Udział Polski w Wystawie EXPO 2008 Saragossa

Wystawa EXPO 2008 Saragossa

Sekcja Polska EXPO2008 przygotowała na Wystawę EXPO 2008 w Saragossie bardzo wszechstronną iciekawą ofertę, prezentującą Polskę jako kraj kreatywny i nowoczesny, w którymrealizowane są projekty z zakresu najbardziej zaawansowanych technologii.Ponadto, zadbano o to, aby polska ekspozycja wspierała wizerunek silnej,wyrazistej i atrakcyjnej marki ‘Polska’. Jednocześnie jednak nie zapomniano o zeprezentowaniuunikatowych na skalę Europy terenach nienaruszonej przyrody, która umożliwia uprawianiaturystyki kwalifikowanej i sportu zaawansowanego. Dlatego jednym z głównychcelów polskiej prezentacji podczas Wystawy EXPO 2008 jest promocja turystyki.Ponadto, nasz kraj będzie promowany jako wyspecjalizowany producent najnowocześniejszychtechnologicznie jachtów żaglowych, będący liderem w regionie Europy Środkowej.
Expo Saragossa 2008

W ramach podejmowanych działań promocyjnych Organizatorzy Wystawy EXPO 2008 w Saragossie zorganizują w Dniu Polski, który przypada na 6 lipca. W koncercie galowym i wieluinnych wydarzeniach na terenie Wystawy wystapia czolowi artysci polskiejestrady (m.in. Leszek Mozdzer, grupa Raz, dwa, trzy, Kapela ze wsi Warszawa,Urszula Dudziak, Tatiana Okupnik, Margo, Grupa Mocarta) , a takze teatryuliczne, ludowe, akrobaci, szczudlarze… i wielu innych. Uroczystosc uswietniswoja obecnoscia Prezydent Polski Lech Kaczynski.

W dniu 7 lipca odbedzie sie spotkanie ‘Regiony polskie, regiony hiszpanskie’, ktorema na celu zapoznanie sie z doswiadczeniami Hiszpanii w korzystaniu z FunduszyUnijnych, a takze nawiazanie kontaktow gospodarczych.

Pragniemy, aby Polacy poza granicami byli poinformowani otym ogromnie ważnym dla Polski wydarzeniu i mogli być dumni, że ich ojczyzna potrafi zaprezentować się znacząco w światowej czołówce.

 

Biuro Komisarza Generalnego
Sekcji Polskiej EXPO 2008 Saragossa

Hanna Bieniuszewicz

Rzecznik Prasowy

Tel: +4822 663 883 120

E-mail: [email protected]

Wystawa Expo Polska 2008 Saragossa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul.
Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Tel.: (+48 22) 432 87 46
Faks: (+48 22) 432 86 20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PODSTAWOWE INFORMACJE O

UDZIALE POLSKI

W ŚWIATOWEJ WYSTAWIE

EXPO 2008, Saragossa

Warszawa, luty 2008 r.

I. CZYM JEST

WYSTAWA ŚWIATOWA EXPO?

Wystawy Światowe EXPO to najważniejsze, największe i najbardziej prestiżowe imprezy promocyjne świata. Organizowane są od połowy XIX wieku, pierwsza odbyła się
w Londynie w roku 1851 roku. Dotychczas zorganizowano 69 Wystaw EXPO, na których kraje z całego świata prezentują swe osiągnięcia i możliwości.

Polacy biorą udział w EXPO od samego początku (do uzyskania niepodległości pod flagami innych państw) zdobywając wiele nagród, odnosząc szereg spektakularnych sukcesów. Podczas wystaw EXPO nagradzani byli między innymi Henryk Rodakowski, Jan Matejko, Józef Chełmoński, Józef Mehoffer czy Stanisław Wyspiański, a także polscy architekci
P. Frydrych – za projekt Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, L. Krasiński – za plan Biblioteki Narodowej oraz L. Marconi – za projekty domów mieszkalnych. W sumie Polacy zdobyli na EXPO aż 78 Grand Prix oraz dziesiątki złotych, srebrnych i brązowych medali oraz dyplomów honorowych.

// –> // –> // –>

Rządzona przez komunistów Polska w Wystawach Światowych nie uczestniczyła. Pierwszy oficjalny udział Polski w EXPO po II wojnie światowej miał miejsce w roku 1992 w Sewilli. Oceniony został on przez media bardzo krytycznie.

Na EXPO 1998 w Lizbonie zaprezentowaliśmy ekspozycję – w nawiązaniu do tematu dedykowanego oceanom – pod hasłem „Polska-Bursztynowe Wybrzeże”. Skromna polska ekspozycja cieszyła się znacznym zainteresowaniem zwiedzających.

Po raz pierwszy na Wystawie Światowej Polska zaprezentowała samodzielnie zaprojektowany i wybudowany pawilon w Hanowerze podczas EXPO 2000. I odniosła wielki sukces promocyjny. Polski program na EXPO 2000 jako całość: ekspozycja wystawowa, Pawilon Polski, programy kulturalne i prezentacje regionalne zdobyły uznanie ekspertów
i cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem zwiedzających zajmując w rankingu popularności 4 miejsce na 172 kraje biorące udział w Wystawie. Hasło polskiego uczestnictwa brzmiało „Bądź wierny, idź”. Podobnie udział Polski w EXPO 2005 w Aichi okazał się ogromnym sukcesem, generując gigantyczne kolejki przed pawilonem oraz entuzjastyczne recenzje zwiedzających różnych narodowości, w tym także nielicznych Polaków, którzy zdołali do Aichi dotrzeć. Polska ekspozycja została także bardzo ciepło i emocjonalnie odebrana przez japońskie elity i mass-media. Hasło polskiego uczestnictwa brzmiało „Dostrzeż piękno”.

W czasie swej ponad półtorawiecznej historii Wystawy Światowe EXPO przeszły istotną ewolucję. Przez pierwsze 120 lat istnienia (aż do EXPO w Osace w roku 1970) koncentrowały się przede wszystkim na prezentacji osiągnięć nauki i techniki, wynalazków, fascynacji industrializacją, eksponowały niezachwianą wiarę w możliwości człowieka. Długo były wielkim targowiskiem technicznego postępu. Ale dawno już być nim przestały. Od kilkunastu lat nie są już „napinaniem muskułów”, kto więcej, potężniej i okazalej. Od kilkunastu lat uczestnicy pytają się nawzajem – „kto mądrzej?”

