Polonijny Kandydat do Senatu Rzeczypospolitej, Dr hab. n. med. MAREK RUDNICKI

Marek Rudnicki to nasza szansa – dlatego powinniśmy głosować na niego.

Dr hab. n. med. MAREK RUDNICKI, profesor chirurgii w University of Illinois w Chicago; Chairman, Dept. of Surgery Ross University School of Medicine

Marek Rudnicki

Zasadnicze kierunki programowe Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej

 • Zgoda narodowa, zarówno w kraju jak i w środowiskach za granicą.

 • Kompleksowy program narracji historycznej w kierunku prawdziwego wizerunku Polski i Polaków.

 • Rozbudowa Programów wspierania Polaków na Kresach, z ułatwieniem ich repatriacji do Polski.

 • Opracowanie strategii zachęcającej Polaków z całego świata do Powrotów do Polski.

 • Ochrona wartości narodowych i patriotycznych, w tym jednoznaczne NIE dla roszczeń wobec mienia bezspadkowego w Polsce, zgodnie ze światowymi standardami prawa.

 • Wypracowanie nowego modelu relacji między Polska a Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, w tym ustanowienie odrębnego „polonijnego” okręgu wyborczego do Senatu.

 • Podjęcie wszelkich niezbędnych działań dla rozwiązań korzystnych dla emerytów powracających do Kraju.

 • Działania na rzecz rozbudowy relacji naukowych, kulturalnych i ekonomicznych między Macierzą a Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.Informacje profesjonalne

 • dyrektor Rezydencji Chirurgicznej w Advocate Medical Center w Chicago,

 • członek Board of Directors Metropolitan Chicago Chapter oraz Governor w American College of Surgeons,

 • członek wielu innych amerykańskich i polskich towarzystw medycznych

 • były doradca ministra zdrowia (2001–2002)

 • prezydent Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych (2009 – 2016),

 • Honorowy Prezes Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych od 08 marca 2018r. http://poloniamed.org/prezesi-honorowii/

 • prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago

 • przewodniczący Komitetu Naukowego VII, VIII i IX Kongresu Polonii Medycznej w Toruniu (2010), Krakowie (2013) i Warszawie (2016)

 • Inicjator i współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych. Promotor lekarzy polskiego pochodzenia w krajach byłego bloku sowieckiego. Jest członkiem Collegium of Eminent Scientists zrzeszającego najbardziej prominentnych przedstawicieli polskiej nauki na emigracji. Pełni funkcję Przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej „Wiadomości Lekarskich”

 • Od 17 lat prowadzi założony przez siebie Polsko Amerykański Program Walki z Rakiem Piersi “Amber Coalition”. http://www.ambercoalition.org

Działalność społeczna i polityczna

 • Autor programów w amerykańskiej sieci radiowej National Public Radio upamiętniających wkład Polski i Polaków w zwycięstwo nad Niemcami podczas II Wojny Światowej wspominających przeobrażenia polityczne po upadku komunizmu w 1989 roku oraz informujących Amerykanów o wstrząsie narodowym w obliczu tragedii smoleńskiej w 2010 roku.

 • Był inicjatorem i współorganizatorem wielu skutecznych akcji środowisk polonijnych protestujących przeciwko szkalowaniu Polski i Polaków

 • Był Vice Prezesem Komisji ds. Godnego Imienia Polski i Polaków

 • Członek krajowych struktur opozycyjnych lat 1980tych, współzałożyciel Solidarności w Śląskiej Akademii Medycznej

 • doradca i konsultant tworzenia struktur Solidarności oraz strajków w innych zakładach pracy.

 • Reprezentował środowisko medyczne w regionalnych i krajowych organach akademickiej służby zdrowia Związku w latach 1980 – 1987

 • Dzięki jego działaniom, wielu postrzelonych przez Oddziały ZOMO górników Kopalni Wujek uniknęło, wbrew planom władz stanu wojennego, zidentyfikowania i leczenia w szpitalach zmilitaryzowanych

 • Był wieloletnim członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy w stanie wojennym

 • Jest członkiem współzałożycielem Akademickiego Komitetu Honorowego Andrzeja Dudy oraz Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Katowicach

 • Organizator Międzynarodowych Konferencji „Patriotism, Heritage and Medicine” kierowanych do środowisk poza polonijnych a upamiętniających wkład lekarzy i ludzi świata medycyny w odzyskanie niepodległości polski oraz walkę z najeźdźcami podczas II Wojny Światowej

 • Współorganizator programu spotkań z Kongresmenami poświęconymi promocji wizerunku Polski i polskich interesów w USA

 • W uznaniu dla działalności w różnych formach życia Polonii, w 2018 roku nominowany został do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszalku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest w Radzie jednym z dwóch przedstawicieli USA. Rada liczy w sumie 16 osób z całego świata.

Odznaczenia

 • Laureat wielu nagród i odznaczeń krajowych i zagranicznych odznaczony m.in.

  • Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Katowickiego

  • Medalem „Honoris Gratia” Prezydenta Miasta Krakowa

  • wyróżniony Platynowym Laurem Ambasadora Spraw Polskich i honorowym tytułem Ambasadora Polskich Kongresów

  • Był wybrany Człowiekiem Roku, Polonusem Roku i Wybitnym Polakiem za Granicą.

  • Otrzymał Medal Honorowy za Zasługi dla Obrony Praw Człowieka od Rzecznika Praw Obywatelskich

  • Zloty Medal za Zasługi dla Kościoła i Narodu. Jest laureatem Gloria Medicinae – najwyższego odznaczenia przyznawanego lekarzowi przez polskie środowisko medyczne

  • Otrzymał wiele innych wyróżnień za swoja długoletnią pracę zawodową i społeczną oraz promowanie współpracy między lekarzami w Polsce i tymi pracującymi poza jej granicami

  • Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Inne

 • Był lekarzem wypraw himalajskich z udziałem najwybitniejszych polskich himalaistów, uczestniczy w turniejach tenisowych oraz zawodach narciarskich.

 • Żonaty od wielu lat, dwoje dzieci, dwie wnuczki

 • Więcej informacji o Profesorze:

https://marekrudnicki.pl/

https://www.facebook.com/marekrudnickisenat/

Foto: archiwum kancelarii Senatu