Po wizycie prezydenta w Australii dwustronny handel i inwestycje mogą przyspieszyć

 

Mówi:Anthony Weymouth
Radca Handlowy Ambasady Australii

Australia to kraj, z którym Polska odnotowuje jeden z największych wzrostów w wymianie towarowej spośród państw spoza UE. W 2017 roku eksport wzrósł o 27 proc., a import o ponad 60 proc. Rośnie też zainteresowanie wzajemnymi inwestycjami. Wiele możliwości współpracy jest w sektorze obronnym, lotniczym i energetyce. Pierwsza w historii wizyta polskiego prezydenta w Australii wraz z dużą biznesową delegacją może tę współpracę zacieśnić i zbudować trwałe relacje.

– Relacje handlowe między Australią a Polską pogłębiają się. Ich wartość obecnie wycenia się na 1,5 mld dol. rocznie. Z mojej perspektywy są szanse na dalszy rozwój handlu i inwestycji między tymi krajami – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Anthony Weymouth, Radca Handlowy Ambasady Australii.

Jak wynika z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (na podstawie danych GUS i MF), w 2017 roku wymiana handlowa osiągnęła 1,16 mld euro. Eksport wzrósł o ok. 27 proc. w ujęciu rocznym (do ponad 640 mln euro), a import o 62 proc. (do blisko 521 mln euro). Ta dynamika sprawia, że Australia jest krajem, z którym Polska odnotowała jeden z największych wzrostów w wymianie towarowej spośród państw spoza UE.

– Wartość wymiany handlowej i inwestycji w ciągu ostatnich kilku lat rośnie w tempie ok. 10 proc. rocznie. Oczekujemy dalszego wzrostu, w szczególności w związku z planowaną finalizacją umowy o wolnym handlu między Australią a UE, która obecnie jest na wczesnych etapach negocjacji. Uważam, że po zawarciu tego porozumienia handel między Australią a Polską znacznie się zwiększy – ocenia Anthony Weymouth.

Najbardziej perspektywiczne obszary rozwoju handlu i inwestycji rynku to sektory zasobów naturalnych i energii oraz innowacyjne segmenty gospodarki.

– Jest wiele sektorów wspólnych dla Australii i Polski, m.in. przemysł obronny. Australia obecnie prowadzi duży program modernizacji sektora obronnego – na unowocześnienie naszych sił obronnych przeznaczymy 200 mld dol. australijskich. Polska również modernizuje swój sektor obronny, więc uważam, że jest szansa na współpracę w tej dziedzinie – przekonuje ekspert.

Według raportu firmy Deloitte Australia, podobnie jak Polska, znalazła się w grupie czternastu krajów, które do 2020 roku planują największy wzrost budżetów obronnych na poziomie 3–7 proc. rocznie. Tylko na realizację programu budowy nowych fregat Australia przeznaczy 35 mld dol. australijskich (ponad 25 mld dol.).

– Kolejny przykład to przemysł lotniczy. Polska może się poszczycić wspaniałą historią, jeśli chodzi o ten sektor; szczególnie warto tu wspomnieć o Dolinie Lotniczej. Również w Australii jest wiele przedsiębiorstw działających w tej branży, które możemy sprowadzić do Polski w celu nawiązania współpracy. Sektor energetyki i surowców jest także jednym z kluczowych obszarów, w którym jest możliwość współpracy – wymienia Anthony Weymouth.

Australia ma ambicję, aby stać się światowym liderem w produkcji i eksporcie gazu LNG. Obecnie jej udział w światowym rynku sięga 17 proc. Po uruchomieniu w 2017 roku czterech nowych terminali skraplających już zanotowała ponaddwukrotny wzrost eksportu.

https://biznes.newseria.pl/