Tematyka Wystaw EXPO w coraz większym stopniu związana jest ze wspólnym poszukiwaniem rozwiązań problemów globalnych naszej cywilizacji. I nie ma to jedynie związku z modą na ekologię. To także stawianie pytań ogólnych o mechanizmy rządzące światem w najbliższych dziesięcioleciach. Gospodarcze potęgi i małe, zamożne kraje, które wierzyły w komfort swego bezpieczeństwa oraz państwa rozwijające się stanęły przed kryzysem bezgranicznej wiary w absolutnie pozytywny bilans mechanizmów cywilizacyjnego postępu. Osłabł optymizm, pojawiła się troska o wspólną przyszłość, jeśli nie będziemy potrafili identyfikować i rozwiązać narastających wraz z rozwojem cywilizacji problemów. Idea równoważonego rozwoju ogniskuje uwagę naukowców, polityków wszystkich szczebli, intelektualistów, środowisk gospodarczych. Wszystkie trzy Wystawy Światowe, jakie odbyły się w ostatnim 10-leciu w jakiś sposób oscylowały wokół tego samego jądra tematycznego. Wystawa EXPO 1998 w Lizbonie zorganizowana została pod hasłem „Oceany-dziedzictwo dla przyszłości”, a tematem przewodnim EXPO 2000 w Hanowerze, było przesłanie „Człowiek-Przyroda-Technika”.

Natomiast Światowa Wystawa EXPO 2005 Aichi w Japonii odbyła się pod hasłami „Mądrość Natury” i „Sztuka życia”. Japońscy gospodarze EXPO zasugerowali poszukiwanie związków między mechanizmami natury, a dokonaniami człowieka, zarówno w sferze materialnej, jak i w sferze mechanizmów społecznych, norm etycznych, czy wreszcie w sferze sztuki.

Temat „Sztuka życia” to pytanie o umiejętność życia w zgodzie z naturą człowieka i przyrody, o chęć takiego ułożenia świata, który nie przeciwstawia się mechanizmom natury, ale wypełnia je coraz bardziej cywilizowaną formą. A więc nie burzy dobra z nich płynącego, ale dodaje do niego dobro cywilizacyjnego postępu. Druga w tym wieku Wystawa Światowa będzie kolejnym krokiem na drodze takich właśnie poszukiwań dobra wspólnego.

II. EXPO ZARAGOZA 2008

EXPO 2008 w Saragossie odbędzie się jako wystawa tematyczna i będzie trwała
3 miesiące – od 14 czerwca do 14 września 2008 roku.

Ideą przewodnią EXPO 2008 jest Woda a zrównoważony rozwój”.

Ma to, więc być próba przedstawienia relacji między wodą, a człowiekiem. Opierać się ma ona na trzech głównych obszarach, tj.:

w wymiarze innowacyjnym, w obrębie gospodarki, nauki, technologii
i ekonomii,

w wymiarze edukacyjnym, skierowanym ogólnie do społeczeństw z jasno określonym programem (w tym turystycznym),

w wymiarze estetyki, kultury, wrażliwości i emocji.

Dając uczestniczącym krajom możliwość wyboru sposobu wyrażenia idei przewodniej organizatorzy EXPO 2008 zaproponowali cztery podtematy, do których powinna nawiązywać myśl programowa wystąpień poszczególnych krajów. Są to:

Woda, jako unikalne bogactwo– niezastąpione bogactwo wpływające na poziom i jakość życia, wymagające ponadnarodowego porozumienia i zjednoczenia wysiłków w planach ekologicznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych.

Woda dla życia – rola, jaką woda odgrywa w życiu każdego człowieka, obejmując jego potrzeby, zdrowie i żywienie.

Wodne pejzaże – dogłębne spojrzenie na wodę jako twórcę naturalnych krajobrazów ukazując strukturę, funkcję oraz dynamikę natury.

Woda, jako element łączący ludzi prezentacja nowych kulturowych, społecznych i ekonomicznych form relacji pomiędzy ludźmi z różnych stron świata dzielących te same baseny wodne.

Przesłanie Wystawy opiera się w kraju Organizatora na solidnych podstawach, wypływa z bogatych doświadczeń. Zrównoważony rozwój oparty na wykorzystaniu naturalnych akwenów jest jedną z podstaw rozwoju Hiszpanii, gwarancją jej stabilności i utrwalenia wizerunku jako światowej potęgi turystycznej oraz organizatora wydarzeń wielkiej skali, takich jak igrzyska olimpijskie w Barcelonie’92 czy EXPO Sevilla’92.

// –> // –> // –>

Saragossa (region Aragonii, 650 000 mieszkańców) to piąte, co do wielkości hiszpańskie miasto po Madrycie, Barcelonie, Walencji i Sewilli. Dzięki swojemu położeniu spełnia również rolę stolicy Doliny Ebro, obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającego się, zarówno gospodarczo jak i administracyjnie, ośrodka w Hiszpanii. Miasto powstało na wpół wysuszonym regionie otoczonym górami. Wody topniejących śniegów i lodowców spływały tu na tereny pustynne, dając początek Ebro, tworząc oazę dla osiedlających się społeczeństw. Rozkwit miasta, założonego w czasach rzymskich, opierał się w dużej mierze na właściwym gospodarowaniu jego zasobami wodnymi.

Obecnie cały Region Aragonii konsekwentnie przeciwdziała wysuszeniu terenów,
a Saragossa jest siedzibą pierwszego na świecie Centrum Zarządzania Zasobami Rzecznymi – Confederación Hidrográfica del Ebro (Ebro Hydrographic Office). Właściwe zarządzanie wodą jest w tym regionie – w jego terytorialnej strukturze, kluczem do społecznego rozwoju. Saragossa – jako pierwsze duże hiszpańskie miasto, będzie w niedalekiej przyszłości zaopatrywane w doskonałej jakości wodę doprowadzaną bezpośrednio z Pirenejów.

