Polish News z wizytą w Bibliotece Prezydenckiej im. Busha

Dallas, Teksas:  Biblioteka Prezydencka i Muzeum im. George’a W. Busha jest otwarta dla publiczności od kwietnia 2013 roku w Dallas, w Teksasie przy Uniwersytecie Metodystycznym (Southern Methodist University).  Biblioteka znajduje się w pięknym parku miejskim w otoczeniu typowych dla Teksasu drzew, trawy i kwiatów.

Biblioteka i Muzeum posiadają ogromne zasoby archiwalne materiałów do studiowania życia i kariery politycznej 43-go prezydenta USA w czasie pełnienia przez niego dwóch kadencji prezydenckich USA ale także wcześniejsze lata, gdy był gubernatorem Teksasu.  Zasoby bibloteczne pozwalają na lepsze zrozumienie nie tylko prezydentury, ale także historii Stanow Zjednoczonych, podejmowanych ustaw.

Zwiedzający mogą znaleźć w Muzeum stałe wystawy, dokumenty, materialy wizualne i interaktywne pokazujące ważne wydarzenia z czasow administracji prezydenta George’a W. Busha w Bialym Domu. Materiały mają pomóc zwiedzającym lepiej zrozumieć w jaki sposob podejmowane były ważne decyzje dla USA.  Ułatwiają to interaktywne media.

W archiwach Biblioteki studenci i naukowcy mają dostęp do ogromnej ilości dokumentów i materiałów pokazujących różne wydarzenia w amerykańskiej historii. Znajduje się tam około 70 milionów dokumentów drukowanych, około 200 milionów e-maili, wiele materiałów audiowizualnych oraz okolo 4 milionów zdjeć. Materiały edukacyjne mają angażowac srtudentów, naukowców i odwiedzajacych do lepszego zrozumienia funkcjonowania amerykańskiego rządu i wspólnej historii.

Muzeum pokazuje szczegolne wydarzenia w historii Stanów Zjednoczonych i świata w niezwykłym czasie. Wystawa pokazuje wydarzenia z 11 września, 2011 roku i odpowiedź prezydenta i kraju po atakach z 11 wrzesnia. 

Teatr o nazwie The Decisions Points Theatre/Punkty Decyzyjne, oprowadza zwiedzających przez główne wydarzenia, okresy decyzyjne w czasie prezydentury Busha, Jr.  

W Muzeum znajduje się pełno-wymiarowa replika Pokoju Owalnego/the Oval Office, gdzie urzęduje Prezydent Stanow Zjednoczonych, z wszystkimi elementami wyposażenia Pokoju Owalnego.

Wystawa „Życie w Białym Domu/Life in the White House” pokazuje zwiedzającym publiczne i prywatne części Białego Domu, gdzie mieszka Rodzina Prezydencka w czasie pełnienia urzędu.

Muzeum posiada także tymczasowe ekspozycje, które sa zmieniane co pewien czas, które są uzupełnieniem głównych, stałych wystaw i ilustrują tematyke nawiązującą do ważnych wydarzeń w Bibilotece i Muzeum im George’a W. Busha.

W uroczystości otwarcia Biblioteki w kwietniu 2013 roku uczestniczyli wszyscy żyjący prezydenci USA: George W. Bush z małżonką Laurą, jego ojciec George H. Bush z małżonką Barbarą, urzędujący prezydent Barack Obama z małżonką Michelle, Bill Clinton z małżonką Hilary Clinton, Jimny Carter z małżonką.  

 Andrzej Mikołajczyk przed wejściem do biblioteki

Biblioteka 43. Prezydenta USA zostala zbudowana za sumę blisko $500 milionów dolarów, w więszości z prywatnych środków. 

 Połldniowy Uniwersytet Medodystyczny/Southern Methodist University (SMU), gdzie znajduje się Muzeum i Bilioteka im. George’a W. Busha,  jest uniwersytetem o światowym zasięgu na którym studiuje okolo 11,000 studentów, na siedmiu różnych wydziałach.

Prezydent George W. Bush Jr. pełnił  swój urząd wraz z małżonką Laurą od 2001 roku do 2009 roku.  Wcześniej pełnił urząd gubernatora stanu Teksas. 

 W USA znajduje się 13 prezydenckich bibliotek, w różnych częściach Stanów Zjednoczonych, skad wywodzili sie prezydenci lub gdzie spędzili większość swojego życia, jak np. Prezydent Ronald Reagan w Kalifornii.  Biblioteki  te współpracuja z narodowymi archiwami USA.  Instytucje te pozwalaja na lepsze zrozumienie roli każdego z prezydentów USA.   

  W Biblitece George’a Busha odbywa się także wiele wykładów.  Powstał także specjalny fundusz edukacyjny,  pozwalający na bezpłatne przewożenie dzieci i młodzieży z ponad 100 szkół w Teksasie do zwiedzania  Prezydenckiej Biblioteki  i  Muzeum. Na stronach internetowych umieszczono także wiele materiałów edukacyjnych dla szkół.

W Polish News publikowaliśmy wiele materiałów dotyczących współpracy amerykańko-polskiej w  czasie prezydentury George’a W. Busha.

Więcej informacji na temat Biblitoeki im. George’a W. Busha mozna znaleźć na stronie:

www.georgewbushlibrary.smu.edu

Autor w bibliotece Busha

 Autor przy prezydenckim biurku

@ Tekst i zdjęcia:  Andrzej Mikołajczyk