Historia Polski~Polish History

Zdzisław Libera

Historyk rodzimej literatury


Zdzisław Libera, często podpisujący swoje publikacje nazwiskiem Libin, urodził się dnia 26 lutego 1913 roku w Warszawie. Zmarł on również w Warszawie dnia 26 marca 1998 roku.

[…]