W 75 rocznicę bestialskiego mordu

 W Skarżysku- Kamiennej, w dzielnicy Bór, na mogiłach rozstrzelanych działaczy Tajnej Organizacji Orła Białego, w dniu 15 lutego 2015 roku, w siedemdziesiątą piątą rocznicę bestialskiego kordu, miały miejsce patriotyczne uroczystości. Podczas ich trwania przypominano wszystkim zgromadzonym o losie tych, którzy za cenę własnego życia, chcieli przywrócić ojczyźnie niepodległość.

OOB

-Tajna Organizacja Wojskowa Orła Białego (skrót „OOB”), to polska konspiracyjna organizacja wojskowa w czasie trwania II wojny światowej. Utworzona ona została już we wrześniu 1939 roku, w Krakowie- relacjonuje Daria Wróblewska harcerka.

Wspomnieniom nie było końca

-Mój ojciec należał właśnie do tej organizacji. Na pewno organizacja ta wniosła by wiele dobrego, w nasz skarżyski sabotaż, dający nam nierówną ale zawsze walkę za naszą wspólną wolność. Pierwsze spotkania członków OOB, odbywały się przy ulicy Kościuszki w Skarżysku – Kamiennej. Jak nie trudno się domyśleć, tam był jakiś denuncjator, który szybko o tej organizacji doniósł na gestapo. Pamiętam jak w pewien bardzo mroźny lutowy poranek, wpadło do naszego domu gestapo i wyciągnęło ojca z domu. Matka tuliła nas z bratem do siebie, zalewając się łzami. Tylko raz odwiedziliśmy ojca, jak siedział w policyjnym więzieniu szybko zorganizowanym przez Niemców w byłej przychodni, znajdującej się przy ulicy 1 Maja.

Wszyscy członkowie Organizacji Orła Białego, przetrzymywani byli w tym więzieniu krótko, po czym o świcie pewnego ranka, rozstrzelano ich na Borze, jest to dzielnica miasta Skarżysko- Kamienna. Wieść ta, rozeszła się szybko po naszym mieście. Następnego dnia moja babcia z motyką poszła rozgrzebywać tę mogiłę, zapamiętale szukając naszego ojca. Odkopała jedynie jakąś kobietę, która miała na sobie czerwony szlafrok. Babcia jednak musiała zaniechać dalszych poszukiwań naszego ojca, gdyż zewsząd nadciągały patrole niemieckie. Po ojcu została nam jedynie jego stara fotografia zrobiona do jakiegoś dokumentu i złota obrączka- opowiadała pani Barbara.

Organizacja o wielkich założeniach

Organizacja została założona już 1939 roku i była jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych w okupowanej Polsce. Powstała ona w oparciu o przedwojenne struktury Przysposobienia Wojskowego, jakie obowiązywały w Związku Strzeleckim. Wzorowała się ona zatem, w pierwszych miesiącach działalności, na systemie organizacyjnym Dywersji Pozafrontowej. Formowano zatem konspiracyjne „piątki”, to znaczy że każdy członek znał z tej organizacji czterech kolegów i samego siebie.

Największe wpływy uzyskała ona w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Prowadziła ona szeroką działalność dywersyjną skierowaną przeciwko liniom zaopatrzenia dla wroga. Zbudowała ona własny wywiad i prowadziła akcje propagandowe, wymierzone przeciwko Niemcom. Organem prasowym organizacji były „ Nakazy Dnia”. W czerwcu 1940 roku, OOB podporządkowała się Związkowi Walki Zbrojnej.

Dziś kiedy mamy wolną Polskę, należy kultywować te wartości, dla których niejeden Polak poniósł śmierć. Tymi wartościami była między innymi wolność naszego narodu.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]

 Autorka tekstu Ewa Walkiewicz w rozmowie z członkiem organizacji Białego Orła