Polscy artyści proszeni są do wspólnego tworzenia tomiku „Niewiniątko”

 

Zapraszamy polskich poetów, malarzy, grafików i fotografów emigracyjnych z całego świata do wzięcia udziału w naszym nowym tomiku „Niewiniątko”, który będzie wydany pod koniec 2014 roku.

Całkowity dochód ze sprzedaży tomiku – wydanego dzięki pomocy wielu organizacji, grup polonijnych oraz osób prywatnych – przeznaczony będzie na Akcję Charytatywną Związku Harcerstwa Polskiego w Kalifornii, której częścią jest pomoc polskiemu harcerstwu w Kazachstanie.
Będzie to już dziewiąte z kolei wydawnictwo o takim przeznaczeniu.

Tematem tegorocznego tomiku jest „Dziecko”

Prosimy o przesłanie do nas wierszy, kopii obrazów, rysunków lub artystycznej fotografii związanych z tematem drogą elektroniczną do Bogusi Kizior
Od 1 maja do 30 czerwca 2014
na adres email:
[email protected]

Wiersz – maksymalnie 32 linijki i 40 znaków literowych w każdej linijce w Microsoft Word, polską czcionką, orientacja pionowa

Obraz – przeskanowany obraz lub zdjęcie rozdzielczość minimum 300 dpi, format jpg, orientacja pionowa

Fotografia artystyczna – rozdzielczość minimum 300 dpi, format jpg, orientacja pionowa
a także:
Zdjęcie portretowe autora – rozdzielczość minimum 300 dpi format jpg, orientacja pionowa

Nota biograficzna – maksymalnie 120 słów polską czcionką

Organizatorzy mogą nie dopuścić do druku lub poprosić o wymianę na inne, tekstów, obrazów i fotografii nie odpowiadających celowi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nanoszenia koniecznych do druku zmian.

Każdy z artystów otrzyma jeden bezpłatny tomik oraz bedzie miał możliwość zakupienia dla siebie większej ilości po cenie druku plus przynajmniej 50% w dolarach amerykańskich. Pamiętając o celu tomiku – liczymy, że artyści pomogą rozprowadzić znaczną ilość wydanych tomików w swoich środowiskach.

Informacje o Akcji Charytatywnej ZHP w Kalifornii, można uzyskać u hm. Ryszarda Urbaniaka, email:
[email protected]

Dziękujemy,
Bogusia Kizior
Ryszard Urbaniak, hm.