Polish News na lubelskiej wystawie

 

Redakcja Polish News, została zaproszona w mury Uniwersytetu Mariii Skłodowskiej – Curie do Lublina, z okazji zorganizowania tam wystawy poświęconej wielkiej znakomitości polskiej nauki. Wystawa ta nawiązywala do jej życia i pracy naukowej.

Pochodzenie

Maria Skłodowska – Curie, urodziła się dnia 7 listopada w 1867 roku w Polsce, w Warszawie. Była ona najmłodszą spośród pięciorga rodzeństwa. Jej ojciec był profesorem fizyki. Pomimo trudnych czasów gdzie ojczyzna była pod zaborami, rodzice bardzo wspierali swoje córki w zdobywaniu wiedzy. Maria, po ukończeniu pensji w Warszawie, kontynuowała naukę na nielegalnym Uniwersytecie Latającym. W 1891 roku, wyjechała do Francji, gdzie wstąpiła na Sorbonę. W 1894 roku, uzyskała stopień magistra w dziedzinie fizyki i matematyki. W tym też roku, poznała Pierre’a Curie, za którego wyszła za mąż w 1895 roku.

Praca w laboratorium

Maria rozpoczęła w laboratorium męża niezależne badania, nad nowym wówczas problemem radioaktywności, będącym tematem do jej rozprawy doktorskiej. Ona jako pierwsza zmierzyła promieniowanie znanych wówczas pierwiastków uranu i toru. Dalsze badania prowadzone wspólnie z mężem P. Curie, doprowadziły do odkrycia w 1898 roku dwóch nowych pierwiastków radioaktywnych pochodzących od uranu, czyli polonu i radu. Oba te pierwiastki znalazły później szerokie zastosowanie, w medycynie.

Praca naukowa

W 1903 roku, polska uczona przedstawiła w rozprawie doktorskiej wyniki swoich badań nad promieniowaniem radioaktywnym. Komisja oceniła ją bardzo pozytywnie. Jeszcze tego samego roku, otrzymała ona wraz z mężem Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. W 1904 roku, Maria została kierownikiem laboratorium na Sorbonie, a w dwa lata później, kiedy Piotr Curie zginął w wypadku, przejęła po mężu stanowisko profesora na tym uniwersytecie, zostając kierownikiem katedry promieniotwórczości.

Kontynuacja badań

Po śmierci męża, Maria kontynuowała samodzielnie swoje badania. W 1911 roku Maria Skłodowska-Curie otrzymała po raz drugi Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za pracę nad chemicznymi i fizycznymi właściwościami polonu i radu. Niezależnie od badań i odkryć naukowych, uczona przyczyniła się do zorganizowania Instytutu Radowego w Paryżu, jak również pomagała czynnie w zorganizowaniu, Pracowni Radiologicznej Warszawskiego Towarzystwa Naukowego.

Okres wojny

W czasie I wojny światowej, wraz ze swoją córką kierowała polową służbą radiologiczną. Do końca wojny przyjęła ponad milion pacjentów. W latach dwudziestych zaczęła tracić wzrok.

Lata powojenne

Zmarła na białaczkę w 1934 roku, mając 67 lat. Jako współtwórczyni nauki o promieniotwórczości, Maria Skłodowska-Curie z wielu powodów zasługuje na podziw. Pomimo dwóch Nagród Nobla i wielu osiągnięć naukowych, za życia nie w pełni została doceniona. Dopiero pod koniec XX wieku, Francja ponownie uczciła pamięć zmarłej uczonej i w 1995 roku prochy Marii Skłodowskiej-Curie oraz jej męża spoczęły w paryskim Panteonie.

Redakcja Polish News dziękuje studentom UMCS w Lubinie, za zaproszenie na wystawę z okazji 148 rocznicy urodzin polskiej kobiety naukowca.

Ewa Miochalowska – Walkiewicz
[email protected]