowiska wpłynie na postrzeganie Polski w Unii Europejskiej. Objęcie tego stanowiska wiązać się będzie z obsadą najważniejszych stanowisk przez współpracowników premiera Donalda Tuska, czego przykładem będzie objęcie stanowiska komisarza UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości.

Zygmunt Solorz-Żak

Do najważniejszych postaci forum należał Zygmunt Solorz-Żak, drugi z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, którego majątek tygodnik Wprost wycenił na ponad kwotę 12 mld zł. Zygmunt Solorz-Żak jest Przewodniczący Rady Nadzorczej Polkomtela (operator telefonii komórkowej Plus).

Do najważniejszych debat dot. medii należała debata „Media publiczne w epoce cyfrowej – przyszłość czy przeszłość?”. W której uczestniczył, jako prelegent Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Rafał Baniak.

 

Rafał Baniak

Podczas debaty zwrócono uwagę, że media publiczne są częścią infrastruktury demokratycznego państwa i mają określone zadania, zwane misją. Prezes Polskiego Radia, Andrzej Siezieniewski przypomniał, że do nich należy informowanie i tłumaczenie najważniejszych wydarzeń z otaczającego nas świata, ułatwienie dostępu do kultury czy dostarczanie wysokiej, jakości rozrywki.

Do najważniejszych debat poświęconych społeczeństwu należała debata „Wyzwania długofalowej polityki senioralnej w Polsce”, w którym prelegentem był Poseł w Sejmie RP (PO) Michał Szczerba. Na panelu omawiano przyjęcie przez rząd założeń Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014 – 2020 oraz powołanie stałej komisji parlamentarnej ds. polityki senioralnej. Omawiano szereg udogodnień dla osób starszych wprowadzonych dzięki zastosowaniu w/w regulacji.

 Michał Szczerba

Do najważniejszych debat poświęconych branży medycznej połączonej z Polską gospodarką był panel „Gospodarka – Zdrowie. Branża Farmaceutyczna”. W którym prelegentem był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Neumann. Na panelu była poruszona kwestia branży farmaceutycznej, jako istotnej dziedziny gospodarki każdego wysoko rozwiniętego państwa. Na panelu wymieniono sukcesy, jakie Polska odniosła na tym polu a w szczególności wymienienie baz produkcyjnych, technologii leków generycznych i niepodobnych, duże posiadanie bazy prowadzonych badań klinicznych.

Z dyskusji o polityce do najważniejszych należał panel „Europa i USA w obliczu kryzysu Ukraińskiego. Kształtowanie nowego etapu współpracy”. Prelegentem był europoseł Janusz Korwin-Mikke. Panel był poświęcony współpracy i partnerstwie transatlantyckim, jako elementem spójnym polityki zagranicznej. Wydarzenia na Ukrainie pokazały, że współpraca między Europą i USA powinna być jeszcze silniejsza niż jest dotychczas. W podobnym tonie wypowiadał się Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Stephen Mull na panelu „Top Trendy: przyszłość polsko-amerykańskich relacji biznesowych”. W panelu była poruszona kwestia inwestycji amerykańskich w Polsce, oraz dobry klimat inwestycji, jaki teraz panuje w Polsce.

Podobnego zdania jest Jakub Jurzykowski w CEO J&J World Investment Consulting LLC, firmy działającej na terenie US, Francji, Polski która zajmuje się obsługą inwestorów zagranicznych oraz handlem międzynarodowym. Dzięki przyjaznej polityce inwestycji w Polsce oraz objęcia przez premiera RP Donalda Tuska funkcji Przewodniczącego Rady Europejskiej, zwiększa się zaangażowanie kapitału zagranicznego w inwestycji w Polsce, zwłaszcza w sektory: energetyki odnawialnej, nieruchomości, zakup akcji spółek notowanych na GPW. Specjaliści z J&J World Investment Consulting LLC oceniają, że dzięki zmianom politycznym jakie zaistniały a zwłaszcza objęcia najwyższego stanowiska przez Donalda Tuska w Unii Europejskiej teraz jest idealny moment na inwestycje które w krótkim okresie pomnożą kapitał. Jednym z najbardziej obiecujących rynków jest rynek nieruchomości, który od dłuższego czasu idzie do gory. Ocenia się że w duzych miastach takich jak Warszawa, trojmiasto, Poznań, Katowice, Kraków ceny nieruchomości pójdą w najbliższym czasie gwałtownie w górę. Specjaliści z J&J World Investment Consulting LLC śledzą obecnie najbardziej dochodowe trendy i doradzają bezpłatnie klientom w które nieruchomości pod jaki cel należy kupować – z godnie z powiedzeniem popularnym w real estate “na nieruchomościach zawsze zarobisz”. Kontakt do Pana prezesa: [email protected] jjworldinvestmentconsulting.com, 0048 723 070 333.