Ogólne wyzwanie, jakim jest “Woda a Zrównoważony Rozwój” – zostało przybliżone przez Organizatorów EXPO 2008 przez wskazanie w nim tematów kluczowych:

· Woda, fundament życia.

· Woda, wielkie wyzwanie XXI wieku.

· Woda – fundamentalne prawo wszystkich.

· Woda, przedmiot konfliktów, ale także źródło inwencji twórczej i współpracy.

Tematy te, będą omawiane i pogłębiane na wielostronnych spotkaniach, specjalistycznych seminariach i publicznych forach dyskusyjnych podczas trwania EXPO 2008.

Organizatorzy przewidują, że w czasie 3 miesięcy trwania Wystawy odwiedzi ją nie mniej niż 7 mln zwiedzających (68 – 115 tysięcy dziennie). Będą to głównie Hiszpanie (85%) oraz obywatele krajów Unii Europejskiej, głównie z Francji, RFN, Belgii, Włoch i Wielkiej Brytanii (organizatorzy przewidują, że struktura narodowościowa zwiedzających będzie
w przybliżeniu odpowiadała strukturze turystów zagranicznych przyjeżdżających do Hiszpanii). Przewiduje się również przyjazd wielu gości ze świata, szczególnie z tych krajów, które – jak Japonia, Chiny – same były lub są zainteresowane organizacją światowych wystaw. Przewiduje się także liczną grupę zwiedzających z Polski. Według szacunku Organizatorów średni czas pobytu na EXPO, będzie wynosił 1,5 – 2,5 dnia, co pozwoli zwiedzającym na dosyć dokładne zapoznanie się z Wystawą.

IV. UDZIAŁ POLSKI

1. CELE UDZIAŁU POLSKI W EXPO 2008

Udział w Wystawie Światowej EXPO nie może być traktowany jako jednorazowa akcja promocyjna, lecz działanie w szerokim kontekście długofalowej Strategii Promocji Polski.
Jest jednym z kroków na długiej drodze budowania narodowej marki. Ta droga powinna obejmować wiele działań i procesów na wielu polach, prowadzonych przez wiele instytucji, ale koordynowanych centralnie i planowanych dalekosiężnie.

Sukcesu osiągniętego na EXPO nie mierzy się liczbą produktów sprzedanych w najbliższych miesiącach. Tą miarą jest stopniowe rozbudzanie zainteresowania Polską, wzniecanie pozytywnych uczuć (marketingowa zasada „evoke warm feelings”), a jeśli to konieczne – stopniowe neutralizowanie niechęci lub obojętności. Jeśli marka „Polska” kojarzyć się będzie ze wspomnieniem pozytywnych emocji, łatwiej będzie przyswoić informacje o turystycznych atrakcjach, produktach, ludziach, firmach, instytucjach, inicjatywach…

Udział Polski w EXPO 2008 powinien być podporządkowany dalekosiężnej narodowej strategii promocyjnej. Jej celem jest konsekwentne umacnianie pozycji Polski w relacjach międzynarodowych, budowa autentycznego i trwałego zaufania dla marki „Polska”.

Równolegle liczyć należy na uzyskanie konkretnych celów gospodarczych udziału Polski w EXPO 2008:

 • wzrost turystyki, zwłaszcza turystyki zaawansowanej, kwalifikowanej
 • wzrost obrotów towarowych
 • wzrost hiszpańskich inwestycji w Polsce

Hiszpania jest krajem istotnym jako partner Polski w Unii Europejskiej (i to zarówno pod względem politycznym, jak i gospodarczym), z drugiej zaś strony Polska – w nowej sytuacji geopolitycznej – potrzebuje wzmocnionej promocji i zintensyfikowanego kreowania swojego wizerunku tak, aby był on adekwatny do miejsca i roli, jaką kraj nasz powinien odgrywać
w Europie i na świecie.

Kolejnym zadaniem jest określenie poszczególnych grup odbiorców EXPO 2008, następnie dróg dotarcia do tychże grup i zaplanowanie form prezentacji najwłaściwszych
w znaczeniu najskuteczniejszych dla danej grupy.

Odbiorców EXPO 2008 można zdefiniować jako:

Odbiorców indywidualnych (zagranicznych), czyli tych, których jednostkowe opinie i uczucia złożą się na opinię o Polsce po EXPO 2008.

Wyróżnić należy tu grupy wiekowe:

– dzieci i młodzież,

– dorośli zawodowo aktywni,

– emeryci.

Cel: przedstawienie Polski, jako kraju, który warto odwiedzić, bo ma wyjątkową ofertę turystyczną i którego produktami warto się interesować.

Odbiorców instytucjonalnych (zagranicznych), czyli tych, którzy ze względu na miejsce jakie zajmują w swych instytucjach (politycy, ludzie nauki i kultury).
Cel: dostarczenie wiarygodnych informacji o dzisiejszej Polsce, zachodzących w niej przemianach, ekonomicznych wskaźnikach, prawnych ramach, gospodarczych możliwościach i intelektualnych osiągnięciach.

Polska opinia publiczna – liderzy opinii (politycy, intelektualiści, media).

Cel: danie poczucia, że Polska wychodzi na świat świadoma swej roli, swej tożsamości, swoich interesów i swoich celów, oraz, że potrafi właściwie wykorzystać szansę promocji, jaką niesie Wystawa Światowa.

Najważniejszym punktem pierwszego etapu przygotowań Polski do udziału w EXPO 2008 jest zdefiniowanie celu, jaki chcemy osiągnąć. Cele główne to:

 • Ogólne zainteresowanie Polską;
 • Budowanie prestiżu Polski i Polaków – by zwiększyć jej siłę polityczną i ekonomiczną na forum międzynarodowym;
 • Budowanie zaufania i życzliwości do Polski i polskich inicjatyw;
 • Promocja polskiego eksportu, budowanie zainteresowania i zaufania dla polskich produktów, marek i firm;
 • Zwiększenie zainteresowania turystycznego Polską – wyjątkowością oferty;
 • Zwiększenie inwestycji hiszpańskich w Polsce.

