Szkoły polonijne

Nauczyciel w szkole polskiej na świecie to prawdziwy ambasador Polski i patriota. Byłam w USA i przyglądałam się ich pracy. Zajęcia są przygotowywane perfekcyjnie . Bardzo zwraca się uwagę na wszystkie święta narodowe.  Postanowiłam napisać kilka zdań , aby docenić moje koleżanki i kolegów nauczycieli.  Małgorzata Tomczak – nauczyciel (emeryt) matematyki i nauczania zintegrowanego .

Głównym celem Polskich Szkół na świecie  jest nauczanie języka polskiego oraz historii Polski z elementami geografii. Ważne jest też przybliżenie dzieciom polskiej kultury i tradycji. Polonijni nauczyciele  pomagają dzieciom na drodze do dorosłości, w której, jako dojrzali ludzie będą dumni ze swojego pochodzenia. Ważnym ich bogactwem jest dwujęzyczność. Dzięki zajęciom w polskich szkołach wśród dzieci i młodzieży rośnie świadomości bogactwa obydwu kultur – polskiej i angielskiej.

Dzięki lekcjom i zajęciom w polskich szkołach dzieci i młodzież, a także ich rodziny biorą udział w :

– promowaniu polskiej kultury wśród szerszej społeczności poprzez  organizację wydarzeń kulturalnych i towarzyskich, a także w nich czynny udział,

– nawiązywanie długotrwałej współpracy z innymi środowiskami w danej miejscowości i kraju,

– udzielanie wsparcia polskim dzieciom zamieszkałym w danym kraju oraz ich rodzicom,

– integracja polskiej społeczności na dobre i złe,

Małgorzata Tomczak – „Poznane przeze mnie szkoły wypełniają założone cele poprzez zapewnienie: wysokiej jakości usług edukacyjnych w odpowiedzi na potrzeby uczniów  we współpracy z rodzicami i dziećmi. Ciekawie prowadzone są  lekcji języka polskiego, historii, geografii i wiedzy społecznej dla wszystkich dzieci, praktycznie to takie nauczanie zintegrowane .Wspaniale działa współpraca z rodzicami, dziadkami i innymi krewnymi oraz nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi organizacjami.”

Elżbieta Berkowicz – nauczyciel Chicago „Mając na uwadze kształtowanie poczucia patriotyzmu oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii opracowaliśmy z koleżanką Małgosią Tomczak  projekt edukacyjny “NASZE MIASTO -NASZE GNIAZDO”, którego głównym celem jest przywrócenie polskiej i polonijnej szkole jej roli kulturotwórczej w oparciu o nowoczesne, aktywizujące metody nauczania. Koordynatorem projektu jest Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych działających w Gnieźnie – pierwszej stolicy Polski. Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych jest niezależną , niepolityczną organizacją, która zrzesza polskich  nauczycieli pasjonatów  z całego świata”

Członkami  klubu są nauczyciele z Polski i z zagranicy.

Celem działalności klubu jest przede wszystkim współpraca uczniów i nauczycieli, wymiana doświadczeń, wprowadzanie nowatorskich metod nauczanie, wykorzystanie technik multimedialnych   oraz popularyzacja wiedzy o Polsce na świecie. Członkostwo w klubie jest bezpłatne.

 Elżbieta Berkowicz – „Tematyka pytań w/w projektu dotyczy walorów geograficznych , historycznych, atrakcji turystycznych oraz życia społecznego ( osoby piastujące urzędy, muzea, pomniki, sławne ulice itp,) i kulturalnego danego miasta w którym jest szkoła. Jest to super promocja miasta , regionu , kraju.”

Małgorzata Tomczak – „Cieszy nas fakt , że wiele szkół polonijnych bierze udział w naszym projekcie „Nasze miasto – nasze gniazdo”, są to szkoły w : Irlandii, Szkocji, Anglii, USA-( Chicago, Niles, Portland), Białorusi, Belgii, Austrii, we Włoszech, w Chinach i na Ukrainie.

Z nieukrywaną radością  informujemy, że jest nas 30 szkół i placówek z całego świata.”

Zarząd Klubu i goście z USA

Zarząd KLUBU NAUCZYCIELI POLSKICH I POLONIJNYCH.

