STUDIO PRÓB 2008 / 2009

Do udziału w „Studiu Prób” zapraszamy tych, którzy mają już jakieś doświadczenie z filmem – choć niekoniecznie ukończyli szkoły filmowe: scenarzystów, dramaturgów i reżyserów teatralnych, dziennikarzy, studentów i absolwentów szkół filmowych i innych szkół artystycznych oraz różnego rodzaju kursów filmowych; osoby zajmujące się dotychczas kinem amatorskim i offowym. Nie wprowadzamy limitu wieku.

Wśród absolwentów naszych fabularnych kursów są: Sławomir Fabicki, Andrzej Saramonowicz, Marcin Wrona, Anna Jadowska, Dariusz Gajewski, Michał Walczak, Krzysztof Bizio, Ryszard Nyczka.

PROGRAM:

I etap:  luty 2009 – maj 2009, 15-20 uczestników

4 sesji po 4-5 dni.  W programie: rozwój zgłoszonych projektów filmów pełnometrażowych lub półgodzinnych, zajęcia warsztatowe – praca z aktorem, wykłady, projekcje i analizy filmów, spotkania autorskie.

Koszt: 2 000 PLN

II etap: czerwiec 2009 – czerwiec 2010, 6-8 uczestników

6 sesji po 4-5 dni. W programie: rozwój zgłoszonych projektów filmów pełnometrażowych lub półgodzinnych, zajęcia warsztatowe – praca z aktorem, wykłady, projekcje i analizy filmów, spotkania autorskie, realizacja dwóch scen ze scenariuszy uczestników.

Koszt: 3000 PLN

* W wypadku skierowania do produkcji filmu, którego scenariusz rozwijany był na kursie Studio Prób, producent zobowiązany jest do przekazania na rzecz Szkoły 10 tys. PLN lub ekwiwalentu w postaci udziału produkcyjnego Szkoły w filmie.

REKRUTACJA

Egzaminy wstępne składają się z dwóch etapów:

1. Pierwszym etapem jest wstępna selekcja kandydatów na podstawie dostarczonych do Szkoły do 30 listopada 2008  następujących dokumentów:

1. CV ze szczegółowym opisem dotychczasowych działań artystycznych – 3 kopie
2. Ankiety ze zdjęciem  (dostępna na: www.wajdaschoool.pl) – 3 kopie
3. Treatmentu filmu fabularnego pełnometrażowego lub półgodzinnego (max. 10 stron) – 3 kopie
4. Zrealizowane filmy (DVD) – 3 kopie
5. Spisu załączonych prac – 3kopie
6. Dowodu wpłaty za egzamin w wys. 180 zł na konto: 35 1020 1013 0000 0702 0144 5972; Fundacja Edukacji Filmowej Andrzeja Wajdy, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa

2. Drugim etapem będą rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami (styczeń 2009)

O ich dokładnej dacie poinformujemy po pierwszym etapie.

Uwaga:
– prace własne należy dostarczyć do Szkoły w 3 podpisanych teczkach;
– prosimy o umieszczanie imienia i nazwiska oraz tytułu projektu na każdej stronie;
– prosimy o numerowanie stron;

Nadesłanych prac, w tym płyt DVD, nie zwracamy. W związku z tym prosimy o nie przysyłanie oryginałów dokumentów – prace będą zniszczone.

Każdy z uczestników otrzyma dyplom ukończenia Kursu. Kurs jest dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

SZKOŁA ANDRZEJA WAJDY

Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy to wyjątkowe miejsce: jedyne tego rodzaju w Polsce i jedno z nielicznych w Europie. Łączy edukację z produkcją filmową – zarówno dokumentalną, jak i fabularną, aktywnie wspierając młodych, utalentowanych twórców. Do grona jej wykładowców i opiekunów artystycznych realizowanych filmów zaliczają się najsłynniejsi, doświadczeni filmowcy: Andrzej Wajda, Wojciech Marczewski, Edward Żebrowski, Marcel Łoziński, Jacek Bławut, Agnieszka Holland, Volker Schloendorff, Aleksander Sokurow, Krzysztof Materna, Andrzej Titkow. W ciągu sześciu lat istnienia Szkoła przeprowadziła 16 kursów, które w sumie ukończyło ok. 350 osób (a kilkadziesiąt kolejnych skorzystało z pomocy w formie konsultacji i opieki artystycznej) oraz wyprodukowała ponad 30 filmów dokumentalnych lub krótko- i średniometrażowych fabularnych, a także ponad 200 etiud. Szkoła nie jest nastawiona na zysk – dochody przeznacza na cele statutowe, a opłaty stanowią nie więcej niż 15% kosztów kształcenia. Jest objęta patronatem Europejskiej Akademii Filmowej oraz mecenatem Telekomunikacji Polskiej. Nasze działania wspiera Polski Instytut Sztuki Filmowej, oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na tegorocznym Krakowskim Festiwalu Filmowym Szkoła otrzymała nagrodę dla Najlepszego Producenta filmów krótkometrażowych i dokumentalnych.

Więcej na: www.wajdaschool.pl

MISTRZOWSKA SZKOŁA REŻYSERII FILMOWEJ ANDRZEJA WAJDY

00-724 Warszawa, ul. Chełmska 21; tel. / fax (22) 851 10 56;

e-mail: [email protected] ;  www.wajdaschool.pl