Śladami Kazimierza Bilskiego

https://ckziumragowo.pl/

Pomnik w Skarżysku Kamiennej

Redakcja Polish News, w październikowe popołudnie wybrała się na Skwerek Kazimierza Bilskiego w Skarżysku – Kamiennej, aby tam oddać hold Wielkiemu Polakowi, mocno związanemu z tą świętokrzyską ziemią. Warto jest zatem przybliżyć naszym Czytelnikom kim był wspomniany oficer Wojska Polskiego.

Kim był….

Kazimierz Bilski przyszedł na świat w dniu 10 grudnia 1913 roku w Skarżysku- Kamiennej. Zmarł on natomiast dnia 9 stycznia 1979 roku w Londynie. Był on majorem Polskich Sił Zbrojnych, który uczestniczył w powstaniu warszawskim. Za swoją niezrównaną odwagę i bohaterstwo, został kawalerem Orderu Virtuti Militari.

Pochodzenie

Jego ojciec pracował na skarżyskiej kolei. W roku 1923 rozpoczął on naukę w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym, a następnie po jego ukończenie naukę kontynuował w Korpusie Kadetów we Lwowie. W 1932 roku, zdał on maturę co umożliwiło mu wstąpienie do warszawskiej Szkoły Podchorążych Inżynierii. Na stopień podporucznika został mianowany ze starszeństwem w dniu 15 października 1934 roku.

W Przemyślu

Kazimierz Bilski, po ostatnim awansie został wcielony do 4 Batalionu Saperów w Przemyślu, który w styczniu roku 1939 został przeformowany w 4 Pułk Saperów. W marcu 1939 roku, nadal pełnił służbę we wspomnianym batalionie, na stanowisku dowódcy 1. kompanii.

Wojna Obronna

W czasie kampanii wrześniowej, Bilski był dowódcą 1 zmotoryzowanej kompanii zaporowej. Przeszedł cały szlak bojowy 10 Brygady Kawalerii i w dniu 18 września 1939 roku wraz z całą brygadą przedostał się na Węgry. Następnie przez Jugosławię i Włochy, dotarł w dniu 7 października roku 1939 do Francji. Tam został dowódcą kompanii w Ośrodku Wyszkolenia Oficerów Saperów w Thouars. Już dnia 14 lutego 1940 roku, zgłosił się jako kandydat do przerzutu do Polski.

W Brygadzie Strzelców

W czerwcu roku 1940 po ewakuacji do Wielkiej Brytanii, został dowódcą kompanii saperów. Następnie przeszedł przeszkolenie dywersyjne w ramach szkolenia cichociemnych. W dniu 8 marca 1943 roku, został zaprzysiężony do Armii Krajowej, jako kandydat na lot do Polski. W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku, w ramach operacji lotniczej Wildhorm, został przerzucony do Polski jako emisariusz Oddziału VI w sprawach łączności z Krajem. Po tej operacji awansował na kapitana.

W Warszawie

Po wybuchu powstania warszawskiego, pozostawał w dyspozycji Komendy Obwodu Śródmieście AK. Następnie jako oficer do zadań specjalnych komendanta 4 Rejonu, dnia 12 sierpnia 1944 roku został dowódcą batalionu Rum. E czasie walk zdobył koszary policji przy ul. Ciepłej. W dniu 20 września, pozostawał w dyspozycji dowódcy pułku. Po kapitulacji powstania, Kazimierz Bilski trafił do niewoli niemieckiej. Początkowo przebywał w stalagu Lamsdorf, a następnie w oflagu Murnau. W dniu 6 czerwca 1945 roku, po uwolnieniu z niewoli, wrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie nadal służył w wojsku.

Pod pomnikiem upamiętniającym osobę Kazimierza Bilskiego i jego rodziny w Skarżysku- Kamiennej, Redakcja Polish News złożyła bukiet żółtych stokrotek, które tak lubiła matka naszego bohatera.

Ewa Michałowska – Walkiewicz