Artykuły~Articles

O Orlętach Lwowskich

Bohaterstwo i odwaga Redakcja Polish News, spotkała się w Kielcach z panem Leszkiem Mozerem, który opowiadał o dokonaniach swojego ojca Kazimierza, walczącego w szeregach Orląt Lwowskich w 1918 roku. Ta niezwykła nazwa Orląt Lwowskich dotyczy […]