Historia Polski~Polish History

186. Rocznica Wybuchu Powstania Listopadowego 

 

Wzięcie Arsenału
Muzeum Narodowe w Warszawie

Dzieło naocznego świadka wydarzeń Marcina Zaleskiego, ukazujące zdobycie Warszawkiego Arsenału w nocy 29 listopada 1830 roku, daje obraz widziany z daleka w szerokim planie.

[…]