Szydłów

Położony jest on na Pogórzu Szydłowskim stanowiącym formę przejściową pomiędzy Górami Świętokrzyskimi, a niziną Połaniecką.

 

Historyczne wieści

Szydłów znajduje się na odnowionej trasie prowadzącej do Tyńca, która jest odzwierciedleniem dawnej średniowiecznej drogi do Santiago de Compostela. Pierwsza wzmianka o Szydłowie, pochodzi z początku roku 1191. Ówczesna osada szydłowska, wymieniana jest w akcie uposażenia kolegiaty sandomierskiej, w której oddawano dziesięcinę. Osada ta, doczekała się czasów, w których po scaleniu Polski po rozbiciu dzielnicowym, król Władysław Łokietek, nadał jej prawa miejskie.

W czternastym stuleciu
W połowie XIV wieku, ostatni Piast król Kazimierz Wielki pobudował tutaj warowny zamek oraz kościół Świętego Władysława, dla upamiętnienia swojego ojca. Miasto wtedy zostało otoczone obronnym murem z trzema bramami: Krakowską, Opatowską i Wodną.


Rozwój miasta
Korzystne położenie Szydłowa sprawiało, że rozwijał się tu dobrze handel. Miasto czerpało dochody z uprawy i sprzedaży chmielu oraz bydła. W następnych latach, miasto to zasłynęło z produkcji sukna. Działały tu prężnie cechy krawców, piekarzy, szewców, prasołów i garncarzy, a także zbiorowy cech grupujący kowali, ślusarzy, siodlarzy, kotlarzy, mieczników, czapników oraz wędzidlarzy. W 1528 roku, w Szydłowie wybudowano pierwsze wodociągi oraz miejskie łaźnie. W 1564 roku, było w Szydłowie, 110 warsztatów rzemieślniczych. W Szydłowie funkcjonował też browar, a dochody z produkcji i wyszynku trunków były przeznaczane na konserwację obmurowania miasta.

Szwedzka studnia

Stagnacja i upadek miasta
Od połowy siedemnastego stulecia, dał się zauważyć stopniowy upadek miasta. W roku 1630, Szydłów został spalony przez oddział zbuntowanych wojsk najemnych. Nieopłacone wojsko nie mogąc dostać się do miasta, podpaliło przedmieścia, od których zajęła się także część budynków miejskich. Ogromne zniszczenia przyniósł tez potop szwedzki, a także najazd wojsk Jerzego Rakoczego sprzymierzonego z królem Szwecji. W kilka miesięcy, potop szwedzki zniszczył miasto w dziewięćdziesięciu procentach.

Szwedzkie naczynia

Wiek osiemnasty
W drugiej połowie XVIII wieku, Szydłów został zagarnięty przez starostę Macieja Sołtyka. W roku 1777, doszło tutaj do starcia, w którym uczestniczyło 300 mieszczan z Szydłowa, ze wspomnianym Maciejem. Udało im się odebrać zagrabione mienie i dochody. Starostę poparł w sporze król Poniatowski, a mieszczan jedynie upomniał.

Zabór austriacki i rosyjski
W roku 1793, mimo drugiego rozbioru Polski, w Szydłowie powstał sąd ziemski pod auspicjami Austriaków. W okresie Księstwa Warszawskiego, miasto stało się siedzibą powiatu. Od roku 1815, Szydłów był pod zaborem rosyjskim. Wtedy to utracił on prawa miejskie.

Miasto to także bardzo ucierpiało podczas dwóch wojen światowych. Ale do dziś dnia stanowi ono ornament pięknej architektury i historycznego dziedzictwa. Polish News, dziękuje panu Pawłowi Krakowiakowi za zaproszenie na taką piękną wycieczkę.

Ewa Michałowska – Walkiewicz

[email protected]