SPLENDOR POLSKOŚCI W MIAMI

 Zima na Florydzie. Pierwszy tydzień lutego. Hotel Eden Roc nad samym oceanem. Eleganckie wnętrza, nastrojowe oświetlenie, wspaniale udekorowana sala balowa a na ścianach wielkie godło Polski oraz dwie flagi narodowe: amerykańska i polska.

Taka atmosfera panowała w sobotni wieczór, 4 lutego 2017 r. w Miami Beach, kiedy to ponad trzystu gości przybyłych z rożnych stron świata zgromadziło się w sali balowej aby uczestniczyć w dorocznym, czterdziestym piątym już Międzynarodowym Balu Polonaise.

Arcybiskup Miami Thomas Wenski, Lady Blanka Rosenstiel, Alex Storożyński.

Ten prestiżowy bal jest organizowany przez Amerykański Instytut Kultury Polskiej w Miami. Założyła go w roku 1972 Blanka A. Rosenstiel, znana wśród licznej Polonii w USA jako Lady Blanka, która pełni również od 19 lat funkcję Konsula Honorowego RP w Miami. Bal Polonaise to najbardziej prestiżowe wydarzenie polonijne na Florydzie i przyciąga nie tylko wiele znanych postaci pochodzenia polskiego ale też zainteresowanych naszą kulturą Amerykanów. Sławienie i propagowanie polskości oraz wybitnych dokonań Polaków w rożnych dziedzinach nauki, kultury i sztuki to główny cel Instytutu.
Tegoroczny Bal Polonaise uhonorował osiągnięcia polskich architektów oraz inżynierów w świecie.

Od lewej :Janusz Kozlowski, Anna Christina Regalado, Burmistrz Tomas Regalado, Dr. Maria Sarach-Kozlowska, Beata Paszyc, Pawel i Paulina Trochimiuk, John Frank Velez

Każdego roku na bal zaproszeni są specjalnie goście honorowi. Tym razem byli to: nowo mianowany Ambasador Polski w USA, prof. Piotr Wilczek, Senator RP a zarazem Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, Anna Maria Anders, córka słynnego generała Andersa, bohatera drugiej wojny światowej, Burmistrz Miami Tomas Regalado oraz Arcybiskup Thomas Wenski. Obecni na balu byli również Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, John Petkus Konsul Honorowy RP w Las Vegas, Dr Marek Pienkowski, Konsul Honorowy RP w Tennessee , grupa biznesmenów polskich z Krakowa i Warszawy a także grono architektów, inżynierów i profesorów z FIU.
Bal rozpoczął się jak co roku tradycyjnym polonezem. W pierwszej parze zatańczyli Lady Blanka i Jego Ekscelencja Ambasador RP w Waszyngtonie, Piotr Wilczek.

Tradycyjny polonez podczas balu

Podczas balu przyznano kilka prestiżowych nagród.
Złote Medale Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej otrzymali z rąk Lady Blanki Rosenstiel:
Elizabeth Plater-Zyberk, architekt, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury światowej oraz prof. dr. Krzysztof Palczewski, naukowiec, za niezwykle znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań wzroku.

Lady Blanka wręcza nagrodę główną Instytutu dla architekt Elizabeth Plater-Zyberk.

Elizabeth Plater – Zyberk

wywodząca się z polskiego rodu szlacheckiego mieszkająca na stałe w Miami architekt jest prawdziwą wizjonerką, która wspólnie ze swoim mężem Andresem Duany stworzyła koncepcję Nowej Urbanistyki polegającą na tworzeniu osiedli mieszkaniowych promujących pro-ekologiczne zasady projektowania, zorientowanych na symbiozę mieszkańców z otaczającym ich środowiskiem przestrzenno-przyrodniczym.

Elizabeth Plater-Zyberk wykłada gościnnie na wielu amerykańskich uniwersytetach, jest od lat związana z University of Miami, gdzie pełniła rolę dziekana Wydziału Architektury. Wydala ona również szereg publikacji w dziedzinie architektury i została nagrodzona za swoje osiągnięcia licznymi nagrodami o znaczeniu międzynarodowym.

Dr Krzysztof Palczewski odbiera z rąk Lady Blanki główną nagrodę Instytutu: złoty medal.

