“Witness of History” Award opening for Poles living outside the country

 

The „Witness of History” Award is an honorary distinction established in March 2009 by decision of the Institute of National Remembrance (IPN)’s President and conferred by the IPN. It is granted to individuals and organizations in recognition of their outstanding contribution to commemorating the history of the Polish Nation and supporting the IPN in its statutory activities in the field of education and research. The laureates comprise a large group of combatants, teachers, social activists and local government officials.

By decision of the IPN President, a new edition has been added to extend the coverage of the award, designed to give special recognition to individuals supporting the IPN’s activities among Poles living outside the country.

Nominations are welcomed for individuals and organisations active outside Poland, displaying particular commitment to historical tradition, caring for the preservation, diffusion and enhancement of knowledge, and discovering forgotten facts or people who have rendered great services to the Polish Nation. Posthumous decoration may also be requested.

The award proposal should contain the candidate’s particulars, a description of their merits and achievements justifying the award, as well as any available copies of documents confirming those merits and achievements. The candidate’s nomination consent should be attached to the proposal (not applicable to candidates nominated posthumously). Please submit only written proposals on the address given below, no later than 31 July 2015 (as determined by the postmark date). In any matters related to the award, please contact Ms Katarzyna Miśkiewicz or Ms Karolina Kolbuszewska [email protected]
More info at:
http://ipn.gov.pl/en/news/2015/witness-of-history-award

The Institute of National Remembrance
Instytut Pamięci Narodowej
ul.Wołoska 7
02-675 Warszawa
(BEP „Świadek Historii”)

Komunikat Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku z 25 marca 2015 r.
Konkurs „Świadek Historii” – ogłoszenia I edycji nagrody IPN dla Polonii
(zgłoszenia do 31 lipca 2015)

Informujemy, iż z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej ustanowiona została międzynarodowa edycja nagrody „Świadek Historii”, zmierzająca do uhonorowania osób i organizacji spoza Polski, szczególnie zasłużonych dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Celem nagrody „Świadek Historii”, która ma być przyznawana corocznie, jest zauważenie wartościowych działań podejmowanych przez Polonię w zakresie pielęgnowania pamięci historycznej, dbałości o zachowanie, propagowanie i poszerzanie wiedzy oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur osób i instytucji z kręgów polonijnych do Nagrody i kierowanie wszelkich informacji w tym zakresie na adres IPN do dnia 31 lipca 2015 r.
Szczegółowe informacje nt. konkursu wraz z załącznikami (wniosek o przyznanie nagrody i oświadczenie zgody kandydata) znajdują się pod adresem:
http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2015/centrala/swiadek-historii-ogloszenie-konkursu-dla-osob-i-organizacji-spoza-polski