Wspomnienie Świętego Mikołaja – 6 grudnia

Święty Mikołaj żył na przełomie wieku III i IV. Urodził się około 270 roku w Patras w Grecji. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modlitwami. Od wczesnej młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców chętnie dzielił się swoim znacznym majątkiem z potrzebującymi. Został wybrany na biskupa Miry (obecnie Demre na terenie Turcji) i podbił serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne.

Cuda, które biskup Mikołaj czynił, dodawały jemu wielkiej chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki skazał trzech młodzieńców z Miry na karę śmierci za małe wykroczenie, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, aby uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Innym razem swoją modlitwą uratował rybaków w czasie sztormu od niechybnego zatonięcia. Dlatego, oprócz dzieci jest także patronem marynarzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawiedziła również jego strony, usługiwał chorym z narażeniem własnego życia. Cytuję: ”Podanie głosi, że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi zamordowanych przez hotelarza za to, że nie mogli mu zapłacić. Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie uwięzionych oficerach uwolnionych za jego wstawiennictwem. Jedna z legend głosi, że pewien człowiek, który popadł w nędzę, postanowił sprzedać swoje trzy córki do domu publicznego. Gdy biskup dowiedział się o tym, nocą wrzucił przez komin trzy sakiewki z pieniędzmi. Wpadły one do pończoch i trzewiczków, które owe córki umieściły przy kominku dla wysuszenia. Stąd w niektórych krajach panuje zwyczaj wystawiania przy nim bucików lub skarpet na prezenty.

“Dziś, jeśli ktoś nie ma kominka, Mikołaj po cichutku wsuwa prezenty pod poduszkę.” /wg: krainamikolaja.pl/

Święty Mikołaj, po długich latach chwalebnych rządów, odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia 345 lub 352 roku. Jego ciało zostało pochowane w Mirze. Ponad tysiąc lat później przewieziono je do Bari – włoskiego miasta w południowych Włoszech. Grobowiec umieszczono w Bazylice wystawionej ku jego czci, a poświęcił go papież Urban II.

Cytuję: “W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego. Jego atrybutami są m.in.: anioł, /…/, pastorał, /…/.” /wg: mikolajbiskup.blogspot.com

Na fotografii: Święty Mikołaj, biskup i Anioł grający na skrzypcach

 

Dobry Mikołaju

Święty Mikołaju

przybyć zechciej

do nas dzisiaj

z wyżyn Twego Raju

Chcemy Ciebie

gościć u nas,

bądź tak dobry

przybądź tutaj.

Wiemy wszyscy,

że chcesz dawać

dary i prezenty,

przez to radość sprawiać.

Twoim celem:

dopomagać, troszczyć się i uszczęśliwiać.

Jak dziękować

Tobie mamy

za Twe hojne dla nas dary,

czy modlitwa, dziękczynienie

będzie dla Cię ukojeniem?

Chcemy Ciebie naśladować,

umieć dawać i pomagać,

stale być dla drugich uśmiechem i darem.

/Gosia Wojdyła, 2004/

Foto. Gosia Wojdyła

Opr. Gosia Wojdyła, USA