Prof. Krzysztof Palczewski

urodzony we Wrocławiu, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych naukowiec jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie badań wzroku. W roku 2012 otrzymał tzw. Polskiego Nobla za ustalenie struktury krystalicznej białka rodopsyny znajdującej się w siatkówce oka i wyjaśnienie molekularnego mechanizmu jej udziału w procesie widzenia.
Pozwoliło to z jednej strony zrozumieć lepiej molekularne podłoże widzenia, a z drugiej stworzyło podstawy do poszukiwań leków mogących pomóc w walce z różnymi zaburzeniami wzroku.

Prof. Palczewski otrzymał wiele międzynarodowych nagród w uznaniu za jego wybitne osiągnięcia, jest on również autorem ponad 500 publikacji naukowych oraz 16 patentów. Wyszkolił także w swojej dziedzinie ponad 100 młodych specjalistów, którzy współpracowali z nim w Palczewski Laboratory zlokalizowanym na terenie Case Western Reserve University w Cleveland, USA.

Lady Blanka wręcza nagrodę specjalną dla architekta Zbigniewa Jarosza

Specjalną nagrodę uznania za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie architektury w świecie otrzymał z rąk Lady Blanki urodzony w Polsce architekt Zbigniew „Zeb” Jarosz. Zaprojektowane przez niego konstrukcje wyróżniają się płynnymi liniami, które harmonijnie łączą wpływy historyczne z elementami modernistycznymi. Zbigniew Jarosz jest znany zwłaszcza z projektów renowacji i konserwacji starych budynków o walorach historycznych w Europie. Obecnie mieszka i pracuje w Miami, gdzie może kontynuować swoją młodzieńczą pasję obcowania z oceanem. Posiada on również uprawnienia kapitana w amerykańskiej straży przybrzeżnej (US Coast Guard).

Ambasador Polski w USA, Piotr Wilczek wręcza nagrodę specjalną Amicus Polonia pani Ruby Bacardi.

Pani Ruby Bacardi, filantropka pochodząca z jednego z najbardziej znanych rodów biznesowych w świecie ( słynne alkohole firmy Bacardi) otrzymała z rąk Ambasadora Polski w USA nagrodę ” Amicus Poloniae” za szczególne wysiłki w promowaniu współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską.
Pani Bacardi od ponad 30 lat popiera działalność Instytutu w Miami a jej galeria sztuki wystawiała wielokrotnie dzieła polskich artystów.

Michał M. Lisiecki Prezes PMPG Polskie Media wraz z Senator Anną Marią Anders wręczają nagrodę specjalną Orła tygodnika Wprost dla Lady Blanki Rosenstiel

Komitetowi organizacyjnemu Balu Polonaise na czele z Lady Blanką Rosenstiel oraz hrabiną Barbarą Pągowską-Cooper należą się szczególne wyrazy uznania za promowanie polskości w tak eleganckiej, prestiżowej formie.

Podczas balu Lady Blanka podziękowała sponsorom, dzięki którym zorganizowanie balu było możliwe. Znaleźli się wśród nich: Bronisław Bajcar, Beata Drzazga, Beata i Wojciech Kulisa, Irena Mc Lean-Laks, Grzegorz Okon i Róża Toroj, Dr. Mark Rosenberg, Rektor Florida International University FIU i Pat Reily. Wielkie podziękowania należą się również sponsorom win, którymi byli: pan Harvey Chapiln z Southern Glazer’s Wines and Spirits, Iwona i Conrad Lowell z Lowell Foods.

Szczególne podziękowania wraz z bukietami kwiatów Lady Blanka przekazała swoim bliskim współpracownikom, którzy przyczynili się do sukcesu balu: pani Beacie Paszyc, dyrektor Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej, pełniącą jednocześnie funkcję Wicekonsulat Honorowego RP w Miami, pani Lynne Schaefer, asystence, pani Barbarze Muse, pracownikowi administracyjnemu oraz pani Jadwidze Gewert, dyrektor Fundacji Chopinowskiej.
Włożyły one wiele pracy i serca w przygotowanie Balu Polonaise. Panie te zadbały również o wspaniałą atmosferę imprezy, gdzie wszyscy goście witani byli z prawdziwą tradycyjną polską gościnnością.