Warunkiem realizacji tych celów będzie dotarcie z naszym przesłaniem do adresatów programu udziału Polski w EXPO 2008, tj. do możliwie szerokiej rzeszy odbiorców indywidualnych oraz adresatów instytucjonalnych – opiniotwórczych środowisk z obszaru polityki, przedsiębiorczości, turystyki, kultury, środków przekazu, oraz zachęcenie ich do zapoznania się z polskim programem na EXPO 2008.

Z uwzględnieniem tej perspektywy realizowane będzie uczestnictwo Polski w EXPO 2008, jak również wielopłaszczyznowa akcja informacyjno-promocyjna w okresie poprzedzającym EXPO 2008 oraz w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Ma ona zachęcić adresatów do wzięcia udziału w poszczególnych propozycjach programowych, odwiedzenia polskiej ekspozycji, bliższego zapoznania się z Polską – a w konsekwencji do odwiedzania Polski w celach biznesowych czy turystycznych, podejmowania w naszym kraju działalności gospodarczej, nawiązywania na szczeblu firm polsko-hiszpańskich kontaktów gospodarczych.

Zarówno przed rozpoczęciem, jak i w czasie trwania EXPO 2008 planowane są spotkania decydentów i ekspertów z zakresu polityki, gospodarki, turystyki, nauki i kultury. Towarzyszyć im będą akcje promocyjne nie tylko na terenie Saragossy, ale również w innych głównych regionach Hiszpanii. Będą to między innymi: seminaria, wystawy i prezentacje tematyczne, punkty konsultacyjno-informacyjne dysponujące bogatą bazą danych, spotkania przedsiębiorców, spotkania na szczeblu regionów. Uczestniczący w tych przedsięwzięciach zagraniczni goście powinni z nich wynieść zarówno ogólną wiedzę o Polsce, jak
i szczegółowe informacje profesjonalne, inspirujące ich do dalszych roboczych kontaktów.

Wyżej określone cele osiągnięte zostać mają przez przedstawienie Polski jako:

 • lidera regionu – nie tylko pod względem obszaru, ludności i gospodarki, ale także siły kulturowej, cywilizacyjnej, ideowej i politycznej;
 • kraju nowoczesnego i dynamicznego w rozwoju;
 • kraju z oryginalną, ciekawą ofertą dla świata;
 • twórczego, cennego i bardzo ważnego członka Unii Europejskiej;
 • kraju szybkich pozytywnych przemian;
 • kraju pod wieloma względami podobnego do Hiszpanii (idea pewnej symetryczności);
 • kraju unikalnej, pięknej przyrody – odmiennej od hiszpańskiej w sensie pozytywnym – soczysta zieleń, krystaliczne potoki i wielkie jeziora;
 • kraju niezwykle bogatej kultury, unikalnych zabytków i malowniczych tradycji;
 • kraju w ciekawy sposób odpowiadającego na przesłanie EXPO 2008 „Woda, a zrównoważony rozwój”;

3. IDEA PROGRAMOWA UDZIAŁU POLSKI

Polskę pokazać chcemy jako kraj:

 • twórczy, kreatywny, pomysłowy;
 • dynamiczny, szybko odrabiający pokomunistyczne zaległości;
 • nowoczesny, aktywnie uczestniczący we wszystkich nowoczesnych kulturowych trendach;
 • nakierowany na pozytywne zmienianie świata, innowacyjność;
 • optymistyczny, dowcipny, wręcz radosny – wyzwolony lub szybko wyzwalający się ze – wskazywanego przez Hiszpanów jako negatywna cecha Polaków – cierpiętnictwa i malkontenctwa;
 • w błyskawicznym tempie nadganiający opóźnienia technologiczne, a w wielu dziedzinach nowych technologii należący już nawet do grona liderów;
 • potrafiący łączyć życie zgodne z naturą i z najnowocześniejszymi technologiami;
 • mający po temu doskonałe turystyczne i technologiczne warunki i proponujący światu model wartościowego spędzania wolnego czasu – przez aktywny wypoczynek;
 • proponujący odnajdywanie sensu w aktywnym kreowaniu własnego życia, w zgodzie z prawami otaczającego świata materialnego i świata wartości.

Poszukując idei przewodniej polskiego udziału zadajmy sobie pytanie – wedle przywoływanej tu już marketingowej zasady „wyróżnij się albo zgiń” – jaką pozytywną cechą wyróżniają się Polacy?

Wobec coraz szybciej zmieniającego się świata i coraz większej ilości bodźców, decydować będzie zdolność dostosowania się do zmian, przewidywania ich, kreowania. Proponowanie nowych, niestandardowych rozwiązań, rzucane nowych pomysłów. Decydować będzie elastyczność, mobilność, kreatywność. Nie hardware, ale software. Nie maszyny i rutyna, ale pomysły i umiejętność ich wdrażania.

Właśnie: kreatywność.

Chodzi o umiejętność radzenia sobie w każdej sytuacji, pokonywania przeszkód postawionych przez nieakceptowane instytucje czy systemy. Podczas zaborów, niemieckiej okupacji czy komunistycznego zniewolenia Polacy odrzucali wrogą władzę, niszczyli lub coraz sprytniej omijali narzucany przez nią porządek. Polskie doświadczenie trwania mimo opresji i absurdów wykształciło w nas umiejętność pokonywania i omijania przeszkód, zdolność improwizacji. Dzięki temu przetrwaliśmy, ale też przez to nauczyliśmy się omijać porządek w ogóle, nie ufać władzy w ogóle, także swojemu własnemu państwu. Kreatywność może, więc stawać się kombinatorstwem, czy wręcz nieuczciwością, gdy niemądre państwo nie potrafi pożytkować owej twórczej energii. Ale może stać się zbawiennym potencjałem Polski i Polaków. Zakodowanym w genach.

Dlatego najważniejszym pojęciem, które należy rozwijać w procesach promocji Polski i trwale, w każdym możliwym miejscu łączyć z Polską jest właśnie pojęcie KREATYWNOŚCI.

Do podobnego wniosku doszedł w swej organicznej pracy nad programem promocji Polski słynny specjalista marketingu narodowego Wally Ollins.

