Prelekcja na temat kultury żydowskiej

W świętokrzyskiej wsi Rudnik, została zorganizowana zabawa, na której przypomniano zebranym gościom o kulturze żydowskiej i powiązaniach polsko- żydowskich. Skończyła się ona wspólnym śpiewaniem znanych żydowskich utworów, chociażby takich jak melodia z filmu „Skrzypek na dachu”.

Prelekcja Jana Długaszewskiego

Najważniejszym aspektem kultury żydowskiej jest zawieranie małżeństw. Małżeństwa żydowskie przez wieki były aranżowane podobnie jak małżeństwa chrześcijańskie. Sytuacja ta zmieniła się w XX wieku, jednak nawet dzisiaj ortodoksyjni Żydzi zwracają się o pomoc do swata (szadchana), Pierwszym małżeństwem żydowskim, które zostało zaaranżowane przez swata był związek Izaaka i Rebeki. Jak czytamy w Biblii, Abraham wysłał sługę w swoje rodzinne strony, aby przywiózł on stamtąd żonę dla Izaaka. Funkcja szadchana, jest niezwykle ceniona w środowisku żydowskim. Według Talmudu sam Bóg w czterdziestym dniu od momentu poczęcia każdego człowieka, decyduje o jego życiowym partnerze. Szadchan jest więc pewnego rodzaju pomocnikiem Boga. Swoją pracę zaczyna od zbierania szczegółowych informacji o kandydatach do małżeństwa, które dotyczą ich charakteru, wykształcenia, rodziny, zdrowia, zainteresowań i sytuacji finansowej. Następnie, zapoznaje młodych ze sobą. Jeśli para zdecyduje się pobrać, ważną rzeczą jest ceremonia zaręczyn.

Zaręczyny

Zaręczyny żydowskie (zwane kidduszin lub erusin) w odróżnieniu od zaręczyn zawieranych przez chrześcijan nie mogą zostać zerwane. Dawniej, podczas ceremonii zaręczyn, rodzice przyszłej pary młodej podpisywali kontrakt (tenaim) określający zobowiązania finansowe dotyczące posagu. Jeżeli już tenaim jest podpisywany, zawiera on datę ślubu i podział kosztów z związanych z organizacją wesela. Tenaim jest sygnowany przez dwóch świadków. Następnie, odczytuje się go publicznie. Zaraz potem matki przyszłych nowożeńców tłuką talerz. Symbolizuje to nierozerwalność zaręczyn. Po zebraniu fragmentów rozbitego talerza, następuje poczęstunek.

Tę piękną prelekcję, zakończyła zabawa i wspólne śpiewy. A szczególnie uhonorowana była redakcja Polish News, za co dziękujemy.

Ewa Michałowska -Walkiewicz