Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 21 listopada

W listopadzie, w trzecią Niedzielę miesiąca obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Dzień ten oznacza również zakończenie roku liturgicznego w Kościele Rzymsko-Katolickim. Uroczystość tą, cytuję: „Ustanowił /…/ papież Pius XI w 1925 roku na zakończenie roku jubileuszowego. Przed wielką reformą liturgiczną kalendarza, która nastąpiła po Soborze Watykańskim II (1965), uroczystość tę obchodzono w ostatnią niedzielę października. Papież Paweł VI z tych samych racji, dla których w ogóle ustanowiono tę uroczystość, przeniósł ją (w 1969) właśnie na koniec roku liturgicznego, bo bardziej odpowiada atmosferze końca czasów, z jakim kojarzy się koniec roku, przywołując Chrystusa jako powszechnego Pana czasu i wieczności.” /wg: Ja Katolik, ks. Ryszard Groń/

Przy okazji wyjaśnimy, że, cytuję: „ Greckie słowo „chrystus” jest odpowiednikiem hebrajskiego „mesjasz” i oznacza pomazańca, namaszczonego, co w znaczeniu starotestamentalnym odnosiło się zarówno do króla, jak i kapłana, a nieraz także do proroka.” /wg: Blog parafii Katedralnej w Drohiczynie/

W okresie kończenia się roku liturgicznego może ogarnąć nas refleksja na temat przeżytych chwil. Takiej refleksji nad życiem, Bogiem i sobą może sprzyjać szczególne miejsce jakim jest Kaplica Wieczystej Adoracji Pana Jezusa. Obecność Boga w Najświętszym Sakramencie jest jednym z najlepszych miejsc na wewnętrzne skupienie i rozmodlenie.

Cisza, przyćmione światło i spokój ułatwia oraz pomaga głębiej wniknąć w tajniki własnej duszy i relacji z Żywym Bogiem. Jedną z takich wspaniałych możliwości jest Wieczysta Adoracja w Kaplicy Bożego Miłosierdzia przy parafii śśw. Cyryla i Metodego w Lemont, Illinois. Powstała w roku 2019 z inicjatywy Parafian i Proboszcza ks. Waldemara Stawiarskiego. Znajduje się w nowo wybudowanym Parish Life Building, budynku bezpośrednio przylegającym do murów kościoła. Na zewnątrz Kaplicy ustawione zostały figury świętych. Jedna z nich przedstawia Świętego Józefa, a jej fundatorem jest Rodzina Prędki.

W czasie zbliżania się ku końcowi roku kalendarzowego w Kościele Rzymsko-Katolickim może nas również ogarnąć zaduma nad wydarzeniami, tymi wspaniałymi i też trudniejszymi, także w naszym życiu religijnym. Nasza uwaga może szczególniej się skupiać na dwóch ostatnich latach 2020 i 2021.

W okresie tym, ze względu na ogłoszenie pandemii Covid-19 nie mogliśmy swobodnie i publicznie wyznawać naszej wiary w Boga. Nie mogliśmy gromadzić się w kościele na wspólne modlitwy, ani uczestniczyć w religijnych nabożeństwach. Jednakże, głód Boga doprowadzał licznych ludzi do zaskakujących i wspaniałych pomysłów. Przykładem może być Wspólnota z parafii pod wezwaniem śśw. Cyryla i Metodego w Lemont, Illinois. Otóż, grupa mocno zaangażowanych parafian pod opieką Proboszcza ks. Waldemara Stawiarskiego wpadła na projekt udostępnienia ludziom Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie . . . . . . na zewnątrz Kaplicy Wieczystej Adoracji!

A zatem, realizatorzy tak chwalebnego pomysłu, w jednym z okien korytarza prowadzącego do Kaplicy wyjęli duży witraż okienny, wstawili zwykłą szybę i umieścili tam Monstrancję. Jezus nadal był obecny wśród nas, a wierni dalej mogli Adorować Chrystusa, aczkolwiek poza murami Kaplicy, na przylegającym parkingu. Po kilku miesiącach, projekt został udoskonalony przez umieszczenie Monstrancji w oknie Kaplicy.

Jaka to głęboka radość móc ponownie Adorować Boga i przez to zaspokajać pragnienia własnego serca. Pomimo zmiennych warunków atmosferycznych: czy to mrozu, deszczu, czy spiekającego skórę słońca, ludzie systematycznie przychodzili pokłonić się Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Często klęczeli na cementowym podłożu z braku wolnych klęczników czy krzeseł. To jest dopiero wiara, godna podziwu i naśladowania!

Oddając Jezusowi należną cześć jako Królowi, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata poprzez uczestnictwo we Mszy Świętej, możemy także Adorować Obecnego w Najświętszym Sakramencie. Kaplica Wieczystej Adoracji Pana Jezusa w Lemont jest już ponownie otwarta dla wszystkich chętnych do pogłębiania swojej relacji z Bogiem.

Więcej informacji o Wieczystej Adoracji w Kaplicy Bożego Miłosierdzia przy parafii śśw. Cyryla i Metodego w Lemont można znaleźć pod linkiem:

https://www.stcyril.org//

Foto. Gosia W. oraz inni

Opr. Gosia W.