Pontyfikat

ten Pontyfikat był nie z tej Ziemi

tylko z Wyżyny Boskiej
świat oddech wstrzymał, kierunek zmienił

w solidarności z Polską

 ten Pontyfikat był niepowtarzalny
jak Jego Autor, Przewodnik
być, mieć w zasięgu świat realny

Kto może? Boski Stronnik

wywiódł nas z domu ciężkiej Niewoli

dał żyć miłością olbrzyma

w nadziei, że Bóg pozwoli

byt Niepodległej utrzymać

AMDG 5/17/20