Przegląd Wyborów Prezydenckich 2016

 

Wyborcy Chicago nie tylko oddadzą głos na Prezydenta i Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych ale również będą głosować na Senatora Stanów Zjednoczonych, Kongres, Rewidenta stanu Illinois, inne urzędy legislacyjne, powiatowe oraz sędziów. Wszystkie 2,069 placówek wyborczech w Chicago będzie otwartych w dniu wyborów w godzinach od 6:00 rano do 7:00 wieczorem. Wyborcy miasta Chicago mogą znaleźć adres swojej placówki wyborczej oraz wzór kart do głosowania na stronie internetowej pod adresem www.chicagoelections.com/info. Karty wyborcze 2016 będą zawierać także różne stanowe i lokalne referenda zarówno wiążące jak i opiniodawcze. Wiążące referenda obejmują wprowadzenie “zabezpieczenia” dla stanowych funduszy transportu oraz w niektórych południowych i zachodnich okręgach wyborczych, utworzenia nowego dystryktu podatkowego w celu dostarczenia usług w zakresie zdrowia psychicznego. “Aby zapewnić prawidłowy przebieg wyborów, Komisja Wyborcza miasta Chicago (Chicago Board of Election) zatrudniła ponad 500 śledczych w dniu wyborów. Śledczy będą wysyłani do placówek wyborczych, gdzie przeprowadzą dochodzenie w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek nieprawidłowości w przeprowadzanym głosowaniu oraz śledczy, którzy są przydzieleni do odpowiadania i rązwiązywania zaistniałych problemów telefonicznie,” oświadczyła Przewodnicząca Komisji Wyborczej, Marisel A. Hernandez.

Wyborcy, którzy będą świadkami nieprawidłowego przeprowadzania głosowania lub napotkają się z innymi problemami w dniu wyborów proszeni są o kontakt z Centralnym Biurem Wyborczym “Election Central” pod numerem telefonu (312) 269-7870. Na wszystkie pytania odpowiadać będą pracownicy Komisji Wyborczej miasta Chicago (Chicago Board of Election) oraz kompetentni adwokaci. Linie telefoniczne Centralnego Biura Wyborczego “Election Central” będą czynne tylko w dniu wyborów. W dniu wyborów, wyborcy mogą oddać głos tylko w placówkach wyborczych do których zostali przydzieleni. Wyborcy, którzy oddali głosy w okresie “grace period” lub wczesnym głosowaniu nie mogą ponownie głosować lub zmienić oddanych głosów.

Lista wyborców, którzy oddali głosy, będzie dostępna na elektronicznych tabletach (electronic poll books). Przewodnicząca Hernandez zachęca wyborców do poświęcenia kilku minut w celu zapoznania się z listą kandydatów zanim udadzą się oddać głos. “Zachęcamy wyborców do odwiedzenia stron internetowych ich lokalnych agencji wyborczych w celu znalezienia placówki wyborczej, do której zostali przydzieleni i mogą oddać głos oraz zapoznania się z wzorem kart do głosowania. Strona internetowa Komisji Wyborczej również posiada wersję mobilną. Legalne jest również przyniesienie z sobą listy wybranych selekcji do placówki wyborczej.”

Wyborcy Chicago na stronie internetowej pod adresem chicagoelections.com/info znajdą:  Status rejestracji wyborcy  Placówkę wyborczą do której zostali przydzieleni wraz z dokładną mapą  Wzór kart wyborczych  Status głosowania korespondencyjnego lub wczesnego głosowania Po więcej informacji przed dniem wyborów, wyborcy mogą sprawdzić stronę internetową lub zadzwonić pod numer telefonu (312) 269-7900. DWIE karty do głosowania w Dniu Wyborów W dniu wyborów, wyborcy którzy będą głosować na karcie wyborczej z papieru otrzymają dwie karty do głosowania: pierwsza karta tzw. “CON” zawiera propozycję wprowadzenia poprawki do Konstytucji stanu Illinois i inne lokalne referenda oraz druga karta wyborcza posiada wszystkie urzędy i nazwiska kandydatów. Karty do głosowania korespondencyjnego ważne tylko z datą stempla pocztowego 8 listopada (wtorek) lub wcześniejszą Ponad 100,000 wyborców Chicago złożyło wnioski o kartę do głosowania korespondencyjnego. Jest to najwyższa frekwencja od II Wojny Światowej. “Jest bardzo ważne aby wyborcy, którzy głosują korespondencyjnie pamiętali o tym, iż zwrócone karty do głosowania korespondencyjnego muszą posiadać datę stempla pocztowego 8 listopada (wtorek) lub wcześniejszą,” oświadczyła Marisel A. Hernandez. Karty wyborcze z datą stempla pocztowego w dniu wyborów lub wcześniej będą policzone nawet jeżeli zostaną dostraczone do urzędu Komisji Wyborczej dwa tygodnie po dniu wyborów w terminie do 22 listopada. Jakkolwiek, karty wyborcze z datą stempla pocztowego 9 listopada lub późniejszą nie zostaną policzone. Wyborca, który złożył wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego i nie otrzymał karty wyborczej lub nie może jej zwrócić w terminie drogą korespondencyjną, może oddać głos w placówce wyborczej do której został przydzielonoy w dniu wyborów. Wyborcy muszą przynieść z sobą kartę wyborczą, którą otrzymali korespondencyjnie i oddać sędziemu elekcyjnego w celu jej unieważnienia i/lub podpisać oświadczenie pod przysięgą (affidavit) że nie otrzymali karty do głosowania korespondencyjnego.

