Polish News na szlaku świętokrzyskich legend

Własność biskupów krakowskich
W strukturze kościoła rzymsko-katolickiego, Bodzentyńskie okolice należą do metropolii krakowskiej. To urocze miasteczko, położone jest w Górach Świętokrzyskich, u Pasma Klonowego. Przez miasto przepływa niewielka rzeka Psarka.

 

Historia powstania Bodzentyna
Bodzentyn powstał w roku 1355, na włościach ówczesnych biskupów krakowskich. Ostatni z dynastii Piastów, król Kazimierz Wielki lokował to miasto na prawie magdeburskim. W tutejszym kościele swoją posługę sprawował, biskup krakowski Paweł z Przemankowa. Jak głoszą liczne legendy, związane z jego osobą, miał on mnóstwo potomków, spłodzonych z kucharkami i swoimi pannami pokojowymi. Gdy w roku 1292, wspomniany biskup umiera, jego duch zaczął straszyć przechodniów błąkając się po ulicach miasta. Pewnego razu, wołał on przeraźliwie, prosząc przechodniów o modlitwę, gdyż sam nie może sobie pomóc w zniesieniu potępienia jakie na niego spadło w wyniku rozwiązłego życia. Podobno w ubiegłym wieku, udało się jakiemuś turyście zrobić temu duchowi fotografię.

Z chwilą śmierci biskupa
Jak wierzono, z chwilą śmierci biskupa Pawła nastąpił rozwój miasteczka, gdyż wszystko zło zostało pogrzebane wraz ze zwłokami kontrowersyjnego duchownego. W roku 1365, kolejny biskup krakowski Florian, pobudował tutaj zamek, a miasto otoczył warownym murem. W roku 1380 Jan Radlica, bogaty mieszkaniec miasta, wzmocnił mury miejskie, a także ufundował w Bodzentynie kościół pod wezwaniem św. Krzyża. Jako głosi kolejna legenda, podobno udając się na bitwę grunwaldzką, król Władysław Jagiełło, zatrzymał się na modlitwę w bodzentyńskim kościele. Król przyjechał tutaj w dniu 19 czerwca 1410 roku, a na nocleg zatrzymał się on w pięknym zamku.

Dwa lata po bitwie grunwaldzkiej
W roku 1412, król Jagiełło, dal Bodzentynowi kolejne tereny ziemi, o które powiększyło się miasto. Biskup Wysz, nadał Bodzyntynowi prawo wyrębu drzewa i wypasu bydła, wyłączność na handel solą i mięsem, a także dał miastu monopol na wyrób trunków w promieniu jednej mili. Biskup ustanowił także w Bodzentynie targ oraz dwa mniejsze jarmarki.

.XV-XVII wiek
Przywileje królewskie, spowodowały zwiększenie liczby mieszkańców miasta. W latach 1533-75, Bodzentyn otrzymał przywileje zwalniające go z opłat wjazdowych i przejazdowych. Został też zwolniony od cła solnego. W latach 1430-167, w Bodzentynie powstały rzemieślnicze cechy szewców, kowali, krawców, sukienników i rzeźników. Doradca króla Jagiełły, Zbigniew Oleśnicki ufundował w Bodzentynie gotycką kolegiatę. W tym samym czasie powstał drugi rynek. Miasto otrzymało wodociąg oraz łaźnię, wybudowane dzięki sukcesywnym staraniem burmistrza Jana Kołka

XVIII wiek
W kolejnych latach, Bodzentyn stał się lokalnym ośrodkiem przemysłowym. Działały tutaj kuźnie, a także fabryka luster i porcelany. W mieście funkcjonowały także fabryki włókiennicze i rzeźbiarskie, fabryki żelaza i cegielnie.

Lata rozbiorów
Miasto wyróżniło się czynnym udziałem mieszkańców w powstaniu styczniowym i listopadowym. W noc wybuchu powstania styczniowego, Bodzentyn został zaatakowany przez powstańców, pod dowództwem braci Dawidowiczów. Oddział złożony był z pracowników pobliskich zakładów. Bitwa pozostała nierozstrzygnięta, a powstańcy jak i rosyjski garnizon, opuścili miasto po kilku dniach regularnych potyczek. Dwa lata później w efekcie rosyjskiej reformy administracyjnej, Bodzentyn utracił prawa miejskie i stał się osadą. Zdecydowana większość mieszkańców, zajmowała się rolnictwem. W niewielkim stopniu rozwinęło się rzemiosło. Handel pozostawał w całości w rękach ludności żydowskiej. I tak było, aż do wybuchu drugiej wojny światowej.

Dziś można tylko podziwiać ruiny wzniesionego tu niegdyś zamku. Kolorowe budynki znajdujące się na rynku, zachwycają oko każdego turysty. Polish News dziękuje za zaproszenie do tak pięknego zakątka świętokrzyskiej ziemi.
Ewa Michałowska -Walkiewicz
[email protected]