Historia Polski~Polish History

155. rocznica urodzin pianisty, kompozytora, premiera w II RP Ignacego Jana Paderewskiego.

Barbara Wachowicz
Siedziby Wielkich Polaków” tom II „Od Konopnickiej do Iwaszkiewicza” (Wydawnictwo „Świat Książki)

 Ignacy Jan Paderewski (6 listopada 1860-29 czerwca 1941) -genialny pianista światowej sławy, żarliwy patriota walczący o niepodległość Polski, mąż stanu – pierwszy premier i minister spraw zagranicznych wolnej Rzeczypospolitej.

[…]