 Prezes Zarządu  Małgorzata Tomczak, wiceprezesami  zostały: Elżbieta Berkowicz z Chicago d/s kontaktów międzynarodowych, Mariola Ilnicka d/s edukacji przedszkolnej,  Alina Gandurska d/s szkół podstawowych, Marta Krówczyńska d/s szkół średnich, sekretarzem Barbara Łuszczynska. Członkami zarządu są: Donata Dymek -Stefaniak konsultant d/s historii i języka angielskiego, Grażyna Kędzierska konsultant ds nauczania zintegrowanego, Marta Romieniecka konsultant d/s lingwistycznych i realizacji projektów, Małgorzata Zbierańska konsultant d/s organizacyjnych, Sylwester Sip konsultant d/s szkolnictwa zawodowego.

KLUB NAUCZYCIELI POLSKICH I POLONIJNYCH zaprasza do współpracy nauczycieli – wiadomości i zgłoszenia mail [email protected]

 

Wypowiedzi autoryzowane od koleżanek z polonijnych szkół;

GRODNO – BIAŁORUŚ

Polska Szkoła Społeczna im. św. Jana Pawła II jest szkołą, w której dzieci i młodzież polskiego pochodzenia uczą się języka polskiego, polskiej historii, kultury, literatury, wiedzy o Polsce. Jesteśmy placówką wychowującą dzieci i młodzież w duchu patriotycznym. Staramy się przybliżyć naszym uczniom mniej znane polskie wydarzenia historyczne poprzez udział w obchodach świąt narodowych i religijnych, uczymy naszą młodzież kanonom patriotycznym, aby w ich świadomości odrodziła się polskość.

Najważniejszym momentem w wychowaniu polskiej młodzieży w naszej szkole jest wychowanie poprzez autorytet Wielkiego Polaka- św. Jana Pawła II. Większość uczniów w naszej szkole jest wyznania katolickiego, jak również są prawosławni i niewierzący. Uważamy, że nie ma polskości na naszych ziemiach bez wiary katolickiej. Wszyscy uczniowie w naszej szkole chętnie poznają i starają się praktykować święta religijne.  W tym roku szkolnym 2017-2018 mamy 680 uczniów w wieku 8-18 lat. Są to 32 klasy uczniowskie, które mieszczą się w pięciu wynajmowanych salach wykładowych. Dwa razy w tygodniu uczniowie mają lekcje języka polskiego, raz w tygodniu historia polski oraz przedmioty dodatkowe po polsku to matematyka, chemia i biologia. Do naszej szkoły uczniowie przychodzą po południu, po szkole państwowej. W szkole mamy również dwie klasy uczniów, którzy przyjeżdżą w weekendy na lekcje polskiego z obwodu grodzieńskiego. Uczy w szkole 12 nauczycieli. W szkole posługujemy się programami autorskimi uwzględniającymi w szczególny sposób rozwój i potrzeby uczniów, którzy mają polskie korzenie, ale nie mają czasem możliwości obcowania się w szkole państwowej w języku polskim, a mają zamiar studiować w Polsce, dlatego staramy się stworzyć w szkole atmosferę życzliwości i przyjaźni w duchu polskim. Dążymy do  rozwoju indywidualnego potencjału każdego ucznia, organizujemy konkursy plastyczne, konkursy wiedzy o Polsce, recytatorskie, polskojęzyczne akademie szkolne, wieczory integracyjne. Nasza szkoła jest jedną z największych szkół społecznych na Białorusi. W 2017 roku z naszej szkoły dostało się na studia ze Stypendium Rządu Polskiego do Polski 74% kandydatów. Jest to nasz wspólny sukces: uczniów i nauczycieli.

Przy szkole funkcjonuje zespół dziecięcy “Wesoła Gromadka” oraz chór dorosłych “Grodnianie”. Bardzo zależy nam na rozwoju języka polskiego, wychowaniu dzieci i młodzieży w polskich tradycjach i obyczajach, na podtrzymywaniu więzi z krajem przodków.

