Zdrowie~Health

Częste sytuacje nerwowe prowadzą do poważnych zaburzeń

 Psycholog, Anna Robak-Mielczarska.

Stres jest naturalną reakcją na różnorodne psychofizyczne bodźce i trzeba wypracować sobie umiejętność kontrolowania wewnętrznego napięcia, tak, by był czynnikiem motywującym, a nie destrukcyjnym.

[…]