Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju Konsulatowi RP w Chicago

 Związek Harcerstwa Polskiego – Obwód Chicago dokonał w czwartek, 19 grudnia, uroczystego przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju Konsulatowi Generalnemu RP w Chicago.

Ogień z Betlejem od 1987 roku przekazywany jest przez organizacje harcerzy i skautów z Europy i wielu krajów świata do różnych instytucji, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa i nadziei.

W imieniu Konsula Generalnego RP w Chicago Pauliny Kapuścińskiej Betlejemski Płomień Pokoju od polskich harcerzy odebrał Wicekonsul Konrad Zieliński. –

Harcmistrz Barbara Chałko i jej podopieczni

Dziękujemy harcerzom za ten gest braterstwa i wspólnoty w czasie Bożego Narodzenia. Cieszymy się, że poprzez symbole takie jak ten Związek Harcerstwa Polskiego w Chicago wychowuje młodzież w duchu szacunku dla drugiego człowieka i wartości patriotycznych. Harcerskie inicjatywy takie jak ta kształtują charaktery młodych ludzi i jeszcze bardziej zbliżają Polonię i Polską – mówił konsul.

W tym roku harcerze w Polsce przekazali Betlejemskie Światło Pokoju również m.in. Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju po raz pierwszy zorganizowane zostało w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej. Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r. Do Stanów Zjednoczonych betlejemskie światło pokoju dociera od 2001 r., kiedy to skauci kanadyjscy przekazali je Amerykanom w strefie zero w Nowym Jorku.

Tegoroczne hasło akcji „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!” to nawoływanie do nieustającej pracy nad samym sobą dla wspólnego dobra.

www.chicago.msz.gov.pl

Polish Scouting Organizatin:http://www.zhpchicago.com/