Jego wypracowana w wielostopniowym procesie idea „Creative Tension” doskonale odzwierciedla i opisuje stan ducha i umysłów Polski i Polaków Anno Domini 2006/2007, ale też jest ideą, która intrygować może i zaciekawiać zagranicą oraz zyskać powszechne poparcie w Polsce. Co jak wiemy nie jest łatwe.

Idea Wally Ollinsa dopiero dojrzewa do promocyjnej realizacji. Po wstępnych rozmowach nie jest wykluczone, że Wystawa EXPO 2008 może stać się miejscem inauguracji efektów jego wieloletniej pracy nad programem promocji Polski, inauguracji wstępnej, testowej – potocznie zwanej „soft launch”.

Stałe, konsekwentne, rozpisane na różne instrumenty, informowanie świata o kreatywności Polaków jest zadaniem ogromnej wagi. Dlatego, że ma szanse stać się bardzo silną, kluczową cechą marki „Polska”, a to oznaczałoby wielkie promocyjne zwycięstwo całej polskiej gospodarki.

W przypadku EXPO 2008 doskonałym podglebiem dla takiego komunikatu są cechy, które widzą Hiszpanie w Polakach – mądrość, pracowitość i uczciwość. To jednak nie wystarcza, by obudzić prawdziwy respekt i zbudować autorytet w dzisiejszym dynamicznym i wysoce konkurencyjnym świecie. Natomiast przekonanie o tym, że – mówiąc kolokwialnie – „Polak potrafi wymyślić, stworzyć i zorganizować wszystko” bez wątpienia wprowadzi Polskę
i Polaków na inne, wyższe piętro w hierarchii zainteresowania i respektu Hiszpanów i innych nacji.

Jednocześnie zwrócić należy uwagę na troskę o ideę przewodnią EXPO, o dobro wspólnoty,
o wspólną przyszłość. Doskonałym podglebiem są tu dwie inne cechy Polaków widziane oczyma Hiszpanów – uczciwość i przywiązanie do wartości. Nie jesteśmy więc w ich oczach cynikami, którzy po trupach osiągać chcą swe cele, nie jesteśmy rekinami globalizmu, którzy dla egoistycznych celów gotowi są zniweczyć dobro wspólne.

// –> // –> // –>

Łącząc mądrze te dwie sfery – jedną nakierowaną na tworzenie nowych wartości, drugą na ocalenie tego, co wartościowego odziedziczyliśmy – dochodzimy do idei przewodniej udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2008. Ideą tą – sformułowaną po angielsku, bo w takiej wersji zaistnieje – będzie:

CREATE and CARE

„Create and Care” czyli „Twórz i dbaj” albo „Tworzyć i dbać”. Albo „Tworzyć i troszczyć się”, owszem, brzmi to gorzej niż po angielsku (gdzie dodatkowym walorem jest aliteracja), ale adresatem hasła promocyjnego za granicą jest zagranica i to właśnie powinno być przy kreowaniu hasła decydujące.

W słowie „care” zawarty jest pewien rodzaj niepokoju, troski, ale termin ten wybrany został całkowicie świadomie – dziedzictwo naturalne jest bowiem zagrożone i wymaga mobilizacji wszystkich tego świadomych, że jego ocalenie ma istotną wartość. To emocjonalne wyrażenie często stosowane w relacjach osobistych: „I don’t care!” , „I do care!” właśnie wzmacnia siłę polskiego hasła.

Chcemy też pokazać, że sukces Polski i jej świetne perspektywy to ludzie. Ludzie kreatywni, wykształceni i zmotywowani. Polak potrafi – nabiera zupełnie nowego – pozytywnego sensu. Polak potrafi, bo jest świetnie przygotowany, solidny, wykształcony, ale też twórczy, wszechstronny i pełen fantazji w niestandardowym działaniu. Pracownicy w innych krajach – zachodniej Europy i świata – są najczęściej wykształceni bardzo jednokierunkowo i tak też sprecyzowani zawodowo. Dotykające ich kryzysy – dla nas są wciąż na poziomie wymarzonej koniunktury. Coraz częściej wszędzie tam, gdzie pojawiają się dobrze przygotowani Polacy i zastępują miejscowych specjalistów, coraz rzadziej konkurując ceną, a coraz częściej wysokimi kompetencjami. Warto, więc pokazać Polskę jako kraj pełen ludzi, których na świecie w wielu dziedzinach ceni się już od dłuższego czasu nie za to, że są najtańsi, ale za to, że są najlepsi.

4. IDEA UDZIAŁU POLSKI JAKO ODPOWIEDŹ NA HASŁO WYSTAWY

Hasło EXPO 2008 brzmi „Woda a zrównoważony rozwój” a proponowane podtematy brzmią między innymi: „Woda dla życia”, „Wodne pejzaże:, „Woda jako element łączący ludzi”. Jaki twórczy i atrakcyjny przekaz zaproponować może Polska w tematyce woda, a zrównoważony rozwój, jakimi osiągnięciami czy ideami możemy się podzielić z aktywnym i twórczym wkładem Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innych wyspecjalizowanych instytucji oraz środowisk naukowych. Najciekawsze i najcenniejsze dokonania polskiej nauki i inżynierii wodnej zostaną wpisane w polską prezentację.

Polska jest dużym krajem o wspaniałej kulturze, ale także wspaniałej przyrodzie, krajem, który może zaabsorbować ogromny wzrost turystyki i czerpać z tego ogromne korzyści. To cel strategiczny. Absolutna większość przybyłych turystów jest pozytywnie zaskoczona, a dla wypalonej słońcem Hiszpanii – polska przyroda jest piękną i ożywczą alternatywą.

Zatem strategicznym kierunkiem polskiej prezentacji na EXPO 2008 winna być promocja turystyki. Ale nie turystyki w ogóle, gdyż tu przegrywamy z większością europejskich krajów, ze względu na większą ilość dni słonecznych, cieplejsze zbiorniki wodne czy niezburzone zabytki. Polska na EXPO 2008 będzie promować turystykę zaawansowaną, wypoczynek aktywny. W polskiej prezentacji woda będzie elementem łączącym ludzi
i elementem samorealizacji.

