State of Illinois Will Honor General Pulaski

            Chicago, IL – The public is invited to celebrate Pulaski Day on Monday, March 4, 2013, at 10 a.m. at The Polish Museum of America, 984 N. Milwaukee Avenue, Chicago, Illinois. The presence of distinguished leaders of national, state, county and city government is anticipated, as well as leaders of Polonia. A short program of speakers will take place.
Admission and parking are free.
            
            General Casimir Pulaski is recognized as the “Father of the American Cavalry.”  He offered his services as an experienced military leader to the American Continental Army during the American Revolutionary War.  “I came to hazard all for the freedom of America,” stated Pulaski in a letter to the Congress.  Even before he was officially commissioned by Congress, Pulaski joined the American Army as a volunteer. At Brandywine, in 1777, he greatly distinguished himself by leading a daring attack against the British, thereby saving the retreating American Army.
            
            At the insistence of General George Washington, Pulaski was made a Brigadier General and the first Commander of the American Cavalry. He established the Pulaski Legion, a corps of Frenchmen, German Hessians and Poles, who were instrumental in saving the City of Charleston, South Carolina, from British occupation in 1779.  In October of 1779, at the age of 32, General Pulaski paid the ultimate price for freedom: he died from mortal wounds received while leading a cavalry charge in Savannah, Georgia. The General’s mortal remains were ceremoniously reinterred at the Pulaski Monument at Monterrey Square in Savannah, GA in October of 2005. Posthumous honorary US citizenship was granted to General Pulaski in 2009.
 
            The public and members of the media are invited to attend the observance in honor of this great Polish and American hero.  Refreshments will be served afterwards in the Social Hall on the first floor. Free parking is available in two lots to the west of the building.
 
Additional information may be obtained from the PMA website www.polishmuseumofamerica.org
 
 
Dzień Pułaskiego w Muzeum Polskim w Ameryce
 
            Chicago, IL – Muzeum Polskie w Ameryce zaprasza całą Polonię na doroczne uroczystości związane z obchodami Dnia Pułaskiego, które odbędą się w poniedziałek, 4 marca 2013 r. o godz. 10 rano w Sali Głównej Muzeum im. Sabiny Logisz, przy 984 N. Milwaukee Ave. w Chicago (dogodny dojazd autostradą Kennedy i ulicami, duży bezpłatny parking, wstęp wolny). Przemówienia wygłoszą m.in.: przedstawiciele urzędów stanowych, miejskich i powiatowych oraz politycy, przedstawiciele duchowieństwa i organizacji polonijnych. W części oficjalnej złożony zostanie również wieniec pod obrazem Stefana Batowskiego „Generał Pułaski pod Savannah”.
 
            Występując o nominację do armii amerykańskiej Pułaski napisał w liście do kongresu Stanów Zjednoczonych: Przybyłem tu, aby zaryzykować wszystko dla wolności Ameryki. W chwili przybycia do Stanów Zjednoczonych, Kazimierz Pułaski był już bohaterem narodowym w Polsce. W 1771 r. przewodził niewielkiemu oddziałowi armii w zwycięstwie nad oddziałami rosyjskimi. Gdy w 1773 r. został zmuszony przez rosyjską opresję do opuszczenia Polski, zaoferował swoje usługi Armii Kontynentalnej Stanów Zjednoczonych. Zanim jeszcze został oficjalnie powołany do armii amerykańskiej, wziął udział jako ochotnik w walce nad Brandywine w 1777 r., gdzie przeprowadził atak niewielkiego oddziału armii amerykańskiej na wojska brytyjskie. Atak ten ocalił cofające się oddziały armii amerykańskiej i przyniósł rozgłos Pułaskiemu.
 
            Dzięki generałowi George’owi Washingtonowi, Pułaski został mianowany generałem brygady i pierwszym komandorem kawalerii amerykańskiej, dlatego też otrzymał przydomek „ojca kawalerii amerykańskiej”. Pułaski zorganizował legion kawalerii, w którego skład wchodzili żołnierze francuscy, niemieccy i polscy i który wsławił się ocaleniem miasta Charleston w Południowej Karolinie przed okupacją brytyjską w 1779 r. Generał Kazimierz Pułaski zmarł w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Savannah w październiku 1779 r. Jego prochy zostały ekshumowane i złożone podczas uroczytej cermonii na Monterrey Square w Savannah, GA w październiku 2005 r. W 2009 r. generałowi Pułaskiemu zostało przyznane pośmiertnie honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych.
 
            Pierwszy Dzień Pułaskiego w Stanach Zjednoczonych obchodzono w dniu 11 października 1929 r. na mocy proklamacji wydanej przez ówczesnego prezydenta USA, Herberta Hoovera.

 

Dodatkowe informacje o Dniu Pulaskiego można uzyskać odwiedzając stronę internetową Muzeum Polskiego w Ameryce www.polishmuseumofamerica.org.