Tarnów-Muzeum Okręgowe

 Kolekcja „romska” zainicjowana w tarnowskim Muzeum w 1979 r. jest jednym z najważniejszych zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie o znaczeniu międzynarodowym, powstała jako pierwsza tego typu kolekcja tematyczna na świecie. Składa się na nią ponad 700 eksponatów, w tym licząca kilkadziesiąt pozycji galeria malarstwa współczesnego o tematyce romskiej, zarówno autorów romskich jak też nieromskich z różnych krajów, w tym najznakomitszych malarzy polskich: Jana Styki, Leona Lewkowicza, Jerzego Potrzebowskiego, Tadeusza Popiela, Kaspra Pochwalskiego, Wojciecha Weissa.

Oferowany do zakupu obraz Wojciecha Weissa pochodzi z rodzinnej kolekcji wnuczki artysty Przed kilku laty Muzeum zakupiło piękny portret Cyganki malowanej przez Weissa w Siedmiogrodzie, gdzie bywał i skąd przywoził tematy swych obrazów.
Planowany do zakupu obraz znajduje się od 15 lat na stałej ekspozycji w muzeum Etnograficznym jako depozyt.

Obraz ten to „Cyganka trzymająca karty”, 79×62 cm, sygn. olej na płótnie, malowany ok. 1922. Portret ukazuje w ujęciu frontalnym postać Cyganki o ciemnej karnacji, dużych oczach i szerokich ustach z długimi czarnymi włosami spiętymi w luźne warkocze opadające na piersi i brzuch portretowanej. W ręce dziewczyna trzyma dwie karty, będące swoistym atrybutem przedstawień Cyganek. Młoda kobieta ubrana jest w ciemnopurpurowy strój i wzorzystą spódnicę. Jej postać umieszczona jest na neutralnym tle w kolorze ciepłych zgaszonych żółcieni przenikających się z zimnymi tonami szarości.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

OBCHODY 95. ROCZNICY CUDU NAD WISŁĄ – BITWY WARSZAWSKIEJ 1920r.

Muzeum Okręgowe w Tarnowie oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum z okazji 95. rocznicy zwycięstwa wojsk polskich w wojnie z Rosją bolszewicką, zapraszają do Wierzchosławic w dniu 15 sierpnia 2015 r., gdzie każdego roku odbywają się uroczystości związane z tym wydarzeniem.

Cud Wisły poprzedził cud jedności. Bez drugiego nie byłoby pierwszego – tak o słynnym zwycięstwie pod Warszawą w wojnie 1920 roku, mówił Wincenty Witos-premier z Wierzchosławic, który 95 lat temu w trudnych dla naszego kraju chwilach kierował sprawami Państwa. Gdy ważyły się losy niepodległej Polski w wojnie z bolszewikami Wincenty Witos stanął w Sejmie ponad podziałami politycznymi i zdołał stworzyć Rząd Obrony Narodowej . Wincentemu Witosowi jako premierowi Rządu Obrony Narodowej, poświęcona będzie wystawa w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach, na której będzie można zobaczyć m.in. najwyższe polskie odznaczenie państwowe – Order Orła Białego, przyznany Witosowi w 1921 roku. Ekspozycję stanowią prasa, zdjęcia, przedmioty i dokumenty z lat 1920-1921, plakaty propagandowe z okresu wojny, a także animacja multimedialna mówiąca o przebiegu bitwy. Wystawa prezentowana będzie do połowy września w Wierzchosławicach, a następnie będzie ją można oglądać na tarnowskim rynku, do końca października.
Organizatorzy :
– Muzeum Okręgowe w Tarnowie – Oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach
– Towarzystwo Przyjaciół muzeum w. Witosa w Wierzchosławicach
– Polskie Stronnictwo Ludowe

KONSERWACJA HISTORYCZNEGO SZTANDARU LUDOWEGO Z MUZEUM WINCENTEGO WITOSA W WIERZCHOSŁAWICACH

DOFINANSOWANA PRZEZ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przypominamy o realizowanym przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie zadaniu, które uzyskało wsparcie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie poddawany jest kompleksowej konserwacji sztandar Zarządu Powiatowego PSL „PIAST” z 1928 r.
Wybrany do konserwacji sztandar jest eksponatem o dużej wartości historycznej, głęboko wpisanym w historię, tradycję oraz symbolikę przedwojennego ruchu ludowego. Związany jest również z postacią Wincentego Witosa. Sztandar pochodzi z terenu Małopolski, miejsca uznawanego przez historyków za teren, gdzie przedwojenny ruch ludowy był najsilniejszy ideologicznie. Eksponat ten jest elementem unikatowej kolekcji obejmującej 34 sztandary ruchu ludowego z różnych epok organizacyjnych tego ruchu (głównie z lat 30 XX wieku). Sztandary przechowywane są w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, z czego 16 z nich na ekspozycji stałej.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec sierpnia b.r. Odnowiony eksponat będzie można zobaczyć w “Sali Sztandarowej”, na stałej wystawie pn. „Sztandary ludowe” w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ŚLUBY W TARNOWSKIM RATUSZU.

W związku z umożliwieniem zawierania związków małżeńskich w dowolnym miejscu, muzeum wychodzi naprzeciw potrzebom przyszłych małżonków i otwiera ratusz na uroczystości zaślubin.

Pierwsze ceremonie odbędą się już we wrześniu, natomiast pozostałe terminy są do dyspozycji chętnych gości. Wystarczy zarezerwować termin ( tel. +48 14 6212149, 6390864, 6390865 ) i wpłacić określony zadatek. Śluby odbywają się na głównej sali ratusza tzw. Sali Pospólstwa, gdzie w wyjątkowej atmosferze w towarzystwie cennych, wielowiekowych eksponatów można rozpocząć nową drogę życia. Być może magia i historia miejsca sprawi, że zawarte u nas związki małżeńskie będą wyjątkowo trwałe i szczęśliwe.

 www.muzeum.tarnow.pl