Śladami bohatera wojny z bolszewikami

 

Polish News, na swoich długich wędrówkach po Górach Świętokrzyskich, napotkało niewielki Klub Sportowy w Suchedniowie, o dźwięcznej nazwie Orlicz. Zainteresowała nas ta nazwa, która w niebywały sposób wiązała się z nazwiskiem naszego bohatera WP. Sięgnąwszy do kart historii przeczytaliśmy, że Gustaw Dreszer przyszedł na świat dnia 2 października 1889 roku w Jadowie. Zmarł on zaś dnia 16 lipca 1936 roku w Gdyni – Orłowo. Był to żołnierz Legionów Polskich, kawalerzysta, generał Dywizji Wojska Polskiego. Przybrał on w swojej służbie wojskowej, pseudonim Orlicz i tak zapamiętali go bliscy i jego przyjaciele.

 Zawodniczki Klubu Sportowy Orlicz  w Suchedniowie

Jego rodzina
Gustaw Konstanty Orlicz-Dreszer, był synem Jana Augusta adwokata i notariusza. Jego mamą była pani Emilia z domu Rusch. Jego braćmi byli Zygmunt, polityk PPS, Rudolf generał WP oraz Julian oficer i adwokat. W roku 1900, Gustaw wraz z rodziną, przeniósł się do Częstochowy, gdzie jego ojciec założył prywatną kancelarię. W tym mieście bracia Dreszerowie uczęszczali do Gimnazjum Rządowego. Gustaw od najmłodszych lat, interesował się sprawami niepodległościowymi, zatem w wieku szkolnym zaczął działać w konspiracyjnej organizacji młodzieżowej Zet. Jako uczeń, za swoją przynależność i poglądy był aresztowany i więziony przez władze carskie. W 1907 roku, ukończył on IV Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie, a potem podjął on studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie studiował handel na uniwersytecie w Leodium w Belgii, a potem we Francji.


I wojna światowa
Dnia 3 sierpnia 1914 roku, Gustaw został zmobilizowany do armii rosyjskiej. Przydzielono go do 3 szwadronu 14 Mitawskiego Pułku Huzarów. Z oddziału tego, szybko zdezerterował, przekroczył linię frontu i już dnia 14 sierpnia pod miejscowością Brzegi na Kielecczyźnie wstąpił do oddziału Beliny. W październiku roku 1914, Orlicz -Dreszer awansował na porucznika, a już dnia 19 września następnego roku, został rotmistrzem. Walczył w szeregach 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym, był internowany w Szczypiornie.
Dwudziestolecie międzywojenne
W roku 1918, dostał awans na komendanta okręgu wojskowego w Chełmie, gdzie rozbroił stacjonujący tam garnizon austriacki oraz zarządził pobór do 1 Pułku Szwoleżerów. W wojnie 1920 roku, dowodził 1 Pułkiem Szwoleżerów, a następnie IV Brygadą Jazdy. Dnia 31 marca 1924 roku, Orlicz- Dreszer awansował na generała brygady ze starszeństwem.

Śmierć
Zginął śmiercią tragiczną dnia 16 lipca 1936 roku, w katastrofie lotniczej samolotu RWD-9 lecącego nad Gdynią. Do katastrofy doszło o godzinie 14.14. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej podjętej przez kilka statków, zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie samolotu oficerowie. Wrak samolotu doholowano do mola w Orłowie i tu wydobyto ciała ofiar oraz szczątki samolotu.

Polish News wertując karty historii, zgłębił życiorys tego wspaniałego Polaka tym bardziej, że pod jego patronatem, działa Klub Sportowy w Suchedniowie. Jego członkinie, doskonale znają historię Gustawa Orlicza Dreszera i chętnie dzielą się nią z czytelnikami naszego portalu. Polish News, zaproszony został nawet na mecz tego klubu, który pokonał Klub Sportowy z Kunowa.

Ewa Michałowska – Walkiewicz