Ratusz w Gdańsku

Polish News na wystawie kryształów i srebrnych sztućców

Najokazalszym budynkiem starego miasta w Gdańsku, jest ratusz. Przed wiekami, był on siedzibą rajców miejskich. Za pierwszy ratusz gdański, uznaje się przebudowany kantor. Był on wzniesiony jako budynek drewniany, na podstawie przywileju króla Władysława Łokietka z roku 1298.

Historia budynku

Budynek ten przetrwał do roku 1336, kiedy została ukończona kolejna siedziba rajców miejskich, tym razem murowana. Była ona jednak zbyt mała, więc został on rozbudowany. W XIV wieku przebudowano całe Główne Stare Miasto, a w roku 1346, zmieniono ustrój miejski z lubeckiego na chełmiński. Reforma ta uwzględniała, rozdzielenie rady miejskiej, a także wysublimowanie sądownictwa. W roku 1357, istniał na miejscu obecnego ratusza, ratusz tymczasowy. Pierwsza poważna rozbudowa budynku ratusza, rozpoczęła się w roku 1378, kiedy miastu zostało nadane pełne prawo chełmińskie. Kierowana była ta rozbudowa, przez Henryka Ungerdina, ówczesnego mistrza murarskiego nad Motławą.

Resztki historii

Do dnia dzisiejszego, zachował się obrys frontu budynku przed rozbudową, od strony ulicy Długiej. Siedziba rajców miejskich, tuż po podpisaniu pierwszego pokoju z Krzyżakami nie mogła być zbyt wystawna. Dopiero po usunięciu Zakonu Krzyżackiego z miasta, ratusz gdański mógł zostać rozbudowany. W latach 1454–1457, w związku z przybyciem do Gdańska króla Kazimierza Jagiellończyka, nie tylko ratusz został rozbudowany, ale i okoliczne budynki. Podczas przebudowy ratusza, nadbudowano jego poddasze i wymieniono elewację frontową. Pracami kierował wówczas Hans Kreczmar. W latach 1486–1488, została pobudowana wieża ratuszowa, która została wykończona przez Michała Enkingera wysokim hełmem.

 

Złota czara na wino

Druga połowa szesnastego wieku

W latach 1559–1560, wykonano w ratuszu nowy hełm wieży, a także nową elewację zewnętrzną. W roku 1561, na szczycie hełmu ustawiono pozłocony posąg króla Zygmunta Augusta. Bogacące się na pertraktacjach handlowych gdańskie mieszczaństwo, dążyło do podkreślenia pozycji miasta również poprzez nadanie odpowiedniego splendoru ratuszowym wnętrzom. W ich upiększaniu, brali udział twórcy złotego wieku Gdańska tacy jak Izaak van den Block, Hans Vredeman, Willem van der Meer, a także Szymon Herle.

 

Srebrna zastawa misowa

Dalsze prace w ratuszu

Podwyższono wówczas mury budowli, wymieniono okna gotyckie na renesansowe, a wnętrza przebudowano według wzorców weneckich. Widać to było dla przykładu w wystroju Sali Czerwonej, której zdobnictwo przypomina Pałac Dożów w Wenecji.

 

Srebrne kielichy i talerze

Czasy rozbiorów

Zajęcie Gdańska przez Prusy w czasie rozbiorów Polski, spowodowało zmiany w ustroju miasta. Znalazło to też odbicie w nowym układzie funkcjonalnym ratusza. Jak nie trudno się domyśleć, urządzono w jego wnętrzu gabinet burmistrza. Miasto dotkliwie zubożało, zmniejszył się również zakres obowiązków magistratu. Stąd do ratusza przeniosła się administracja terytorialna. W 1910 roku, wykonano drobne remonty w ratuszu, stale go upiększając i nadając mu inne nowoczesne style. Po zakończeniu II wojny światowej, budynek ten ciągle upiększano i rozbudowywano, by był on kolebką naszej rodowej kultury.

W chwili obecnej Polish News, został zaproszony do gdańskiego ratusza, celem zobaczenia wystaw z porcelaną gdańską, kryształowymi naczyniami obiadowymi, jak też na ekspozycję sztućców srebrnych. Wystawa ta, jest szalenie interesująca, a przedstawia ona nie tylko przepiękne zastawy obiadowe. Jest zawarta w nich poezja minionych epok i kultura ich użytkowników. Redakcja Polish News, dziękuje za zaproszenie do gdańskiego ratusza i możliwość wykonania zdjęć.

Tekst i zdjęcia Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]