Artykuły~Articles

Mirosław Matyja: „Polska semidemokracja. Dylematy oddolnej demokracji w III Rzeczpospolitej”

Krytyki sposobu rządzenia w Polsce nie brakuje! Mało kto podaje jednak receptę na sprawniejsze, lepsze i skuteczne funkcjonowanie polskiego systemu polityczno-decyzyjnego. Profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyznie PUNO w Londynie, Mirosław Matyja w swojej najnowszej publikacji […]

Historia Polski~Polish History

Zdzisław Libera

Historyk rodzimej literatury


Zdzisław Libera, często podpisujący swoje publikacje nazwiskiem Libin, urodził się dnia 26 lutego 1913 roku w Warszawie. Zmarł on również w Warszawie dnia 26 marca 1998 roku.

[…]