Wolontariusze „Sercem Muzeum Polskiego”

Na fotografii od lewej: Maria Cieśla, Prezydent Muzeum Polskiego (z tyłu), Wallace Ozog, Prezes Zarządu Muzeum Polskiego oraz Jan Loryś, Dyrektor Muzeum Polskigo wręczają Dyplomy Uznania.

Przedstawiciele mediów polonijnych
Przedstawiciele mediów polonijnych
Niektórzy  z ochotników przepracowali na rzecz Muzeum 50, 100, 150, 200, a niektórzy nawet 300 godzin charytatywnie w ciągu roku. Są to Polonusi, a także Amerykanie posiadajacy różnego rodzaju związki z Polonią i pragną wesprzeć prace Muzeum Polskiego, w którym znajduje się mnóstwo cennych pamiątek, w tym sala Ignacego Jana Paderewskiego.

Muzeum, od kilku lat honoruje najbardziej oddanych i ofiarnych społeczników, którzy po kilkaset godzin rocznie spędzają w archiwum, bibliotece i na innych stanowiskach pomagając w porządkowaniu zasobów archiwalnych, organizowaniu różnego rodzaju wystaw, odczytów, spotkań naukowych i historycznych.

Wolontariusze Muzeum Polskiego w Ameryce
Wolontariusze Muzeum Polskiego w Ameryce
Podziekowania wyrażano poprzez wręczanie dyplomów osobom, które przepracowały ponad 100 godzin, przekazywano słowne podziekowania, opublikowano nazwiska w specjalnym biuletynie, wręczono wszystkim wolontariuszom pomarańczowe bukiety róż, które symbolizują pragnienie, pasję i entuzjazm dla działalności Muzeum. Niektórzy ochotnicy byli  mile zaskoczeni otrzymanymi dyplomami, ponieważ praca na rzecz  Muzeum jest dla nich przyjemnością.

Wolontariusze Muzeum Polskiego w Ameryce
Wolontariusze Muzeum Polskiego w Ameryce
Uroczystość uhonorowania wolontariuszy prowadzili Jan Loryś, Dyrektor Muzeum Polskigo, Wallace Ozog, Prezes Zarządu Muzeum Polskiego oraz Maria Cieśla, Prezydent Muzeum Polskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez delikatesy „Kasia’s Deli” pani Katarzyny Bober, która również otrzymała serdeczne podziękowania od  pani Marii Cieśli za pomoc świadczoną od wielu lat na rzecz Muzeum Polskiego.

Pracownicy Muzeum Polskiego w Ameryce
Pracownicy Muzeum Polskiego w Ameryce
Muzuem Polskie w Ameryce jest największym polskim muzeum poza granicami kraju.   Warto przy tej okazji przypomnieć, że Muzeum Polskie w Ameryce posiada od kilku lat przewodnik. Nosi on tytuł: “Muzeum Polskie w Ameryce. Dzieje i zbiory. Przewodnik.” (“The Polish Museum of America.) History and Collections. Guide”). Publikacja ukazała się w dwujęzycznej, polsko-angielskiej wersji.

Pisanie artykułów do przewodnika koordynowała Małgorzata Kot z Muzeum Polskiego. Współautorami tekstów w przewodniku są: Violetta Woźnicka, Bogdan Gorczyński, Jan M. Loryś, Maria Frankel, Leonard Kurdek – pracownicy Muzeum Polskiego. Redaktorem tomu jest dr Grażyna Ruszczyk z Polskiej Akademii Nauk. Przewodnik po Museum ukazał się w 2003 roku.

Pracownicy i Wolontariusze Muzeum Polskiego
Pracownicy i Wolontariusze Muzeum Polskiego
Muzeum Polskie w Ameryce zostało założone przez Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w 1935 roku. Jest jednym z najstarszych i największych muzeów etnicznych w Stanach Zjednoczonych. Mieści się w samym sercu pierwszej polskiej dzielnicy w Chicago. Krzewi wiedzę o polskiej historii, kulturze i sztuce.

Obok licznych wystaw czasowych proponuje szereg różnych programów kulturalnych, jak np.:  koncerty, pokazy filmowe, prezentacje slajdów, przedstawienia teatralne, spotkania z naukowcami, artystami i ludźmi z całego świata oddanymi tworzeniu kultury narodowej. W Muzeum Polskim odbywają się także ważne uroczystości polonijne m.in. coroczna akademia z okazji  Dnia Konstytucji 3 Maja w której biorą liczny  udział przedstawiciele miasta Chicago z burmistrzem miasta na czele, przedstawiciele  stanowi, oraz  przedstawiciele Polonii.

@ Tekst i zdjecia Andrzej Mikołajczyk