Artykuły~Articles

Polish News patrzy na “Oczy Ziemi”.

Wycieczka do Suchedniowa Suchedniów leży na terenach dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Staropolskiego Jego początki sięgają II wieku p.n.e. O tym, że w starożytności wytapiano tu żelazo, w prymitywnych piecach hutniczych zwanych dymarkami, świadczą pozostałości znajdującego się […]