Polski Kopciuszek ze Śląska

Joanna Schaffgotsch z mężem, Hansem Ulriciem Schaffgotschem-https://odkrywajacslask.wordpress.com

Joanna Schaffgotsch

Joanna Schaffgotsch z domu Grycik urodziła się dnia 29 kwietnia 1842 w Porembie, dziś dzielnica miasta Zabrze. Zmarła natomiast dnia 1 czerwca 1910 roku w Kopicach. Była to dziedziczka fortuny Karola Goduli, nobilitowana w roku 1858 z dodaniem do nazwiska von Schomberg-Godula, żona hrabiego Hansa Ulryka Schaffgotscha. Redakcja Polish News, wybrała się zatem na Górny Śląsk, aby tam szukać śladów polskiego Kopciuszka.

foto:http://wiekdziewietnasty.wikia.com/wiki/

Śląski Kopciuszek

Joanna, znana jest jako śląski Kopciuszek. Ojciec jej Jan, pracował jako komornik, a zmarł w 1845 roku. Po śmierci męża Antonina z domu Hayn pokojowa w domu Karola Goduli, matka Joanny nie zajmowała się swymi dziećmi. Tak więc od 1846 małą Joanną w domu Karola Goduli, opiekowała się służąca Emilia Lukas. Fortuna jaką zgromadził śląski przedsiębiorca, była jedną z największych w dziejach Górnego Śląska. Niestety nie miał on dzieci, więc nie było też dziedzica zgromadzonych przez niego dóbr. Był człowiekiem samotnym i fizycznie okaleczonym. Jego brzydota i ponury charakter działała odpychająco na otoczenie. Jedynie Joanna nie okazywała strachu i nie czuła lęku do niego. Karol ujęty jej bezpośredniością, polubił ją do tego stopnia, że postanowił się nią zaopiekować. Karol Godula opłacił opiekę i edukację Joanny, jednak gdy miała zaledwie 6 lat, zmarł. Ustanowił ją swą uniwersalną sukcesorką, a swych krewniaków, do których nie miał zaufania, zadowolił jedynie legatami pieniężnymi. Joanna odziedziczyła zatem: 4 kopalnie galmanu i połowę udziału w kolejnej, 6 kopalni węgla, 4 majątki ziemskie łącznie prawie 70 tysięcy mórg pola i prawie 3,5 tys. mórg lasu.

Hrabina Joanna z dziećmi. Foto:www.palacsulislaw.pl/en/hotel-en/history-of-the-palace/

Tytuł szlachecki

Dnia 6 października 1858 roku, roku król Prus Fryderyk Wilhelm, nadał Joannie szlachectwo niemieckie z herbem, zmieniając nazwisko Grycik na von Schomberg-Godula. Dnia 15 listopada tego samego roku Joanna została żoną hrabiego Hansa Ulricha Schaffgotsch z Cieplic. Różniło ich wiele rzeczy, on niemajętny wywodzący się z historycznej arystokracji z licznymi koligacjami z europejskimi dynastiami, a ona córka służącej, ale za to bardzo bogata, niedawno nobilitowana na szlachciankę. Choć mariaż ten był planowany, to okazał się wielce udany. Przeżyli oni ze sobą kilkadziesiąt lat. Zamieszkali w wybudowanym niemalże bajkowym pałacu w Kopicach.

Podział majątku

W 1906 roku, Joanna podzieliła swój majątek na pięć części. Po jednej dla każdego z dzieci i wnuków. Zmarła 21 czerwca 1910 roku w swojej rezydencji w Kopicach. W 1945 żołnierze Armii Czerwonej, wyciągnęli z mauzoleum rodu Schaffgotsch ciało jej i męża i sprofanowali. Zwłoki zostały następnie pochowane w zbiorowej mogile obok mauzoleum.

Niestety nie znalazła nasza redakcja większych śladów pani Joanny na Górnym Śląsku. Ale za to znalazła wiele o niej cennych informacji.

Złote Gody Joanny i Hansa Urlicha Schaffgotsch. Foto: https://www.kopice.org/wspomnienia-hrabiego-schaffgotscha

Ewa Michałowska – Walkiewicz