Polish News na tropach księcia Świętopełka

 

Świętopełk z dynastii Sobiesławiców

Świętopełk II Wielki, urodził się przed rokiem 1195. zapisana została w kronikach historycznych jedynie data jego śmierci, przypadająca na dzień 11 stycznia 1266 roku. Był to książę Pomorski, najstarszy syn księcia Mściwoja. Pochodził on z rodu namiestników, wywodzącego się z okolic Gdańska. Pani Agnieszka Buras, oprowadza nas po terenach niegdyś należących do Świętopełka. –

Rządy namiestnicze

– Po śmierci ojca, Świętopełk w roku 1220, otrzymał od Leszka Białego godność namiestnika Pomorza Gdańskiego. W roku 1223, Świętopełk wziął udział u boku Leszka Białego, a także jego brata Konrada Mazowieckiego w krucjacie przeciwko Prusom. Jeszcze przed śmiercią swego ojca, Świętopełk związał się z Władysławem Odonicem, którego siostra Eufrozyna, została jego żoną. Natomiast Odonic, pojął za żonę Jadwigę, córkę Mściwoja I i jednocześnie siostrę Świętopełka. Od momentu połączenia tych rodów, rozpoczęły się sukcesywne działania wojenne przeciwko panującemu w Wielkopolsce Władysławowi Laskonogiemu. Spowodowało to, niemal natychmiastową reakcję Leszka Białego, który zwołał w roku 1227 w Gąsawie ogólnopolski wiec książąt, przedstawicieli episkopatu i rycerstwa. Wiec został przerwany, nagłym napadem Odonica na Leszka Białego, który poniósł śmierć, zaś książę Henryk Brodaty, został ciężko ranny. Najstarsze źródła historyczne donoszą, iż pomysłodawcą takiego napadu, był książę Świętopełk, chcący zagarnąć tereny zarządzane przez Leszka Białego – relacjonuje pani Agnieszka.

Usamodzielnienie Pomorza Gdańskiego
– Po śmierci Leszka Białego, w Polsce rozpoczął się okres walk książąt dzielnicowych. Dla władcy Pomorza Gdańskiego oznaczało to możliwość szybkiego usamodzielnienia się. Wcześniejsi przedstawiciele dynastii Sobiesławiców, sprawowali władzę jedynie jako namiestnicy krakowskich książąt-seniorów. Teraz Świętopełk przybrał raz jeszcze tytuł księcia, ale już samowładnego. Przystąpił on do tworzenia własnej hierarchii urzędniczej oraz administracji terytorialnej. Fakt ten, zapewnił mu poparcie miejscowego możnowładztwa Pomorza Gdańskiego. W roku 1231, Świętopełk uzyskał również poparcie papieskie. Rozszerzył on następnie swoje księstwo, przyłączając do niego tereny ziemi sławieńskiej, a także zajął tereny nadnoteckie- dopowiada Agnieszka Buras.

Czas prowadzenia wojen

W latach 1237- 38, Świętopełk prowadził wojnę przeciwko koalicji utworzonej przez jego młodszych braci Sambora i Racibora. Popadł on także w konflikt z biskupem kujawskim Michałem, któremu podlegało Pomorze Gdańskie. Świętopełk, by się bronić, sprzymierzył się z pogańskimi Prusami, a także i Litwinami. Podczas wojny zginął prawdopodobnie jeden z synów Świętopełka, Jan.

Lokacja Gdańska
-Za czasów sprawowania władzy Świętopełka w Gdańsku, nastąpił rozwój gospodarczy Pomorza Gdańskiego. Gdańsk, otrzymał prawa miejskie na wzór Lubeki, zaczął się wówczas sukcesywny rozwój tego miasta. Powstały zaraz klasztory dominikanów i cysterek. W miastach wznoszono piękne kamienice i ratusz. Nastąpił rozwój rzemiosła, a przede wszystkim handlu i rybołówstwa. Świętopełk był najwybitniejszym władcą tego terenu. Od jego czasu, zachowało się wiele nadmorskich skarp kamiennych i kamiennych zwałów, które zdobią po dziś dzień polskie Pomorze. Potrafił on osiągnąć i obronić niezawisłość swojego księstwa oraz przyczynić się do jego niebywałego wprost rozrostu i rozkwitu. Był on pierwszym z polskich władców dzielnicowych, który musiał toczyć ciężkie boje z Krzyżakami. Kaszubi nadali mu przydomek Wielki, co odnosiło się do jego nieskrywanych zasług – relacjonuje pani Agnieszka.

Polish News dziękuje za zaproszenie nad Pomorze Gdańskie, aby szukając śladów Świętopełka, móc zrobić zdjęcia, upamiętniające jego wielkie rządy.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]