Polska - Poland

Seksualna deprawacja dzieci wraca do szkół

Szanowni Państwo, ostatni rok szkolny był dla większości naszych dzieci rokiem edukacji zdalnej i hybrydowej. W ślad za dziećmi, do internetu przenieśli swoją działalność wulgarni „edukatorzy seksualni”. Grupa Ponton organizowała lekcje edukacji seksualnej za pośrednictwem kanału na […]

Artykuły~Articles

Równouprawnienie płci – powolne wdrażanie ustalonych norm

Fot. HANNAH MCKAY/Reuters Kobiety na całym świecie odczuły społeczne i gospodarcze konsekwencje pandemii COVID-19 w większym stopniu niż mężczyźni. Ponownie skierowało to uwagę na potrzebę przyspieszenia równouprawnienia płci, które nie tylko jest prawem człowieka, lecz […]