                                     Napisały Anna Zagdaj, Helena Dubowska

 

Coördinator Poolse School “MINI DASKALIA” in Leuven

Witam serdecznie,
Praca w charakterze Nauczyciela Polonijnego istotnie różni się od pracy w szkołach znajdujących się na terenie Polski. 
Fundamentalną różnicą jest to, że dzieci polonijne na co dzień uczęszczają do szkół znajdujących się w danym państwie, natomiast zajęcia w szkołach polonijnych traktowane są jako dodatkowe. Trzeba robić wszystko, aby zachęcić uczniów do nauki. Kolejną różnicą jest kwestia zarobków, ponieważ pracujemy na zasadzie wolontariatu. 
Jestem nauczycielem polonijnym w Belgii, gdzie system edukacji wczesnoszkolnej znacznie różni się od Polskiego. Na co dzień pracuję jako opiekunka dzieci w belgijskich rodzinach, dzięki czemu poznałam różnice w nauczaniu, co jest bardzo istotne i również wpływa na moje metody pracy.  
Wszyscy doskonale wiemy, że dzieci najwięcej uczą się obserwując i naśladując, dla tego wiele zależy od postawy nauczyciela. Na moich zajęciach nigdy nie brakuje uśmiechu i kreatywności.  Poznanie uczniów oraz ich kompetencji językowych jest początkiem sukcesu. To nie tylko numer w dzienniku. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe na swój sposób, nie należy tylko uczyć, ale przede wszystkim wierzyć i motywować.  Sam fakt spotkania dzieci z rówieśnikami polskojęzycznymi jest  istotny w kształtowaniu tożsamości oraz kompetencji językowych. 
Kocham pracę z dziećmi, dodaje mi skrzydeł. Uśmiechy dzieci, ich własnoręcznie wykonywane prace są najlepszym wynagrodzeniem za pracę i rekompensatą nieprzespanych nocy. 

Pozdrawiam serdecznie
Danuta Wojdyło.

Witam serdecznie.

Polska Ludoteka Wojtek w Ascoli Piceno został a założona przez jedną z mam 5 lat temu. Były to wówczas spotkania w gronie przyjaciół. 

Od 3 lat pod patronatem Nowego Stowrzyszenia Włosko- Polskiego w MARCHE prowadzimy cotygodniowe zajęcia w język u polskim przybliżające dzieciom i młodzieży geografii,historię,  muzykę, legendy oraz kulturę naszego kraju. Do Ludoteki uczęszczają dzieci z rodzin mieszanych oraz polskich a lekcje prowadzone są w dwoch grupach wiekowych: szkolnej i przedszkolnej. Realizujemy program dla placówek polonijnych i korzystamy z podręczników olecanych przez MEN. Polska Ludoteka WOJTEK w Ascoli Piceno należy do Rady Oświaty Polonijnej, opatrzona jest opieka Ambasady Polskiej w Rzymie i ORPEG. Panie prowadzące zajęcia biorą regularnie udział w kursach dla nauczycieli polonijnych organizowanych we Włoszech. 

Polska Ludoteka zapewnia swoim uczniom certyfikaty, dyplomy i od niedawna polskie legitymację szkolne. Organizujemy spotkania z Mikołajem, zabawy karnawałowe, święcenia pokarmów wielkanocnych i wiele innych polskich okoliczności. Jesteśmy bardzo związani z historią Generała Andersa i jego wojsk stąd nazwa Wojtek- niedźwiedź żołnierz, na którego cześć w tym roku gościliśmy w naszym mieście wystawę w Palazzo dei Chłopaki na placu w Ascoli Piceno. Dzięki wystawie mogliśmy przybliżyć nie tylko Polakom i Włochom historię wyzwolenia ziem na terenie rejonu  Marche  przez wojska Andersa. Obecnie pracujemy nad otwarciem kolejnej ludoteki w niedaleko San Benedetto del Tronto. Obecnie do naszej Ludoteki uczęszcza ponad 30 uczniów  w wieku od 5- 12 lat.

Serdecznie pozdrawiam Marta Reczkowska 

 

Integracyjna Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w Bath, jest uzupełniajacą szkołą polską, dla uczniów w wieku od 3 do 14 lat. 

