Society of Polish American Pre-Health Professionals‎ “Lives in Medicine” conference, August 23rd

 The Society of Polish American Pre-Health Professionals is organizing its inaugural “Lives in Medicine” conference taking place on Saturday, August 23rd from 8 AM to 8PM at The Polish Museum of America at 984 N. Milwaukee Ave in Chicago. The goal of this conference is to encourage professionals and students to share their experiences of medical school application, acceptance, as well as residency and volunteer opportunities. „Lives in Medicine” will provide its participants not only guidance into the possible career paths of the healthcare industry, but also advice from current medical students, medical residents and medical professionals.

The conference program includes:
• Workshops and interactive presentations facilitated by students and professionals in the Medical Doctor, Doctor of Osteopathic Medicine, Physician’s Assistant and Health Systems Management fields
• A resource fair featuring representatives from various medical institutions and organizations, including but not limited to medical schools, PA schools, health systems management programs, and clinical volunteer programs
• Small group mentoring with medical professionals, residents and current students

Conference applications and more information are available at www.spappchicago.com.

Zaproszenie na konferencje ‚Lives in Medicine”, 23 sierpnia, 2014
Society of Polish American Pre-Health Professionals‎ organizuje całodniową konferencję „Lives in Medicine”, która odbędzie się w sobotę 23 sierpnia w Muzeum Polskim w Ameryce, pod adresem 984 N. Milwaukee, Chicago, IL. 60642 w godzinach od 8 rano do 20 wieczorem. Celem tej konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń w zakresie przyjęć do szkół o kierunkach medycznych, procesu składania aplikacji, możliwości wolontariatu i uzyskania rezydentury. Konferencja ta ukaże ścieżkę prowadzącą do zawodu w służbie zdrowia, jak również umożliwi uzyskanie porad od obecnych studentów medycyny, rezydentów i profesjonalistów.

W programie konferencji:
• Warsztaty i interaktywne prezentacje przygotowane przez studentów i lekarzy
• „Resource fair” [Kiermasz zasobów], w którym wezmą udział przedstawiciele szkół medycznych z Illinois, reprezentujących kierunki studiów: Doctor of Medicine, Doctor of Osteopathic Medicine, Health Systems Management oraz Physician’s Assistant (doktora medycyny, doktoramedycyny osteopatycznej, zarządzania opieką zdrowotną, asystenta medycznego)
• Dyskusję z rezydentami i studentami w małych grupach
Aplikację dotyczącą udziału w konferencji oraz dalsze informacje można pobrać ze strony internetowej: www.spappchicago.com