Wędrówki po skałach w Krynkach

 

W województwie świętokrzyskim w roku 1997, powstał rezerwat przyrody „Skały w Krynkach”. Obejmuje on obszar o łącznej powierzchni, wynoszącej ponad 25 ha. Przed wiekami, znajdujący się na tym terenie celtyccy Druidzi, mieli moc wpływania na pogodę i urodzajność okolicznych pól, odprawiając szereg magicznych rytuałów przy znajdujących się tutaj skałach.

Nad rzeką Kamienną

Rezerwat w miejscowości Krynki, znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. Występują tutaj naturalne odsłonięcia piaskowców triasowych, mających formę większych lub mniejszych skałek. W rezerwacie „Skały w Krynkach” znajduje się również inna atrakcja przyrodnicza, a mianowicie są to jaskinie pseudokrasowe. Jest ich pięć: Płaska Jama I (długość 5,5 m), Płaska Jama II (długość 5,5 m), Płaska Jama III (długość 2,5 m), Grota Skrzatów (długość 3 m) i jaskinia św. Barbary (długość 18 m, jest to druga pod względem długości pseudokrasowa jaskinia regionu świętokrzyskiego).

Celtyckie opowieści

Z tym terenem należącym do województwa świętokrzyskiego, związana jest pewna legenda, dotycząca tego niezwykłego i uroczego zarazem miejsca. Przed laty mieszkał tu piękny i młody pasterz o imieniu Ireneusz Jan. Jednak nie miał on ani własnej zagrody, ani też własnej chaty. Gdy udał się on z prośbą o magiczną interwencję do znajdujących się tutaj Druidów, oni w niebywały wprost sposób wynagrodzili mu jego zaufanie do nich. Otrzymał on zatem w tajemniczy sposób od nich chatę, własne gospodarstwo a przede wszystkim żonę, którą kochał nad życie.


Skały w Krynkach, odwiedzane są zarówno przez turystów lubiących przyrodnicze atrakcje, jak również przez pasjonatów historii Zielonej Wyspy i związanej z nią magii Druidów.

Ewa Michałowska – Walkiewicz