Polska pokaże się jako kraj, w którym wypoczynek jest przygodą, w którym istnieją najbardziej rozbudowane w Europie bazy tak zróżnicowanego aktywnego wypoczynku – windsurfing (wyjątkowość płytkiej i wietrznej Zatoki Puckiej), żeglarstwo śródlądowe, bojery, kajakarstwo górskie, paralotniarstwo, trekking, hippika, turystyka kwalifikowana, turystyka historyczna (rekonstrukcje), agroturystyka, paintball, birdwatching, wspinaczka skałkowa, sporty motorowe, odnowa biologiczna i ośrodki SPA itd.

Polska zaprezentuje się jako wyspecjalizowany producent nowoczesnego sprzętu do uprawiania wypoczynku aktywnego, turystyki kwalifikowanej i sportu zaawansowanego.
(w tym jako producent znakomitych jachtów z całą zaawansowaną technologią produkcji).

CREATE and CARE oznaczać, więc będzie: zamiast leżeć plackiem na kamiennej gorącej plaży – zaznaj prawdziwej przygody, sam kreuj swój wypoczynek i czas wolny, twórz i dbaj
o to by rozwijał twój umysł i wyobraźnię, oraz by pozostawał w zgodzie i harmonii z dziedzictwem natury i kultury.

Polskie walory są tu ogromne – Hiszpanom nieznane śródlądowe jeziora, dostępne lasy
z naturalnym ekosystemem, najdłuższa piaszczysta plaża w Europie itd. Proponowane przez organizatorów hasło „wodne krajobrazy” idealnie pasuje do polskich walorów. Niezwykłe wrażenie wywrzeć może odtworzenie – w artystycznej formie – polskich wodnych krajobrazów: tatrzańskich jezior i różnic ich poziomów oraz malowniczych potoków, jezior mazurskich, puszczańskich stawów i rozlewisk czy wodnych rezerwatów ptaków. Musi tu jednak nastąpić harmonijne połączenie naturalnego piękna, nieskażonej cywilizacją przestrzeni, ze świeżym, kreatywnym sposobem prezentacji i użyciem najnowszej technologii, która także – w imię zasady, że medium jest przekazem – będzie informowała o dzisiejszej Polsce.

Ponadto rozważamy ukazanie polskich rozwiązań inżynierii wodnej wypełniającej idee zrównoważonego rozwoju (kanały, wrocławski węzeł wodny, piętrzenie wody powodujące niezamarzanie, a więc umożliwiające całoroczną egzystencję ptaków, modernizacja śluz
i zapór, pokopalniane zbiorniki wodne jako atrakcje turystyczne itd.).

Promocja turystyki jako przygody i aktywnego wypoczynku dla wymagających gości będzie jednocześnie promocją nowoczesności i cywilizacyjnego zaawansowania Polski. Naszym celem jest, bowiem zmiana istniejącej tendencji, w której zagranicznych turystów mamy, co prawda coraz więcej, ale wydają oni u nas coraz mniej pieniędzy. Chodzi, więc
o przyciągnięcie jak największej liczby turystów wymagających, którzy chcą wypoczywać aktywnie, zaznawać przygody, wynajmować zaawansowany sprzęt i instruktorów.

Taki obraz Polski, w której można zaznać niepowtarzalnych chwil – uprawiając windsurfing, żeglarstwo, paralotniarstwo, obserwując stada ptaków, jakich nie ma w żadnym innym miejscu Europy, czy pędząc konno przez las lub brzegiem piaszczystej plaży – taki obraz Polski niech zapisze się w sercach i umysłach odwiedzających EXPO 2008 gości, zwłaszcza młodych pokoleń.

CREATE and CARE oznaczać, więc będzie – Twórz własne życie w zgodzie z tym, co warto ocalić.

5. INSTRUMENTY REALIZACJI

Pawilon Polski

Główną sceną promocji krajów – uczestników będą ich własne przestrzenie – pawilony narodowe. To właśnie pawilon narodowy będzie także główną areną promocji Polski. Pawilon Polski będzie miejscem wszechogarniającego totalnego spektaklu multimedialnego. Goście odwiedzający Pawilon Polski znajdą się w przestrzeni, która wypełniona będzie najnowocześniejszymi urządzeniami do projekcji multimedialnych – tworzących rozmaite iluzje, łącznie z projekcjami trójwymiarowymi, hologramami etc. Projekcje dające iluzje obecności w rozmaitych, nieraz zaskakujących miejscach, iluzje obecności niematerialnych postaci czy przedmiotów, ale także np. iluzje działania wbrew prawom fizyki. Ów kilkunastominutowy spektakl ma dawać poczucie czystej zabawy, fascynacji, podziwu dla nowoczesnych technik i pomysłowości, a nawet poczucie obcowania z magią.

Pawilon Polski ma powierzchnię 954 m2 i będzie należeć do największych na ekspozycji. Jego forma i kształt wprowadzają nową wartość architektoniczną w zakresie aranżacji wnętrz dzięki wykorzystaniu najnowszych trendów. Fasada przypomina swym wyglądem TĘŻNIĘ, co jest nawiązaniem do wykorzystania wody w celach leczniczych (źródła solankowe do zażywania inhalacji np. w Ciechocinku, Inowrocławiu lub Konstancinie – Jeziorna). Tężnia swą unikatowością ma intrygować oraz oddziaływać na zmysł wzroku, dotyku i powonienia. W gorącej i suchej Hiszpanii nie można przejść obojętnie obok zroszonej ściany, z której unosi się przyjemna, chłodna mgiełka. Wnętrze Pawilonu ma nawiązywać swą kolorystyką i formą do nowoczesnego jachtu.

Koncepcja architektoniczna Polskiego Pawilonu odnosi się bezpośrednio do tematu przewodniego Wystawy EXPO 2008 „Woda, a zrównoważony rozwój”. Wnętrze pawilonu, począwszy od holu wejściowego, poprzez ekspozycję, kończąc na sklepie i restauracji, zawiera elementy nawiązujące do wnętrza luksusowego jachtu żaglowego.