Od lewej: George Byczynski, Caroline Byczynski, Natasha i Zygmunt Staszewski, Maria Byczynski i Ania Navas.

Podczas balu miały także miejsce występy artystyczne. Ciekawy i dynamiczny program polskich tańców folklorystycznych zaprezentował zespół taneczny Polish Folk Dance Company z Nowego Jorku ( zespół może poszczycić się ponad 75-letnią historią działalności i wykształcił kilka pokoleń tancerzy).

Występ zespołu polonijnego Polish Folk Dance Company z Nowego Jorku

Wystąpiła także grupa taneczna New Century Dance Company z Miami, która słynie z łączenia prezentacji tanecznych z elementami teatralnymi w oryginalnej oprawie wykorzystującej najnowszą technologie światła i dźwięku. Założycielką tej grupy jest Maria Carizo Silva, słynna balerenina argentyńska, złota medalistka Instytutu, której mąź jest z pochodzenia Polakiem.

Małgorzata Borkowska-Misztal, Senator RP Anna Maria Anders i Jacek Misztal

Od lewej: Patrick Misiewicz, Piotr Wysocki, Ania Navas, Maciej Matt Koper, założyciel Fundacji „beneDeo”.

Po występach artystycznych gościom, którzy mieli ochotę udać się w taneczny wir na parkiecie przygrywała orkiestra Frank Hubbell Orchestra. Mistrzem Ceremonii balu był w tym roku Douglas Evans, który w sposób profesjonalny i elegancki prowadził tegoroczny bal.

Od lewej: Irenka Sziler, Caroline Byczynski, George Byczynski, Aleksandra Gintrowska i Patrick Misiewicz. Młoda generacja międzynarodowej Polonii.

Dr Renata CYMER i Dr Wojciech CYMER .

Od lewej: Ania Navas, Voytek Putz ( Projekt Ogród Chopina w CHICAGO), Maja Sadowski i Arleta Sziler.

Warto zaznaczyć, że co roku przybywa na bal coraz więcej młodych ludzi. To właśnie oni będą kontynuować rozpoczęte przez Instytut dzieło i przekazywać je przyszłym pokoleniom. Piękna tradycja Balu Polonaise to wydarzenie, na które Polonia czeka co roku z prawdziwą radością. W tym roku goście przybyli z ponad 10 różnych krajów jak np. Argentyna, Belgia, Kanada, Liban, Niemcy, Wielka Brytania i oczywiście Polska.


Od lewej: Lady Blanka, Pat Reily, Hrabina Barbara Pagowska Cooper, Rektor Mark Rosenberg, Beata Drzazga, Beata i Wojciech Kulisa, Bronislaw Bajcar, Howard i Irena Lak

Za swoje zasługi w krzewieniu kultury polskiej Lady Blanka została laureatką wielu odznaczeń i wyróżnień. W tym roku została uhonorowana podczas Balu Polonaise specjalną Nagrodą Orła Tygodnika „Wprost”. Wyróżnienie to przyznawane jest wybitnym osobowościom lub firmom wnoszącym szczególny wkład w rozwój Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawca tygodnika, prezes PMPG Polskie Media, Michał. M. Lisiecki, który wręczał nagrodę wraz z Senator Anders stwierdził w laudacji, iż:
” Lady Blanka jest prawdziwym symbolem, uosobieniem polskości, w jej najlepszym ” eksportowym” wydaniu”.

Od lewej: Michał M. Lisiecki, Prezes PMPG Polskie Media, Ania Navas, Nowy Dziennik i Jerzy Bogdziewicz, inżynier, działacz polonijny.

 

Polonez na zakończenie balu

W niedzielę, następnego dnia po Balu Polonaise miał miejsce w tym samym hotelu Eden Roc uroczysty brunch z udziałem gości honorowych, uczestników balu i artystów z zespołi tanecznego. Była to dodatkowa okazja do spotkań i rozmów, wymiany poglądów i kontaktów. Ta cenna tradycja sprzyja nowym inicjatywom polonijnym a znajomości zawarte na brunchu owocują często dalszą współpracą dla dobra Polski i Polonii w świecie.

Ania NAVAS, dziennikarka Nowego Dziennika, jednego z partnerów medialnych Balu Polonaise.

Autor: Ania Navas, korespondentka z Miami.