Polskie bohaterstwo i Orlęta lwowskie

 Mianem Orląt Lwowskich, określa się najmłodszych mieszkańców Lwowa, którzy widząc brak regularnych oddziałów Wojska Polskiego w listopadzie roku 1918, jako ochotnicy walczyli z nacierającym wojskiem ukraińskim.

Najmłodsi bohaterowie

W skład wspomnianych oddziałów Orląt Lwowskich, wchodzili studenci, młodzi robotnicy i uczniowie szkół średnich. W walkach o Lwów, uczestniczyły z z bronią w ręku około 6022 osoby, w tym 1374 uczniów szkół powszechnych i średnich. Wiek 2640 walczących Orląt, nie przekroczył 25 roku życia, najmłodszy obrońca miasta, miał zaledwie 9 lat. Kolejny mały bohater, Antoś Petrykiewiecz mający wówczas 13 lat, został kawalerem Orderu Wirtuti Militari. Pierwsze walki o Lwów, rozpoczęły się w dniu 1 listopada 1918 roku.

Polska Organizacja Wojskowa

Na początku listopada 1918 roku, rozpoczęła swoją działalność, oparta na idei komendanta Józefa Piłsudskiego, Polska Organizacja Wojskowa. W dniu 28 października, została utworzona w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna, która miała przejąć władzę nad Galicją instalując we Lwowie, centrum władzy. W austriackich jednostkach wojskowych, we Lwowie było w tym czasie kilka tysięcy żołnierzy narodowości ukraińskiej. Jednostki te miały swoje siedziby w koszarach przy ulicy Kurkowej, św. Piotra, Jabłonowskich i Zyblikiewicza. Polskich oficerów, którzy służyli wcześniej w tych oddziałach, dowództwo austriackie usunęło z obejmowanych stanowisk.

W obliczu zagrożenia

Dnia 1 listopada 1918 roku, nad ranem żołnierze podlegający Ukraińskiemu Komitetowi Wojskowemu opanowali większość gmachów publicznych we Lwowie. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, w zachodniej części miasta powstały dwa polskie punkty oporu z nieliczną i słabo uzbrojoną załogą. Była to szkoła im. Henryka Sienkiewicza, w której znajdował się batalion kadrowy WP pod dowództwem kapitana Zdzisława Trześniowskiego i Dom Akademicki z niewielką grupą żołnierzy POW. Obie placówki rozpoczęły akcję obronną. Wkrótce powołano Naczelną Komendę Obrony Lwowa na czele z kapitanem Czesławem Mączyńskim. Początkowo Komenda Naczelna nie panowała nad nowymi sukcesywnie powstającymi grupami i oddziałami polskimi, które w walce opanowały szereg kluczowych pozycji. Ponieważ większość mężczyzn zdolnych do służby wojskowej znajdowała się w wojsku albo w obozach jenieckich, oddziały obrońców składały się przeważnie z młodzieży, często niepełnoletniej.

Broń zdobyta na wrogu
W pierwszych dniach prowadzonych walk, polska młodzież zdobywała broń na przeciwniku, a następnie z austriackich magazynów. Zaczęto organizować różne oddziały wojskowe, takie jak piechota, artyleria, kawaleria, a nawet oddział techniczny i lotniczy. Jednym z dowódców tej walki był podpułkownik Karol Baczyński. Po sukcesach oddziałów polskich, dnia 10 listopada 1918 roku, cała zachodnia część miasta Lwów, znalazła się w rękach polskich.

 


Młodzi dla ojczyzny

W dniu 22 listopada 1918 roku, miasto Lwów zostało opanowane przez zamieszkujących je Polaków. Obrona oblężonego przez wojska ukraińskie Lwowa, pozbawionego dostaw wody i elektryczności, trwała aż do połowy roku 1919. Wtedy to, regularne wojska polskie przybyłe z odsieczą, skutecznie przerwały oblężenie. W okresie walk o Lwów, regularne oddziały Ukraińskich Strzelców Siczowych, zostały powstrzymane przez oddziały polskiej młodzieży, nasze polskie Orlęta.

W dniu 1 listopada, kiedy to wspominamy obronę Lwowa, warto jest wspomnieć prawdziwych polskich bohaterów, jakimi były Orlęta Lwowskie.

Ewa Michałowska – Walkiewicz