Inspiracją dla kontrastu wyrażonego w konstrukcji pawilonu było miłe zaskoczenie, jakie wywołują u Hiszpanów Polacy postrzegani przez nich jako zimni i ponurzy, a po bliższym poznaniu okazujący się bardzo radosnymi i serdecznymi ludźmi.

Kontrastowe zestawienie materiałów naturalnych w postaci gałęzi tarniny i drewna tekowego z futurystycznym wnętrzem Pawilonu wykonanym z tworzyw zbliżonych wyglądem do żywicy epoksydowej nawiązują do hasła przewodniego Polski CREATE and CARE jako dwa współgrające i równoważne elementy tworzące nową jakość z wykorzystania natury i nowych technologii.

Scenografia Pawilonu Polski to propozycja dla naszych gości wybrania się w krótką, ale pełną niezapomnianych wrażeń podróż po Polsce. Jednocześnie umożliwia ona stworzenie takiej przestrzeni, na której są organizowane różnego rodzaju wydarzenia promocyjne (spotkania, pokazy, koncerty).

Fasada

Fasada Pawilonu Polski będzie przedstawiać TĘŻNIĘ solankową, zrobioną z gałęzi tarniny, po których spływa woda. Ze spływających kropli wody powstaje aerozol wodny, który w postaci lekkiej mgiełki unosi się w pobliżu fasady tworząc przyjemny mikroklimat w jej pobliżu. Na multimedialnych monitorach zainstalowanych na fasadzie pawilonu będzie wyświetlana prezentacja nawiązująca do najnowocześniejszych instalacji wodnych w Polsce. W nocy fasada będzie iluminowana kolorowymi reflektorami, co daje efekt gry świateł i cieni podświetlonych gałęzi.

Hol wejściowy

Hol wejściowy będzie pierwszym miejscem, w którym odwiedzający Pawilon Polski napotkają wyraźny kontrast między szorstką fasadą tężni a futurystyczną formą sali projekcyjnej. Ściany fasady również wewnątrz pawilonu wykonane będą z faszyny, co powoduje wrażenie, że całość jest grubą strukturą z gałęzi. Na wprost wejścia zawiśnie duży monitor, z którego wirtualna postać będzie zapraszać gości wystawy w podróż po Polskim Pawilonie.

Przestrzeń ekspozycyjna

Z holu odwiedzający wejdą do przestrzeni ekspozycyjnej. Kierunek i kolejność zwiedzania będzie wyznaczać pomost z białego, matowego szkła, który prowadzi wzdłuż wewnętrznej ściany TĘŻNI do pierwszej KAPSUŁY zatytułowanej „Maszyna wodna”. Wewnątrz zawarta jest realistyczno – poetycka opowieść o wodzie, która daję siłę, energię, życie, symbolizuje dramat i zabawę. Zainstalowana scenografia będzie zawierać ruchome układy płynącej wody w różnego rodzaju urządzeniach, które pokazują siłę wody. Ekspozycja ta będzie nawiązaniem do pierwszej części hasła przewodniego udziału Polski w Wystawie EXPO 2008 – CREATE.. Następnie odwiedzający przejdą do drugiej KAPSUŁY – „Euro 2012” stanowiącej swego rodzaju zaproszenie na mistrzostwa Europy w piłce nożnej do Polski. W jej wnętrzu na monitorach multimedialnych zostaną zaprezentowane wizualizacje planowanych stadionów oraz najpiękniejsze sceny z historii polskiego futbolu. Ostatnia KAPSUŁA nosi tytuł „Natura”, co jest odpowiedzią na drugą część naszego hasła przewodniego – CARE. W jej wnętrzu znajduje się holograficzna prezentacja dzikiej przyrody, charakterystycznej dla Polski.

Sala projekcyjna

Z ogólnej przestrzeni ekspozycyjnej zwiedzający będą przechodzić do Sali projekcyjnej, która nawiązuje kolorem i materiałem (nie kształtem) do kadłuba jachtu. Wewnątrz zwiedzający mogą usiąść, aby obejrzeć projekcję około 10 minutowego filmu prezentującego walory turystyczne Polski, który został zrealizowany techniką trzech sprzężonych kamer i jest wyświetlany na trzech ekranach równocześnie.

Przestrzeń komercyjna

Po wyjściu z sali projekcyjnej goście będą przechodzić do przestrzeni komercyjnej, w której znajduje się polska restauracja, sklep z pamiątkami oraz punkt informacyjny. Wnętrze restauracji będzie utrzymane w tej samej konwencji estetycznej, co ekspozycja pawilonu. Natomiast sklep z pamiątkami i punkt informacyjny będą nawiązywały do koncepcji KAPSUŁ.

Program gospodarczy

Pozytywne doświadczenia z poprzednich wystaw EXPO w Hanowerze i Aichi wskazują na potrzebę poważnego uwzględnienia problematyki gospodarczej w całościowej koncepcji programowej udziału Polski na EXPO 2008. Przemyślany i dobrze przygotowany program gospodarczy, uwzględniający aspekt promocji osiągnięć nauki polskiej, będzie odgrywać kluczową rolę w koncepcji promocji Polski na EXPO 2008, a finalnym tego następstwem będą wymierne efekty w zakresie nowych inwestycji, rozwoju kooperacji przemysłowej, wymiany handlowej i turystyki przyjazdowej do Polski. Program ten będzie uwzględnić z jednej strony atuty i możliwości polskiej gospodarki, a drugiej brać pod uwagę trendy występujące w polsko-hiszpańskiej współpracy gospodarczej oraz przyszłe oczekiwania partnerów hiszpańskich.

W czasie trwania wystawy, jak również w okresie ją poprzedzającym, obok różnorodnych akcji promocyjnych zaplanowano liczne imprezy o charakterze gospodarczym, jak seminaria, misje gospodarcze, stoiska informacyjne na wybranych imprezach targowo-wystawienniczych, misje dziennikarzy gospodarczych oraz zróżnicowane pod względem formy i treści spotkania przedstawicieli nauki i biznesu.

Program kulturalny

Organizatorzy EXPO Saragossa 2008 przygotowują wielką ilość widowisk i wydarzeń kulturalnych skierowanych do najróżniejszych grup odbiorców. Kulturalny program EXPO Saragossa 2008 będzie różnorodny, uzupełniający się, nowoczesny i w dużym stopniu nawiązujący tematycznie do źródła inspiracji – WODY. To będzie, zdaniem Hiszpanów, ambitne, wyraziste, wnoszące świeżość i ….przyjemne EXPO.

