Polish News patrzy na “Oczy Ziemi”.

Wycieczka do Suchedniowa

Suchedniów leży na terenach dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Staropolskiego Jego początki sięgają II wieku p.n.e. O tym, że w starożytności wytapiano tu żelazo, w prymitywnych piecach hutniczych zwanych dymarkami, świadczą pozostałości znajdującego się tutaj żużlu posiadającego znaczny procent żelaza.

Zapiski historyczne z XIII wieku

Pierwsza wzmianka o Suchedniowie w źródłach historycznych pochodzi z roku 1224, a wymienia ją Kodeks Małopolski. Dotyczy ona pobytu Leszka Białego na zorganizowanym w Suchedniowie wiecu, na którym książę wydał przywilej odłowu bobrów na rzece Czarna.

Szesnaste stulecie

Kolejna wzmianka o Suchedniowie pochodzi z 1510 roku. Mówi ona o trzech kuźnicach: Alberta Berezy, Andrissa oraz Stanisława Suchini. Przynosiły one znaczny dochód tutejszym mieszkańcom. W tej ostatniej kuźni, pracowała pewna Jadwiga, której kowale zatrudnieni przy piecach płacili gorzałką za usługi seksualne. Z biegiem lat, wspomnianej Jadwidze pobudowano domek z zielonym dachem, aby nie tylko kowale korzystali z jej nadobnego ciała. Od kuźni Stanisława Suchni, powstała osada Suchedniów, a o znanej już wtedy prostytutce mawiano suchedniowska Jadźka spod zielonego dachu, lub Jadwiga zza płota. Był okres w dziejach tej osady, że jej usługi były znane nawet w innych ościennych miejscowościach i nawet zachował się o tym fakcie pewien wierszyk

…Była w Suchedniowie pewna Jadwiga

co chłopom na jej widok zawsze dryga…..

obrzydliwe babsko o szympansa twarzy

i nie tylko kowal o jej wdziękach marzy….

Biły się chłopiska o nią na ogrodzie

choć tworząc ją Pan Bóg, zabył o urodzie…..

asność biskupów krakowskich

Osada Suchedniów, była własnością biskupów krakowskich, którzy rozwijali tu przemysł hutniczy. Do powstania Suchedniowa i pobliskich miejscowości przyczyniło się utworzenie traktu krakowskiego, który wiódł przez Miechów, Suchedniów i Kielce. Trakt ten powstał na skutek przeniesienia stolicy z Krakowa do warszawy. Spowodowało to przy okazji wycinkę lasów, zakładanie gospodarstw, spiętrzanie wody w rzekach, a przy okazji tworzenie osad i gmin.

Siedemnasty wiek

W XVII wieku na terenach Suchedniowa było już 7 kuźnic: Błoto, Berezów, Andryszów, Suchiniów, Baltazarek, Ogonów i Ostojów. Przemysł w Suchedniowie dalej się rozwijał, a osada ta stała się ośrodkiem przemysłu żelaznego. W miejscowości znajdowała się blacharnia blachy czarnej, produkująca również blachę ocynkowaną. Do rozwoju osady przyczynił się w tym czasie biskup Andrzej Załuski, zakładając wielkie piece, fryszerki i blacharnie.

Działalność staszicowska

Działał tu także Stanisław Staszic, rozwijając górnictwo. Opracował on plan urbanistyczny, tak zwanego Nowego Suchedniowa. Na początku XIX wieku, władze carskie umieściły tu zarząd górnictwa całego okręgu przemysłowego. O tym jak ważna była to osada przemysłowa świadczy to, że np. działał tu jeden z trzech w kraju pieców do przetapiania i uszlachetniania żelaza.

Oczy Ziemi

Oczy Ziemi, zwane są często przez miejscową ludność Śliepiami starej Jadwigi, która jak pamiętamy dorabiała sobie w kuźni. Ta atrakcja turystyczna, powstała po zagospodarowaniu nieczynnego kamieniołomu o nazwie Gębury, położonego między Skarżyskiem-Kamienną a Suchedniowem. Jak zatem widzimy w Suchedniowie nie tylko działał wówczas piec hutniczy, ale rozwijał się przemysł kamieniarki, który był podstawą wszystkich prac budowlanych. Pierwszą właścicielką kamieniołomu Gębury, była Danuta Gęburzanka, która pracowała w tym miejscu wraz ze swoim ukochanym Ireneuszem.

Redakcja Polish News, dziękuje pani Marcie Ludwice Koprzywnickiej za zaproszenie do zwiedzenia Oczów Ziemi, jako wyjątkowej atrakcji turystycznej regionu świętokrzyskiego.

Ewa Michałowska – Walkiewicz