Do najważniejszych debat poświęconych inwestycjom które odbywają się w Polsce należał panel „25 lat przemian w gospodarczych w Polsce – Rola inwestycji zagranicznych w okresie transformacji – Doświadczenia i rekomendacje.” Którym prelegentem był Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Leszek Grabarczyk.

Uczestnikiem był Kierownik Działu Prawnego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Michał Żukowski. Panel był poświęcony doświadczeniu, jakie zdobyła Polska w okresie przemian gospodarczych, doświadczenia te mogą być teraz pomocne innym krajom rozwijającym się. Rozmawiano również o strategiach rozwoju gospodarki Polski w kolejnych 25 latach. Przede wszystkim o wykorzystaniu konkurencyjności Polski głównie cechach takich jak położenie, nowa infrastruktura i innowacyjność. Również o inwestycjach, jakie dokonały się w Polsce, inwestycjach w kapitał intelektualny i naukowy Polski, w rozwój gospodarki – o wszystkich trendach jakie pojawią się w następnych 25 latach.

Jakub Jurzykowski CEO w J&J World Investment Consulting LLC ocenia na podstawie swojego doświadczenia, że inwestorzy zagraniczni interesują sie głównie Polską energetyką – zwłaszcza OZE a wszczególności bardzo duże jest zainteresowanie elektrowniami wodnymi. Specjaliści z J&J World Investment Consulting LLC podkreślają, że jest to owiele lepsza inwestycja niż popularne wiatraki czy solary dlatego, że sprawność wiatraków wynosi około ¼ roku a turbiny erlektrowni wodnej praktycznie pracują cały rok, co stanowi stałe i pewne źródło dochodu. Dla tego w J&J World Investment Consulting LLC jest cały dział poświęcony OZE i wyszkiwaniu dobrych tematów inwestycyjnych w sektorze energetycznym. Również ryneki surowcowe, głównie rynki rozwijające się jak Afryka, jest w kręgu zainteresowania specjalistów z J&J World Investment Consulting LLC. Specjaliści z J&J World Investment Consulting LLC podkreślają bogactwa mineralne położone w Afryce, co ma przełożenie na zwrot z inwestycji w terminie któtko okresowym. Głównie chodzi tu o wydobycie konwencjonalncyh surowców takich jak ropa. W portfelu inwestycyjnym jest project wydobycia ropy z niektórych państw Afrykańskich gdzie J&J World Investment Consulting LLC posiada kontakty umożliwiające dobra i tanią realizację tych projektów.

Na Forum Ekonomicznym w Krynicy byli obecni liderzy SLD tacy jak Przewodniczący Leszek Miller (panel o gospodarce w neoliberalizmie), Wiceprzewodnicząca SLD prof. Joanna Senyszyn, Grzegorz Napieralski (panel o Innowacyjnej firmie).

Był też obecny poseł Ryszard Kalisz, który był prelegentem w panelu „Kobiety w biznesie i Polityce – siła na pędowa czy zbędny parytet?”. Panel był poświęcony aktywności kobiet, ich determinacji w zajmowaniu czołowych stanowisk. O czym może świadczyć fakt objęcia jednego z najważniejszych stanowisk, jakim jest stanowisko premiera RP przez Ewę Kopacz.

Poseł Ryszard Kalisz tak komentuje tego roczne forum: „Forum Ekonomiczne w Krynicy w 2014 roku odbywało się w specyficznym czasie: w trakcie zmiany rządu w Polsce po nominacji Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej oraz przed wyborami samorządowymi. To zdeterminowało jego wydźwięk i moją partycypację. Byłem panelistą w niezwykle interesującej dyskusji o braku potrzeby uczestnictwa partii politycznych w wyborach komunalnych. Drugi mój panel był specyficzny. Siedem kobiet i to cudzoziemek i ja. Temat to kobiety w biznesie i polityce. Wniosek: ich partycypacja to siła napędowa. Poza tym FE w Krynicy to niezwykle aktywnie spędzony czas. W tym roku też.”


Na forum był też obecny Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Tegoroczne XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdrój można z całą pewnością zaliczyć do imprez, które odniosły duży sukces. Na tegorocznym forum było poruszanych wiele tematów, jednak najważniejszy z nich przodował w rozmowach miedzy politykami i biznesmenami, to sukcesy Polski na Aranie międzynarodowej w Postaci obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej.

Artykuł napisany na podstawie własnych materiałów jak również materiałów udostępnionych przez www.forum-ekonomiczne.pl

Autor: Alfred Jurzykowski