Do chwili obecnej zaplanowano już ponad 3.400 występów podczas 93 dni trwania EXPO. Atrakcyjne występy, koncerty, parady i inne wydarzenia kulturalne będą miały miejsce na całym terenie wystawy.

EXPO Saragossa 2008 otwarte będzie dla zwiedzających od godziny 10.00 rano do 4.00 w nocy. W tym czasie, pomiędzy 10.00 i 22.00, w ramach programu dziennego, funkcjonować będą wszystkie obiekty na EXPO wraz z pawilonami narodowymi. Po godzinie 22.00 rozpoczynać się będzie EXPO NOC – nocna fiesta, muzyka i występy do wczesnych godzin porannych, wielogodzinna zabawa z udziałem wszystkich i z repertuarem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Organizator zaplanował nawet otwarte pokazy lotnicze odbywające się o północy oraz pokazy balonowe.

Około 100 artystów uczestniczyć będzie każdorazowo w różnorodnym i spektakularnym projekcie EXPO NOC, w ogromnym party odbywającym się na całej przestrzeni wystawy, w otoczeniu fantastycznych iluminacji świetlnych na rzece Ebro, z tysiącem gości roztańczonych i słuchających swoich ulubionych artystów. Jak przystało na Organizatorów
z południowym temperamentem – EXPO Saragossa 2008 ma się stać kolorową
i wszechogarniającą zabawą do białego rana.

Polska, która może poszczycić się tak bogatą plejadą znakomitych artystów zaistnieje na tym forum w sposób znaczący. Należy wykorzystać ową możliwość zorganizowania występów polskich artystów w ramach programów przygotowywanych wspólnie z Organizatorem, wpisując się tym samym w główny nurt programów kulturalnych na EXPO 2008. Zgodnie z oczekiwaniami Organizatora będą to bardzo zróżnicowane formy artystyczne – koncerty, widowiska teatralne i baletowe, parady, happeningi.

Programy można podzielić na pięć głównych kategorii:

Ø Wydarzenia artystyczne realizowane w EXPO Core Events – obiekt, przewidziany do przeprowadzenia głównych ceremonii: otwarcia i zamknięcia EXPO, wieczornych programów, specjalnych widowisk np. “Naumachy” – bitwy morskie oraz prezentacji w ramach lipcowego i sierpniowego festiwalu hiszpańskiego. Wszystkie te widowiska i wydarzenia już są przydzielone czołowym światowym twórcom, scenarzystom i firmom.

Ø Widowiska artystyczne w Small Entertaining Shows – dwanaście kameralnych, zabawnych, pomysłowych i subtelnych ‘Entertainment Units‘ pojawi się na trasach przejść wszystkich zakamarków EXPO.

Ø Wydarzenia aranżowane na EXPO Animated Balconies to specjalne obiekty sceniczne (balkony) dla różnych grup odbiorców, to stały program kulturalny kontynuowany przez cały dzień – w tym Balkon dzieci, Balkon muzyczny, Balkon sztuki scenicznej, Skwer wodnej inspiracji.

Ø Wydarzenia odbywające się w Centrum Konferencyjnym, Saragossa Audytorium – tu odbywać się będą występy klasycznych i współczesnych zespołów tanecznych, orkiestr symfonicznych, zespołów teatralnych – program międzynarodowej rangi, do którego Organizatorzy EXPO przykładają szczególną wagę. Niektóre z tych widowisk staną się swoistymi ambasadorami EXPO jeszcze przed rozpoczęciem wystawy w 2008 roku.

Ø Projekt EXPO Noc: „The Trinquete” – ogromne party odbywające się na całej przestrzeni wystawy, w otoczeniu fantastycznych iluminacji świetlnych na rzece Ebro, z tysiącem gości roztańczonych i słuchających swoich ulubionych artystów.

Dzień Polski

Dzień Narodowy to jeden z najważniejszych elementów ekspozycji narodowych na EXPO. Kraje uczestniczące zainteresowane są zaprezentowaniem jak najbogatszego programu promocyjnego, który w tym szczególnym dniu koncentruje się na różnorodnych wydarzeniach politycznych, protokolarnych i kulturalnych.

W czasie rozmów z Organizatorami w Saragossie wytypowano dzień 6 lipca 2008 (niedziela) jako Dzień Narodowy Polski na EXPO 2008.

Dni Narodowe są w historii EXPO najważniejszymi wydarzeniami dla krajów uczestniczących w Światowych Wystawach. Zgodnie z tradycją EXPO, w tym dniu promocja krajów koncentruje się głównie na programie oficjalnym (spotkania polityków) oraz na bogatych i różnorodnych programach kulturalnych.

Organizatorzy EXPO Saragossa 2008 przewidują celebrowanie Dni Narodowych zgodnie
z funkcjonującym na poprzednich wystawach następującym schematem:

– Część oficjalna;

– Część artystyczna (koncert / inne wydarzenie artystyczne);

– Zwiedzanie terenów EXPO przez przybyłą delegację i gospodarzy;

– Wydarzenia kulturalne (we wcześniej uzgodnionych z Organizatorem

obiektach na terenie EXPO oraz w pawilonie narodowym;

– Przyjęcie.

Oczywiście dodatkową atrakcją i reklamą towarzyszącą Dniom Narodowym – są wydarzenia artystyczne takie jak parady, happeningi, pokazy, które będzie można przeprowadzać w pobliżu lub na szlakach przemieszczania się gości EXPO 2008 oraz wokół Pawilonu Polski.

Także duża ilość akcentów narodowych w postaci maskotek, emblematów, gadżetów itp. upominków, rozdawanych uczestnikom narodowych imprez – bardzo wzmacnia przekaz i identyfikację tego dnia z danym krajem, co nie jest bez znaczenia zważywszy na liczbę pawilonów narodowych na EXPO. Dzień Narodowy ma również na ogół bardzo bogaty oddźwięk w mass-mediach.

// –> // –> // –>