Pomysł na majówkę – Białystok plus Supraśl

Białystok jest największym miastem w północno-wschodniej Polsce – prawie 300 tys. mieszkańców. Jako stolica województwa podlaskiego jest regionalnym centrum administracyjnym, gospodarczym, naukowym i kulturalnym. W 1859 roku, w Białymstoku urodził się Ludwik Zamenhof – twórca języka esperanto. Stworzony przez niego język jest obecnie najpopularniejszym międzynarodowym językiem pomocniczym.

Stolica Podlasia leży na Wysoczyźnie Białostockiej (część Niziny Północnopodlaskiej) nad rzeką Białą (lewy dopływ Supraśli). Białystok jest jednym z najbardziej zielonych miast Polski. Tereny zielone (parki, skwery i lasy) zajmują 32% powierzchni Białegostoku. Zaledwie 30 km na zachód od Białegostoku leży Narwiański Park Narodowy.
W Białymstoku znajduje się 258 zabytkowych obiektów. Wśród nich są m.in. zabytki sakralne (8), zespoły pałacowe (6) i budynki mieszkalne (88).

Największą atrakcją miasta jest Pałac Branickich wraz z otaczającymi go ogrodami. Wybudowano go w XVII wieku w stylu gotycko-renesansowym. Pod koniec II wojny światowej, w 1944 roku, rezydencję zburzyli i spalili wycofujący się Niemcy. Odbudowę pałacu rozpoczęto tuż po zakończeniu wojny w 1946 roku – trwała14 lat. Do rezydencji przylega barokowy park o powierzchni ok. 9,7 ha, w którym znajdują się cztery fontanny, 24 pomniki oraz ponad 50 drzew ze starego drzewostanu. Pałac Branickich nazywany jest Wersalem Podlasia, Wersalem Północy oraz Polskim Wersalem. Obecnie, zabytek jest siedzibą białostockiego Uniwersytetu Medycznego.

Rynek Kościuszki jest jedną z wizytówek Białegostoku. Jest to reprezentacyjna promenada leżąca w centrum miasta. Przy Rynku Kościuszki stoi wiele zabytków posiadających dużą wartość historyczną. Najbardziej efektowna jest zachodnia pierzeja, którą tworzą kamieniczki z kolorowymi fasadami. Na rynku stoi późnobarokowy ratusz z wieżą zegarową wybudowany w latach 1745-1761. Ten zabytkowy budynek rozebrano w czasie II wojny światowej – na szczęście odbudowano go w latach 50. Obecnie w ratuszu znajduje się Muzeum Podlaskie – dział archeologii i galerii malarstwa polskiego.
Jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych Białegostoku jest zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W skład zespołu wchodzi Stary Kościół Farny z okresu późnego renesansu (1617–1626) będący najstarszą murowaną budowlą w Białymstoku oraz dobudowana do niego w latach 1900-1905 ogromna neogotycka katedra pełniąca funkcję bazyliki katedralnej arcybiskupa białostockiego.

W Białymstoku od wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości. Ukształtowało to specyficzny charakter miasta oraz sprawiło, że obok zabytkowych kościołów katolickich stoją również cerkwie i synagoga. Na uwagę zasługuje przede wszystkim wybudowany na planie krzyża greckiego prawosławny kościół św. Mikołaja. Jest to budowla klasycystyczna (1843–1846) powstała w późnobizantyjskim stylu krzyżowo-kopułowym. Swoim wyglądem nawiązuje do cerkwi św. Aleksandra Newskiego z Sankt Petersburga.
Będąc w Białymstoku warto odwiedzić oddalony zaledwie o 16 km Supraśl. Supraśl to ok. 5-tysięczne miasto leżące nad rzeką Supraślą w otoczeniu Puszczy Knyszyńskiej. Ze względu na swe walory ekologiczne miasto uzyskało status uzdrowiska. Jego największymi atrakcjami są: Klasztor Męski Zwiastowania NMP z Cerkwią Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, Kościół św. Trójcy (neobarokowy kościół wybudowany w latach 1861-1865), Pałac Buchholtzów (dworek stanowiący własność rodziny Buchholtzów, obecnie Liceum Plastyczne), Dom Ludowy (drewniany budynek w stylu modernistycznym z 1934r.), Kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (zbudowany w 1885 r. w stylu neogotyckim) oraz Dom Ogrodnika zwany Starą Pocztą (drewniana chata z XVIII w., w której mieszkali klasztorni ogrodnicy).

foto: Slowacki/Wikimedia

http://ttg.com.pl/