Przedwyborcza wysyłka & Spis Rejestraji Wyborców W przygotowaniu do prezydenckich wyborów, Komisja Wyborcza miasta Chicago 20 października przeprowadziła tzw. “canvass” wysyłając do wszytkich zarejestrowanych wyborców zawiadomienie o wyborach. W zawiadomieniu zawarte są informacje dotyczące adresu placówki wyborczej, do której wyborca został przydzielony do oddania głosu w dniu wyborów, jak również adresy najbliższych placówek lub placówki wczesnego głosowania oraz informacje dotyczące głosowania korespondencyjnego. Do nadchodzących wyborów zarejestrowało się jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy (1.570) wyborców. Dzięki rejestracji przez internet oraz rejstracji w okresie wczesnego głosowania, jest to najwyższa frekwencja rejestracji od początku lat 1990. Rejestracja wzrosła o 14.8% porównując z rejestracją w 2012 roku, gdzie zarejestrowanych zostało jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy (1.368) i jest wyższa o 4.9% porównując z rejestracją w 2008 roku, która wynosiła jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy (1.498). Zgodnie z prawem federalnym, wyborca którego status może być “nieaktywny” (inactive) i który nie zmienił adresu zamieszkania może łatwo odnowić prawo swojego głosu w dniu wyborów, w placówce wyborczej do której został przydzielony. Wystarczy, iż wyborca podpisze oświadczenie pod przysięgą (affidavit) i w razie konieczności przedstawi dowód tożsamości (ID) udowadniając, iż w dalszym ciągu mieszka pod adresem, pod którym się rejestrował.

NOWOŚĆ: Rejestracja w Dniu Wyborów Wyborcy, którzy zmienili adres zamieszkania lub po raz pierwszy potrzebują się zarejestrować do głosowania mogą znaleźć swoją placówkę wyborczą na stronie internetowej pod adresem chicagoelections.com/info. Wyborcy, którzy udadzą się do swojej placówki wyborczej mogą zarejestrować się do głosowania w dniu wyborów. Wymagane jest przedstawienie dwóch dokumentów tożsamości, co najmniej jeden z nich musi posiadać wyborcy aktualny adres zamieszkania. Jeżeli wyborca znajdzie się w niewłaściwej placówce wyborczej, sędziowie elekcyjni za pomocą elektornicznych tabletów, skierują wyborcę do właściwej placowki wyborczej. Za pomocą elektronicznych tabletów sędziowie elekcyjni mogą również wysyłać do wyborcy sms z numerem okręgu wyborczego oraz adresem placówki wyborczej, do której wyborca został przydzielony. Wyborcy, którzy nie posiadają dokumentu tożsamości (ID) lub nie chcą udać się do swojej placówki wyborczej w ich okręgu wyborczym, mogą oddać głos na tzw. warunkowej karcie do głosowania “provisional ballot”. Karty wyborcze “provisional” są przechowywane osobno. Wyborca ma tydzień na dostarczenie dokumentu tożsamości (ID) w celu udowodnienia rejestracji. Władze wyborcze mają 14 dni na zdecydowanie czy głos oddany na karcie wyborczej “provisional” zostanie policzony.

Zgdonie z prawem, jeżeli wyborca w dniu wyborów zarejstruje się do głosowania i odda głos na warunkowej karcie wyborczej w niewłaściwej placówce, karta nie zostanie policzona. “W dniu wyborów będziemy mieć dwa elektoniczne tablety w każdej placówce wyborczej, dzięki którym ułatwimy proces zarówno wyborcom już zarejestrowanym jak i tym którzy w dalszym ciągu potrzebują się zarejestrować,” oświadczyła Przewodnicząca Hernandez. “Ponadto, w 27 okręgach wyborczych gdzie była wysoka frekwencja wyborcza w prawyborach, będzimy posiadać dodatkowy trzeci tablet elektroniczny. Większość tych 27 okręgów wyborczych znajduje się w pobliżu kampusu UIC, University of Chicago, Loyola, DePaul, Columbia oraz Roosevelt.