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, którą wspierają asystenci. Pragniemy, aby każde dziecko miało zapewnione optymalne warunki do nauki i rozwoju. Głównym celem naszej szkoły jest nauczanie języka polskiego, krzewienie polskiej kultury i tradycji oraz pielęgnowanie w naszych uczniach miłości i szacunku do Polski.

Pracujemy w oparciu o karty pracy tworzone autorsko przez naszych nauczycieli z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i ich rozwoju poznawczego, dzięki czemu możemy dokładnie dostosować tok nauczania do potrzeb uczniów.

Z wyrazami szacunku 

Iwona Erturan

Dyrektor

Przedszkole i Polska Szkoła – Mała Daskalia w Leuven

            Od września 2013r. polskojęzyczne dzieci z Leuven i okolic spotykały  się na cotygodniowych zajęciach w Polskim Przedszkolu uzupełniającym – Mała Daskalia w każdą środę po południu i w każdą sobotę rano. Był to pierwszy projekt edukacyjny Centrum kultury i języka polskiego w Leuven – Daskalia, który powstał z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkole nie tylko zapewniało cotygodniową porcję zabawy w języku polskim, ale również dawało dzieciom możliwość poznawania i obcowania z polską literaturą dziecięcą. Dokładnie po roku (od 2014r.), na życzenie rodziców, Centrum kultury i języka polskiego w Leuven – Daskalia otworzyło oddział 1. klasy Polskiej Szkoły uzupełniającej i do dziś wychowuje i uczy dzieci, które dzięki bogatemu programowi języka polskiego z elementami historii, geografii i przyrody rozkochały się w polskiej kulturze i literaturze.

              Rozwój emocjonalny i intelektualny wszystkich uczniów polskojęzycznych w Leuven oraz nauka elementów polskiej historii, tradycji i kultury są określone w projekcie pedagogicznym Przedszkola i Polskiej Szkoły – Mała Daskalia realizującym jednocześnie cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty MEN. W szkole i przedszkolu posługujemy się  programami autorskimi uwzględniającymi w szczególny sposób rozwój i potrzeby dzieci dwujęzycznych na emigracji.

            Przedszkole i Polska Szkoła – Mała  Daskalia w Leuven od czterech lat stwarza inspirujące środowisko do uczenia się, w którym różnorodność kreatywnych zajęć dydaktycznych rozwija indywidualny potencjał każdego dziecka, aby umiało działać niezależnie, kreatywnie i odpowiedzialnie. Projekt Mała Daskalia wspiera wszechstronny rozwój osobowości każdego dziecka zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i możliwościami w harmonii z przyrodą, społeczeństwem, różnorodnością kulturową tak, aby dzięki osobistym doświadczeniom wzmocnić poczucie własnej wartości, rozwinąć dziecięce zamiłowanie do uczenia się i poznawania otaczającego go świata. W tym celu Centrum kultury i języka polskiego w Leuven – Daskalia organizuje polskojęzyczne przedstawienia teatralne, konkursy polonijne oraz różnorodne warsztaty wzbogacające wiedzę na temat Kraju nad Wisłą.

             Nauczyciele-wolontariusze posiadający uprawnienia dydaktyczne, pracują w Przedszkolu i Polskiej Szkole – Mała Daskalia pod nadzorem merytorycznym zarządu Centrum kultury i języka polskiego w Leuven – Daskalia, a jednocześnie pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej zrzeszającej szkoły społeczne na terenie Belgii.

             Wszystkim zaangażowanym w różnorodne projekty i członkom zrzeszonym w Centrum kultury i języka polskiego w Leuven – Daskalia (organizacji non-profit złożonej z wolontariuszy) bardzo zależy na wychowaniu dzieci w tradycji polskiej, jak również na podtrzymywaniu więzi z Krajem oraz rozwoju języka polskiego. Dlatego każda inicjatywa kulturalno-oświatowa (m.in.: biblioteka, kluby dyskusyjne, szkolenia, przedstawienia teatralne…) spotyka się tutaj z wielkim zainteresowaniem ze strony Polaków, jak również różnorodnej kulturowo społeczności lokalnej, ciekawej polskich Tradycji.

Katarzyna Radomska, Lidia Zabrocka