THANKSGIVING DAY

 

Thank you , America
for mine maturity;
for opportunity to compare
and the wisdom of choice-

Thank you for bitterness
that brings back sweetness
of solidifying in crystals
of struggles with own tenderness-

Thank you , America
for lessons of freedom
and not the foreboding
of what freedom come with-

Thank you for dignity
of my own hard work
and for all you beauty
from sunset to sunrise-

And I must thank you more
for the next importance-
that tomorrow on this site
is others’ day after.

 

Dziękuję ci, Ameryko
za pełną dojrzałość;
Za możliwość porównań
i wiedzę wyboru-

Dziękuję ci za gorycz,
która słodycz daje
zastygania w krysztale
zmagań z samym sobą-

Dziękuję ci, Ameryko
że wolność poznałam
a nie tylko przeczucie,
co wolnością bywa-

Dziękuję ci za godność,
własną wartość, pracę
I za to żeś tak piękna
od wschodu po zachód-

I jeszcze ci za to
podziękować muszę,
że po tej stronie jutro
jest pojutrem dawnym…

Bożena Jankowska
Chicago, November 1997