Wszystkich Świętych

Geneza święta

Wszystkich Świętych, bierze swój początek z celebrowania i oddawania czci męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Jezusa Chrystusa. Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja, ale z czasem przeniesiono je na listopad, aby połączyć je ze świętem zmarłych. Kiedy to w roku 610, papież Bonifacy otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał on złożyć tam liczne relikwie znanych wówczas świętych i ustanowił tę budowlę kościołem katolickim pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. W czwartym wieku naszej ery, rozpowszechniła się też wiara w to, że święci są własnością całego Kościoła.

Na 1 listopada

Kolejny papież Grzegorz IV, przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada. Papież ten rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych, których relikwie nie wiadomo, gdzie są złożone. Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego, obchodzono tego dnia celebrację nie tylko świętych kościoła katolickiego, ale i tych, których credo wiązało z innymi wyznaniami.  

In Die Omnium Sanctorum

Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań spisanych w języku polskim, stanowiące unikat naszej literatury, jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych, zwane potocznie In Die Omnium Sanctorum. Kazanie to znajduje się w zbiorach Biblioteki Kapitulnej w Pradze i pochodzi z połowy piętnastego stulecia.

Współczesność

1 dzień listopada, od lat jest w Polsce dniem wolnym od pracy. Tego dnia zatem, wszyscy wyjeżdżają w różne zakątki kraju, aby odwiedzić groby swoich bliskich. Składają na tych grobach kwiaty i zapalają znicze. To święto ma charakter oparty na religii katolickiej. Jest ono wyrazem szczególnej pamięci oraz oddania czci zmarłym.

Dzień Zaduszny

Następnego dnia po Wszystkich Świętych, obchodzi się Dzień Zaduszny, zwany potocznie Zaduszkami. Dla katolików i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w osobę Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata. Tego dnia, organizuje się zaduszkowe koncerty i spektakle teatralne, poświęcone zmarłym.

Kościoły protestanckie

W kościołach protestanckich, nie zanosi się w tych dniach kwiatów ani też zniczy na groby zmarłych. Uznaje się taki zwyczaj jako składanie ofiary zmarłym, co było celebracją wszystkich obchodów pogańskich. W tym czasie wszyscy oddają się modlitwom i kontemplacjom, wspominając zmarłych wierzących w ofiarę Jezusa na krzyżu.

 

Foto: http://nt.interia.pl

Ewa Michałowska – Walkiewicz

[email protected]