Święto Wojska Polskiego

 

 

Historia
Wojsko Polskie, od momentu uzyskania niepodległości przez Polskę, co nastąpiło w roku 1918 w nazwie i swoistym ceremoniale, zaczęło kultywować obchody swojego istnienia. Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię polską, co umacniało jego więzi ze społeczeństwem.

Wcześniejsza epoka
W okresie II Rzeczpospolitej, Święto Żołnierza, czyli inaczej mówiąc Dzień Wojska Polskiego, obchodzono dla upamiętnienia walk w obronie ojczyzny przed nawałą bolszewicką, rozegranych w 1920 roku. Rzeczą zrozumiałą jest fakt, iż wybrano na ten dzień, 15 sierpnia, ponieważ w tym dniu w 1920 roku, w godzinach nocnych pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie rzeki Wieprz pod Kockiem. Rozpoczęto w ten sposób wielką kontrofensywę, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego, jak również spowodowano tym samym odwrót konnej dywizji Siemiona Budionnego.

Na rozkaz ministra
Rozkaz Ministra Spraw Woskowych generała Stanisława Szeptyckiego z dnia 4 sierpnia 1923 roku, dotyczący ustanowienia Święta Żołnierza.

W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest polski żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość ojczyzny naszej Polski.

Zawsze było aktualne
Święto Żołnierza nie zostało nigdy anulowane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je uroczyście w okresie drugiej wojny światowej, a także w trudnych czasach pierwszych lat nastania komunistycznej władzy. W następnych latach zaniechano jego obchodów i ustanowiono Dzień Wojska Polskiego przypadający na czas 12 października, upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Jednakże ten czyn zbrojny polskiego żołnierza był jednym z wielu epizodów na szlaku bojowym naszego wojska. W latach 1990 -92, Dzień Wojska Polskiego obchodzono w dniu 3 maja, upamiętniając jednocześnie dzień uchwalenia konstytucji. Jednak w dniu 30 lipca 1992 roku, sejm polski przywrócił obchody Święto Wojska Polskiego na dzień 15 sierpnia.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]