Polscy maklerzy budują europejską markę

Office Building

– Dla współczesnych inwestorów, aktywnych na międzynarodowych rynkach finansowych, pojęcie granic nie istnieje. Ten mechanizm działa też w drugą stronę, domy maklerskie stają przed możliwością oferowania swoich usług na wielu rynkach równocześnie – powiedział Jakub Zabłocki, Prezes Zarządu X-Trade Brokers. – Europejscy inwestorzy poszukują przede wszystkim nowych możliwości dywersyfikacji portfela przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych i zarabiania także na spadkach. Już teraz zapewniamy im dostęp do rynku Forex, w ślad za nim myślimy o uzupełnieniu oferty o parkiet GPW i docelowo o lokalne rynki giełdowe.

Tę opinię potwierdzają statystyki. W ciągu roku liczba klientów czeskiego oddziału przekroczyła

1, 000 osób. Liczba pobrań wersji demonstracyjnej systemu X-Trader i uczestników gier inwestycyjnych jest o 50 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w Polsce. Działający od początku 2008 r. oddział w Hiszpanii może pochwalić się rezultatami podobnymi do osiągniętych w ciągu pierwszych miesięcy przez polską centralę. Dzieje się to przy dostępie tylko do części oferowanych przez XTB narzędzi inwestycyjnych. Obejmuje on początkowo tylko instrumenty pochodne rynku pozagiełdowego – kontrakty CFD na waluty, towary i indeksy. W oddziałach zagranicznych wdrażany jest system transakcyjny handlu opcjami, trwają przygotowania do poszerzenia oferty o rynki akcyjne – lokalne i warszawski.

– W akcje na GPW w Warszawie za naszym pośrednictwem mogą już inwestować polscy klienci i zaobserwowaliśmy związany z tym dostrzegalny wzrost obrotów. Spodziewamy się, że udostępnienie rynków giełdowych klientom zagranicznych oddziałów zaowocuje przyspieszeniem rozwoju całej sieci – dodał Jakub Zabłocki.
Logo of Dom Maklerski Sa

Trwają obecnie przygotowania do uruchomienia kolejnych oddziałów. We Włoszech wystartuje on 15 maja podczas bardzo ważnych dla włoskiego rynku finansowego targów Investement and Trading Forum w Rimini. Oddział słowacki ruszy nieco później, wniosek o zgodę na jego uruchomienie rozpatruje Komisja Nadzoru Finansowego. To jednak nie koniec planów. W przyszłym roku przewidywane jest uruchomienie oddziałów w Niemczech i Rumunii. X-Trade Brokers chce ponadto zaistnieć na rynku azjatyckim.

Robert Kosowski, Piotr Talarek
www.gazetaautorow.pl