Świat - World

102 ANNIVERSARY OF POLAND REGAINING INDEPENDENCE

“My dear Paderewski, I can assure you that Poland will resurrect and will exist again”again”n”, announced the American President Woodrow Wilson. „Mój drogi Paderewski, mogę zapewnić Pana, że Polska zmartwychwstanie i będzie znów istnieć”, zapowiedział amerykański […]

Artykuły~Articles

2020 Paderewski Lecture with Krzysztof Meyer

Please join us to meet Krzysztof Meyer, one of the greatest living Polish composers, who will discuss his life and music during the 19th Annual Paderewski Lecture. Due to the pandemic and social distancing restrictions, […]

Artykuły~Articles

The Secret Bridge Between America and Poland

by Robert John Zagar PhD MPH and Agata Karolina Szkotak Zagar MBA During the American Revolutionary War a French speaking foreigner appeared before Benjamin Franklin bearing introductory letters asking to join George Washington’s Army.  Andrzej […]

Polska - Poland

Orędzie Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym

Orędzie Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym Drodzy Rodacy, Wielce Szanowny Panie Marszałku Sejmu, Wielce Szanowny Panie Marszałku Senatu, Wielce Szanowna Pani Prezes Rady Ministrów, Wielce Szanowni Państwo Premierzy, Wielce Szanowni Państwo Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, […]

Artykuły~Articles

2017 PADEREWSKI FESTIVAL RECAP

For well over a decade now, the first week of November in Paso Robles on California’s Central Coast has been dedicated to the annual Paderewski Festival. Held November 2-5 this year, this year’s program featured an […]

Historia Polski~Polish History

155. rocznica urodzin pianisty, kompozytora, premiera w II RP Ignacego Jana Paderewskiego.

Barbara Wachowicz
Siedziby Wielkich Polaków” tom II “Od Konopnickiej do Iwaszkiewicza” (Wydawnictwo “Świat Książki)

 Ignacy Jan Paderewski (6 listopada 1860-29 czerwca 1941) -genialny pianista światowej sławy, żarliwy patriota walczący o niepodległość Polski, mąż stanu – pierwszy premier i minister spraw zagranicznych wolnej Rzeczypospolitej.

[…]