Polish News odkrywca pradawnych nagrobków

Z historią na ty…..

Oddawanie czci zmarłym to tradycja, która występuje w każdym narodzie już od starożytności. Nagrobki wykonane na grobie bliskiej nam osoby, stawiane są już od bardzo dawnych czasów, w każdej kulturze i epoce dziejowej. W niektórych krajach w tym także i w Polsce, nagrobki mają przypominać bliskim o zmarłym członku rodziny. Są jedną z ostatnich rzeczy, która łączy nas ze zmarłą osobą.

W USA

W Stanach Zjednoczonych nagrobki są bardzo często minimalistyczne. Często są to po prostu zwykłe krzyże, na których napisane są nazwiska osób, które spoczywają w grobie. W Rosji natomiast, nagrobki są dużo bogate, a przede wszystkim posiadają one wiele różnych ozdób oraz galanterii nagrobnej.

Polskie nagrobki, dziełami sztuki kamieniarskiej

Nagrobek Jana Kamienieckiego w Krośnie, przedstawia sobą pewną „scenę”, na której znajduje się marmurowy pulpit z figurą zmarłego rycerza leżącego na poduszce. Nagrobek ten, jest oprawiony w ramę wyrzeźbioną w piaskowcu. Płaskorzeźba ta, przymocowana pionowo do oprawy prezentuje zmarłego we śnie, opartego na ręce, ze zgiętymi nogami. Pomnik nagrobny Barbary Tarnowskiej przedstawia pilastrową edikulę, obejmującą kwadratową wnękę. Cały nagrobek nie stoi na posadzce, leż wisi na ścianie katedry w Tarnowie.

Znalezisko na Krynkach

O drewnianym kościele na Krynkach rozpisywał się już przed wiekami Jan Długosz. Krynki wchodziły niegdyś w skład Kasztelanii Kunowskiej. Zostały one zniszczone w czasie najazdu ord tatarskich w 1241 roku. Jan Długosz w „Historii Polski” opisuje ten incydent w następujący sposób: „Większy zaś oddział, któremu sam Baty przewodził, posunął się ku Krakowowi, szerząc po drodze spustoszenia, całą okolicę miasteczka Iłży i nad rzeką Kamienną napełnił rzezią i pożogami…”. W tych zapiskach kronikarskich Długosza czytamy też i o tym jak Tatarzy pod wodzą Kaidu zdobyli Iłżę i okoliczne miejscowości, leżące nad rzeką Kamienną. Wspomniany kronikarz opisuje też fakt zniszczenia tych miejscowości i zabicia wielu ich mieszkańców. Najeźdźcy palili osady i wsie, rabowali zagrody, a tysiące młodych ludzi uprowadzili w jasyr. Tutaj właśnie, podczas prac wykopaliskowych redakcja Polish News, uczestniczyła w odnalezieniu nagrobków katakumbowych znamienitych rodów polskich, którzy mieszkali przed laty na tym terenie. Specyficzne ozdoby kręte na ich nagrobkach, świadczą o ich zasługach poniesionych dla dobra mieszkańców Krynek.

Ewa Michałowska- Walkiewicz